Find Research Outputs

Search in all content

Filters for Research Output

Search concepts
Selected filters
1943

Betoniraudan säästämismahdollisuuksista

Rahtu, H., 1943, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 15 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Tiedoitus; No. 1).

Research output: Book/ReportReport

1944

Automatisoitu säävaikutuslaite nopeutettuja ilmastokestävyystutkimuksia varten

Virtala, V., 1944, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 29 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Tiedoitus; No. 11).

Research output: Book/ReportReport

Ennakkotietoja rakennustaloudellisen tutkimuksen tuloksista: maatalouden kustannukset

Gripenberg, O., 1944, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 7 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Tiedoitus; No. 7).

Research output: Book/ReportReport

Eräiden asuinrakennustyyppien hankinta- ja pitokustannusten vertailu

Gripenberg, O., 1944, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 6 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Tiedoitus; No. 6).

Research output: Book/ReportReport

Kantavista väliseinistä

Rahtu, H., 1944, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 20 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Tiedoitus; No. 5).

Research output: Book/ReportReport

Lautakattotutkimuksia II

Tuomola, T., 1944, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 5 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Tiedoitus; No. 13).

Research output: Book/ReportReport

Maatalousrakennusten vanhentuminen ja rakennuspääoman kuoletus

Gripenbeg, O., 1944, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 18 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Tiedoitus; No. 15).

Research output: Book/ReportReport

Paloteknillinen tutkimus maassamme 1941-1943

Virtala, V., 1944, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 10 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Tiedoitus; No. 10).

Research output: Book/ReportReport

Prov med brädtak I

Rahtu, H. & Tuomola, T., 1944, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 11 p. (Statens tekniska forsknigsanstalt. Meddelande; No. 8).

Research output: Book/ReportReport

Prov med spikförband II

Hannelius, O. & Simula, P., 1944, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 16 p. (Statens tekniska forsknigsanstalt. Meddelande; No. 4).

Research output: Book/ReportReport

Puubetonitutkimus: Puun ja betonin yhteistoiminta rakenteissa

Rahtu, H. & Kuuskoski, V., 1944, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 24 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Tiedoitus; No. 9).

Research output: Book/ReportReport

Rakennusaineen valinnasta

Gripenberg, O., 1944, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 12 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Tiedoitus; No. 14).

Research output: Book/ReportReport

Rationalisering av vår byggnadsteknik

Rahtu, H., 1944, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 15 p. (Statens tekniska forsknigsanstalt. Meddelande; No. 2).

Research output: Book/ReportReport

Spikförbandsundersökningar I

Siimes, F. E. & Johansson, P. E., 1944, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 13 p. (Statens tekniska forsknigsanstalt. Meddelande; No. 3).

Research output: Book/ReportReport

1945

Eräistä puisten pientalojen hankintakustannuksiin vaikuttavista tekijöistä

Gripenberg, O., 1945, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 10 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Tiedoitus; No. 27).

Research output: Book/ReportReport

Korkokannan ja kuoletuksen vaikutus rakennustuotantoon

Gripenberg, O. & Aspiala, T., 1945, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 11 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Tiedoitus; No. 17).

Research output: Book/ReportReport

Nykyisistä rakennusaineistamme

Rahtu, H., 1945, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 21 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Tiedoitus; No. 16).

Research output: Book/ReportReport

Om råmaterialets och framställningsbetingelsernas inverkan på bitumenpappens kvalitet I

Virtala, V., 1945, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 35 p. (Statens tekniska forsknigsanstalt. Meddelande; No. 12).

Research output: Book/ReportReport

Om råmaterialets och framställningsbetingelsernas inverkan på bitumpappens kvalitet II

Virtala, V., 1945, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 35 p. (Statens tekniska forsknigsanstalt. Meddelande; No. 22).

Research output: Book/ReportReport

Rakennuksen seinämien lämmönläpäisyluvun laskeminen

Tuomola, T., 1945, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 35 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Tiedoitus; No. 25).

Research output: Book/ReportReport

Selluloosaliisterin käytöstä vaneeriliimojen valmistuksessa

Aho, O., 1945, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 8 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Tiedoitus; No. 18).

Research output: Book/ReportReport

Tutkimuksia kotimaisen glutiinikuumaliiman käytöstä vaneriliimauksessa (Vaneriliimatutkimuksia II)

Aho, O., 1945, Helsinnki: VTT Technical Research Centre of Finland. 4 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Tiedoitus; No. 24).

Research output: Book/ReportReport

Undersökning av de byggnadstekniska egenskaperna hos några stenarter

Rahtu, H. & Nykänen, A., 1945, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 11 p. (Statens tekniska forsknigsanstalt. Meddelande; No. 30).

Research output: Book/ReportReport

Undersökning av sparbetong

Rahtu, H. & Kuuskoski, V., 1945, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 9 p. (Statens tekniska forsknigsanstalt. Meddelande; No. 28).

Research output: Book/ReportReport

Undersökning av tillsatsämnen i betong

Rahtu, H. & Nykänen, A., 1945, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 18 p. (Statens tekniska forsknigsanstalt. Meddelande; No. 29).

Research output: Book/ReportReport

Yhteisnimikejärjestelmä paloteknillisen laboratorion eri aineistojen järjestelyperustana

Virtala, V., 1945, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 24 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Tiedoitus; No. 20).

Research output: Book/ReportReport

1946

Asuinrakennusten seinämien ja niiden lämmöneristyksen taloudellisuudesta

Tuomola, A. & Aspiala, T., 1946, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 52 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Tiedoitus; No. 26).

Research output: Book/ReportReport

Asuinrakennusten seinärakenteista

Rahtu, H., Tuomola, T., Gripenberg, O. & Nykänen, A., 1946, Hki: VTT Technical Research Centre of Finland. 23 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Tiedoitus; No. 33).

Research output: Book/ReportReport

Humuspitoisen kiviaineksen vaikutuksesta betonin puristuslujuuteen

Karttunen, T., 1946, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 19 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Tiedoitus; No. 35).

Research output: Book/ReportReport

Krypgalvanometern (Fluxmetern)

Blomberg, H., 1946, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 45 p. (Statens tekniska forsknigsanstalt. Meddelande; No. 31).

Research output: Book/ReportReport

Metallteknisk forskning, dess mögligheter och uppgifter

Wegelius, E., 1946, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 22 p. (Statens tekniska forsknigsanstalt. Meddelande; No. 34).

Research output: Book/ReportReport

Om takpapp och bestämning av dess kvalitet medels materialprovning I

Virtala, V., 1946, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 50 p. (Statens tekniska forsknigsanstalt. Meddelande; No. 21).

Research output: Book/ReportReport

Ryömijägalvanometri: (Fluxmeter)

Blomberg, H., 1946, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 47 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Tiedoitus; No. 31).

Research output: Book/ReportReport

Tutkimuksia selluloosaliisterin käytöstä tekohartsivaneriliimojen valmistuksessa (Vaneriliimaustutkimuksia III)

Aho, O., 1946, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 6 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Tiedoitus; No. 36).

Research output: Book/ReportReport

1947

Betoniteräksistä ja niiden sallittuihin jännityksiin vaikuttavista tekijöistä

Kuuskoski, V., 1947, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 36 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Tiedoitus; No. 46).

Research output: Book/ReportReport

Den brandtekniska forskningens andel i brandskyddsarbetet i Finland

Virtala, V., 1947, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 28 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Tiedoitus; No. 43).

Research output: Book/ReportReport

Destillerat och blåst träbeck som surrogatråvara för takpappindustrin

Virtala, V. & Oksanen, S., 1947, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 16 p. (Statens tekniska forsknigsanstalt. Meddelande; No. 32).

Research output: Book/ReportReport

Erikoisteräs-betonirakenteiden palovarmuudesta

Virtala, V., 1947, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 24 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Tiedoitus; No. 42).

Research output: Book/ReportReport

Eristettyjen johtimien lämpenemistutkimuksia

Paavola, M., Laurinmäki, E. & Simola, O., 1947, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 28 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Tiedoitus; No. 48).

Research output: Book/ReportReport

Galvaanisten hopeoimisliuosten kemiallinen analysointi: Koetulokset

Visapää, A. & Westerholm, W., 1947, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 8 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos: Kemiallis-teknillinen laboratorio. Laboratoriotiedoitus; No. K:1).

Research output: Book/ReportReport

Jäätyneiden koivutukkien sulamisnopeudesta lämpimässä vedessä

VTT, 1947, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 11 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Tiedoitus; No. 44).

Research output: Book/ReportReport

Kattohuopien aineenkoestusmenetelmät ja laatuvaatimukset

Virtala, V., 1947, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 13 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Tiedoitus; No. 41).

Research output: Book/ReportReport

Paksun seinän lämpötilojen laskeminen, kun pintalämpötila vaihtelee ajan funktiona

Virtala, V. & Nylund, S., 1947, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 18 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Tiedoitus; No. 38).

Research output: Book/ReportReport

Paloteknilliset luokittelumääräykset Pohjoismaissa

Virtala, V., 1947, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 19 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Tiedoitus; No. 39).

Research output: Book/ReportReport

Pektiinitutkimuksia

Tikka, J. & Porvari, R., 1947, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 14 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Tiedoitus; No. 50).

Research output: Book/ReportReport

Puisista pellitetyistä palo-ovista

Virtala, V., 1947, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 10 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Tiedoitus; No. 37).

Research output: Book/ReportReport

Rakennusteknillisestä tutkimustoiminnastamme

Rahtu, H., 1947, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 23 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Tiedoitus; No. 45).

Research output: Book/ReportReport

Rakenteellisen palosuojelun merkitys sotatulipalotuhojen valossa

Virtala, V., 1947, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 79 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Tiedoitus; No. 19).

Research output: Book/ReportReport