Find Research Outputs

1978

Instrumentaalianalytiikka VTT:n kemian laboratoriossa

Visapää, A., 1978, VTT Technical Research Centre of Finland. 46 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Kemian laboratorio. Tiedonanto; No. 16).

Research output: Book/ReportReport

Jakeluliikenne pääkaupunkiseudulla

Kallberg, H., 1978, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 54 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Tie- ja liikennelaboratorio. Tiedonanto; No. 36).

Research output: Book/ReportReport

Jätteen märkäpoltto: Esitutkimus

Jantunen, M. & Ekman, E., 1978, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 22 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Poltto- ja voiteluainelaboratorio. Tiedonanto; No. 19).

Research output: Book/ReportReport

Joensuun kasvusuuntien vertailu

Kivistö, T., 1978, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 127 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Maankäytön laboratorio. Tiedonanto; No. 23).

Research output: Book/ReportReport

Juhlapyhien liikenneonnettomuudet vuosina 1970-1971: Onnettomuuslukujen kehitys juhlapyhien yleisten nopeusrajoitusten poistamisen jälkeen

Sane, K. & Wahlgren, O., 1978, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 66 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Tie- ja liikennelaboratorio. Tiedonanto; No. 39).

Research output: Book/ReportReport

Kaarihitsauksen metallurgiaa

Koivula, J., 1978, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 36 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Metallilaboratorio. Tiedonanto; No. 33).

Research output: Book/ReportReport

Kaasuatmosfääri kromiittihiekkamuotissa valun aikana

Asanti, P., Härkki, J., Hietamäki, M. & Järvelä, V., 1978, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 45 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Metallurgian laboratorio. Tiedonanto; No. 18).

Research output: Book/ReportReport

Katsaus ruostumattomien terästen ja nikkelivaltaisten seosten ydinvoimalaitoksissa esiintyvän jännityskorroosion tutkimusmenetelmiin

Hänninen, H., 1978, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 56 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Reaktorimateriaaliryhmä. Tiedonanto; No. 74).

Research output: Book/ReportReport

Kaukopuhelinverkon simulointi. Osa 4. Suomen kaukopuhelinverkon nimellisen palvelutason tutkiminen simulointimenetelmin

Kukko, A., 1978, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 39 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Teletekniikan laboratorio. Tiedonanto; No. 30).

Research output: Book/ReportReport

Kiinteiden yhdyskuntajätteiden määrän ja koostumuksen määrittäminen

Mäkelä, E. & Laukkarinen, T., 1978, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 61 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Kemian laboratorio. Tiedonanto; No. 18).

Research output: Book/ReportReport

Kiinteistön käyttö-ja huoltotiedosto: Esitutkimus

Kuitula, P., Lounela, T. & Niskala, E., 1978, VTT Technical Research Centre of Finland. 94 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Rakennuslaboratorio. Tiedonanto; No. 11).

Research output: Book/ReportReport

Kokemuksia lämpöpumppulämmityksestä

Aittomäki, A. & Wiksten, R., 1978, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 40 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: LVI-tekniikan laboratorio. Tiedonanto; No. 36).

Research output: Book/ReportReport

Kokolattiamattojen palamisominaisuuksista

Pakkala, L., Lehmusvaara, B. & Kallonen, R., 1978, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 40 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Palotekniikan laboratorio. Tiedonanto; No. 12).

Research output: Book/ReportReport

Korroosiokustannukset prosessi-ja ydinvoimalaitosteollisuudessa

Hänninen, H., 1978, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 24 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Metallilaboratorio. Tiedonanto; No. 22).

Research output: Book/ReportReport

Korroosiotuotteet ja anioniset yhdisteet ydinvoimalan primaaripiirin vedessä

Snellman, M., Aittola, J-P. & Lax, M., 1978, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 75 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Reaktorilaboratorio. Tiedonanto; No. 39).

Research output: Book/ReportReport

Kromiittihiekan käytön taloudelliset edellytykset rautavalimoissa

Hyppönen, H. & Laine, J., 1978, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 45 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Metallurgian ja mineraalitekniikan laboratorio. Tiedonanto; No. 21).

Research output: Book/ReportReport

Kromiittihiekkamuottien reaktiot valumetallien kanssa

Asanti, P., Härkki, J. & Jutunen, V., 1978, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 74 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Metallurgian laboratorio. Tiedonanto; No. 17).

Research output: Book/ReportReport

Kromiitti-ja oliviinihiekkojen reaktiot eri atmosfääreissä

Asanti, P., Härkki, J. & Haapala, P., 1978, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 47 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Metallurgian laboratorio. Tiedonanto; No. 15).

Research output: Book/ReportReport

Kromiitti- ja oliviinihiekkojen sekä eräiden epäorgaanisten sideaineiden väliset reaktiot

Asanti, P., 1978, VTT Technical Research Centre of Finland. 33 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Metallurgian laboratorio. Tiedonanto; No. 16).

Research output: Book/ReportReport

Kuituoptiikan käyttömahdollisuudet mittaus-valvonta-ja ohjausjärjestelmissä

Väinämö, R., 1978, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 104 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Teletekniikan laboratorio. Tiedonanto; No. 29).

Research output: Book/ReportReport

Kuljettajan ajokokemuksen ja ajoneuvon ominaisuuksien yhteys onnettomuusriskiin kuolemaan johtaneissa onnettomuuksissa

Kallberg, V-P., 1978, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 36 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Tie- ja liikennelaboratorio. Tiedonanto; No. 40).

Research output: Book/ReportReport

Lääkintälaitteiden erittelylomakkeet. Osa I

VTT, 1978, VTT Technical Research Centre of Finland. 78 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Sairaalatekniikan laboratorio. Tiedonanto; No. 4).

Research output: Book/ReportReport

Lääkintälaitteiden laite-erittelylomakkeet. Osa II

VTT, 1978, VTT Technical Research Centre of Finland. 38 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Sairaalatekniikan laboratorio. Tiedonanto; No. 10).

Research output: Book/ReportReport

Lääkintälaitteiden laite-erittelylomakkeet. Osa III

VTT, 1978, VTT Technical Research Centre of Finland. 46 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Sairaalatekniikan laboratorio. Tiedonanto; No. 9).

Research output: Book/ReportReport

Lääkintälaitteiden standardoinnin ja koestuksen nykytilanne Suomessa.

VTT, 1978, VTT Technical Research Centre of Finland. 41 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Sairaalatekniikan laboratorio. Tiedonanto; No. 11).

Research output: Book/ReportReport

Laatu ja laadunvarmistus

Virtanen, V., 1978, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 50 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Metallilaboratorio. Tiedonanto; No. 28).

Research output: Book/ReportReport

Lahotuskokeiden tuloksia Tikkurilan ja Vaasan koekentillä v. 1966-1976

Perttunen, O., 1978, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 21 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Puutavaraboratorio. Tiedonanto; No. 20).

Research output: Book/ReportReport

Large area Ge Schottky barrier photodetector for attenuation measurements of optical fibers at long wavelengths

Leppihalme, M. & Suni, I., 1978, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 12 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Puolijohdelaboratorio. Tiedonanto; No. 19).

Research output: Book/ReportReport

Lasereista ja niiden sovellutuksista teollisuuden instrumentointi-, mittaus- ja tuotekehittelytehtäviin

Salomaa, R., 1978, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 78 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Ydinvoimatekniikan laboratorio. Tiedonanto; No. 39).

Research output: Book/ReportReport

Lastulevyjen ja kuitulevyjen sisäisen lujuuden määrittämisestä

Liiri, O., Kivistö, A., Tuominen, M. & Aho, M., 1978, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 39 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Puulevylaboratorio. Tiedonanto; No. 8).

Research output: Book/ReportReport

Lastulevyn palosuojaus: Kirjallisuustutkimus

Kivistö, A. & Aho, M., 1978, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 96 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Puulevylaboratorio. Tiedonanto; No. 7).

Research output: Book/ReportReport

Lyijyn ja kadmiumin määrittäminen kasvimateriaalista suoralla uuttomenetelmällä atomiabsorptiotekniikkaa käyttäen

Piepponen, S., Kokko, M. & Lumme, P., 1978, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 33 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Elintarvikelaboratorio. Tiedonanto; No. 9).

Research output: Book/ReportReport

Maa-ja metsätaloushaittojen ja vahinkojen arviointiperusteista lunastustoimituksissa

Välisalmi, P., Mattila, P. & Asikainen, R., 1978, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 274 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Maankäytön laboratorio. Tiedonanto; No. 26).

Research output: Book/ReportReport

Maalaukset konepajateollisuudessa: Kartoitustutkimus

Tunturi, P. & Carlsson, C., 1978, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 51 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Metallurgian laboratorio. Tiedonanto; No. 19).

Research output: Book/ReportReport

Maaseudun asuinrakennusten lämmitys lämpöpumpulla

Aittomäki, A. & Wiksten, R., 1978, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 86 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Lämpötekniikan laboratorio. Tiedonanto; No. 38).

Research output: Book/ReportReport

Matalan lämpötilan vaikutus nestekaasulaitteiden toimintaan

Olamo, H., 1978, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 17 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Palotekniikan laboratorio. Tiedonanto; No. 10).

Research output: Book/ReportReport

Merkkiainetekniikka teollisuuden prosessitutkimuksessa

Kuoppamäki, R., 1978, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 62 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Sähkö- ja atomitekniikka. Julkaisu; No. 2).

Research output: Book/ReportReport

Methods for in-place testing of hepa and iodine filters used in nuclear power plants

Holmberg, R. & Laine, J., 1978, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 152 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: LVI-tekniikan laboratorio. Tiedonanto; No. 35).

Research output: Book/ReportReport

Motorolan M6800-mikroprosessoriin perustuvan kehitystukijärjestelmän rinnakkaismuotoinen liitäntä Nova-pienoistietokoneeseen

Viitanen, J. & Karjalainen, M., 1978, VTT Technical Research Centre of Finland. 41 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Sairaalatekniikan laboratorio. Tiedonanto; No. 7).

Research output: Book/ReportReport

Motorolan M6800-mikroprosessoriin perustuvan kehitystukijärjestelmän sarjamuotoinen ASCII-liitäntä Nova-pienoistietokoneeseen

Viitanen, J., 1978, VTT Technical Research Centre of Finland. 35 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Sairaalatekniikan laboratorio. Tiedonanto; No. 6).

Research output: Book/ReportReport

MULTIF, a program for multivariate rational fitting, and CODE, a program for writing of rational function-subprograms

Rajamäki, M., 1978, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 21 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Ydinvoimatekniikan laboratorio. Tiedonanto; No. 35).

Research output: Book/ReportReport

Nastarenkaiden vaikutus liikenneturvallisuuteen: Onnettomuustutkimus

Huhtala, M. & Kallberg, V-P., 1978, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 110 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Tie- ja liikennelaboratorio. Tiedonanto; No. 33).

Research output: Book/ReportReport

Nopeusrajoitusjärjestelmän kehittäminen vuosien 1973-76 nopeusrajoituskokeilusta saatujen tulosten valossa

Salusjärvi, M., Kulmala, R. & Paavilainen, J., 1978, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 137 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Tie- ja liikennelaboratorio. Tiedonanto; No. 38).

Research output: Book/ReportReport

Offsetsanomalehtipapereiden painettavuus ja pölyävyys

Karttunen, S. & Lindqvist, H., 1978, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 39 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Graafinen laboratorio. Tiedonanto; No. 15).

Research output: Book/ReportReport

On the mechanism leading to fuel rod failure in overpower tests

Forsten, J., 1978, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 8 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Metallilaboratorio. Tiedonanto; No. 20).

Research output: Book/ReportReport

Optical properties of Si and Ge schottky barrier photodetectors and light waveguides

Leppihalme, M., 1978, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 13 p. (Technical Research Centre of Finland: Electrical and Nuclear Technology. Publication; No. 23).

Research output: Book/ReportReport

6 Citations (Scopus)

Pendellösung fringes in synchrotron X-ray topographs of a wedge-shaped silicon crystal

Tuomi, T., Tilli, M., Kelhä, V. & Stephenson, J., 1978, In : Physica Status Solidi A: Applied Research. 50, 2, p. 427 - 431 5 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

densitometers
Densitometers
Silicon
fading
Synchrotron radiation

Pientalojen arviointiohje

Kanerva, V., 1978, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 35 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Rakennustalouden laboratorio. Tiedonanto; No. 55).

Research output: Book/ReportReport

Pientalojen painumahavaintoja

Tammirinne, M., 1978, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 84 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Geotekniikan laboratorio. Tiedonanto; No. 32).

Research output: Book/ReportReport

Pientalojen perustusten talvirakentamisen kustannukset

Mäkelä, H. & Osara, L., 1978, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 58 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Geotekniikan laboratorio. Tiedonanto; No. 34).

Research output: Book/ReportReport