Find Research Outputs

Search in all content

Filters for Research Output

Search concepts
Selected filters
Report

Ajantasaisen porovaroituspalvelun hyväksyttävyys ja vaikutukset: ammattikuljettajien kenttätutkimus poronhoitoalueella

Aittoniemi, E., Rämä, P. & Penttinen, M., 2015, 69 p. (Trafin tutkimuksia, Vol. 17-2015).

Research output: Book/ReportReport

Open Access

Ajatuksia elinkaarivastuuhankkeista: Brittiläisten tilapalveluhankintojen tarkastelua uuden suomalaisen käytännön kehittämiseksi

Lahdenperä, P. & Rintala, K., 2003, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 58 p. (VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes; No. 2192).

Research output: Book/ReportReport

Open Access
1 Citation (Scopus)

Ajatuksia ST-urakasta: Suomalaisen suunnittelu ja toteutus -menettelyn kehittäminen amerikkalaisten oppien pohjalta

Lahdenperä, P., 1999, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 42 p. (VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes; No. 1988).

Research output: Book/ReportReport

Open Access

A J-integral calculation routine for Abaqus

Kuutti, J., 2017, VTT Technical Research Centre of Finland. 39 p. (VTT Research Report, Vol. VTT-R-05842-16).

Research output: Book/ReportReport

Ajoharjoitteluratojen liukasaluetutkimus: Laboratorio- ja kenttäkokeet 2000

Laukkanen, K. & Unhola, T., 2001, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 70 p. (VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes; No. 2079).

Research output: Book/ReportReport

Open Access

Ajoneuvohallintokeskuksen liikenneturvallisuustyön arviointi

Rajamäki, R. & Peltola, H., 2006, 53 p. (Ajoneuvohallintokeskuksen tutkimuksia ja selvityksiä; No. 2/2006 ).

Research output: Book/ReportReport

Open Access

Ajoneuvoissa käytettävien tieto- ja viestintäjärjestelmien sääntely turvallisuuden kannalta

Translated title of the contribution: Traffic-safety regulation of in-vehicle information and communication systemsKummala, J. & Luoma, J., 2002, Helsinki: Liikenne- ja viestintäministeriö. 69 p. (FITS-julkaisuja; No. 1/2002).

Research output: Book/ReportReport

Open Access

Ajoneuvojen telemaattisten järjestelmien turvallisuusvaikutukset Suomessa

Rämä, P., Sihvola, N., Luoma, J., Koskinen, S., Aittoniemi, E. & Kulmala, R., 2008, Helsinki. 144 p. (Ajoneuvohallintokeskuksen tutkimuksia ja selvityksiä, Vol. 11/2008).

Research output: Book/ReportReport

Open Access

Ajoneuvoliikenteen määräpaikkatutkimusten pilottitutkimus

Järvi, T., 2008, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 56 p. (VTT Muistio; No. VTT-M-05336-08).

Research output: Book/ReportReport

Ajoneuvomoottoreiden korvaavien polttoaineiden käyttötekniikka: Kirjallisuuskatsaus

Eklund, T., Nylund, N-O. & Sipilä, K., 1985, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 86 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita; No. 443).

Research output: Book/ReportReport

Ajoneuvomoottorien kylmäkäyttö: Käynnistyminen, voitelu ja polttoaineenkulutus

Nylund, N-O., Kytö, M. & Laurikko, J., 1988, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 56 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita; No. 907).

Research output: Book/ReportReport

Ajoneuvonosturien turvallisuus. Osa 1. Väsymislujuus ja sattuneet onnettomuudet

Kemppi, M., Pylvänäinen, P. & Talja, A., 1986, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 80 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita; No. 529).

Research output: Book/ReportReport

Ajoneuvonosturien turvallisuus. Osa 2. Nosturien tarkastaminen

Kemppi, M., Pylvänäinen, P. & Talja, A., 1986, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 48 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita; No. 530).

Research output: Book/ReportReport

Ajonopeuden liikenneturvallisuus- ja ympäristövaikutukset

Translated title of the contribution: Effects of driving speed on road safety and the environmentKallberg, V-P., Luoma, J., Mäkelä, K., Peltola, H. & Rajamäki, R., 2014, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 56 p. (VTT Technology; No. 197).

Research output: Book/ReportReport

Open Access

Ajonopeudet vähäliikenteisten teiden tasoristeyksissä

Poutanen, M., 2006, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 60 p. (VTT Tutkimusraportti; No. VTT-R-10530-06).

Research output: Book/ReportReport

Ajonopeuksien seurantajärjestlmä NOPSEURA

Tapio, J., Peltola, H. & Rajamäki, R., 2004, VTT Technical Research Centre of Finland. 38 p. (VTT Tutkimusraportti; No. RTE1852/04).

Research output: Book/ReportReport

Ajonopeuksien seuranta liikenneturvallisuustyössä: Nykytilanne ja kehittämismahdollisuudet

Rajamäki, R., Peltola, H. & Pirtala, P., 2010, Helsinki: Liikenne- ja viestintäministeriö. 43 p. (LINTU-julkaisuja; No. 1/2010).

Research output: Book/ReportReport

Ajonopeus, näkökyky ja veren alkoholi liikenneonnettomuuksissa

Kallberg, V-P. & Salusjärvi, M., 1979, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 85 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Tie- ja liikennelaboratorio. Tiedonanto; No. 44).

Research output: Book/ReportReport

Ajonvakautusjärjestelmän yleistyminen Suomessa

Luoma, J. & Peltola, H., 25 Jan 2015, Helsinki. 15 p. (Trafin tutkimuksia; No. 1).

Research output: Book/ReportReport

Open Access

Ajopiirturikiekkojen tulkinta

Kallberg, V-P., Kallio, M. & Hytönen, J., 2003, VTT Technical Research Centre of Finland. 19 p. (VTT Tutkimusraportti; No. RTE585/03).

Research output: Book/ReportReport

Ajotavan analyysi CAP-jatkokoulutuksessa

Kortelainen, J., Sihvola, N., Rämä, P. & Laitinen, J., 2009, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 38 p. (VTT Tutkimusraportti).

Research output: Book/ReportReport

Open Access

Akkutuotanto ja liikenteen CO2-päästöt

Sokka, L., Paakkinen, M., Vatanen, S. & Pihlatie, M., 7 Feb 2020, VTT Technical Research Centre of Finland. 13 p. (VTT Asiakasraportti; No. VTT-CR-00556-19).

Research output: Book/ReportReport

Open Access
File
39 Downloads (Pure)

Akkuvaunut, 3,6 kW, 5 kWh

Valve, S. & Pesonen, J., 1963, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 12 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Tiedotus: Sarja II. Metalli; No. 16).

Research output: Book/ReportReport

A knowledge-based system for real-time operation planning and event analysis in power system control

Keronen, J., 1988, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 114 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita; No. 883).

Research output: Book/ReportReport

Akselitiivisteet kylmässä: Kirjallisuus- ja koeohjelmaraportti

Välttilä, J., 1992, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 35 p. (VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes; No. 1388).

Research output: Book/ReportReport

Aktiivihiilen mikrohuokosadsorptio

Jäntti, O. & Ranta, J., 1976, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 36 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Poltto- ja voiteluainelaboratorio. Tiedonanto; No. 7).

Research output: Book/ReportReport

Aktiivihiilen soveltuvuus juomaveden puhdistukseen

Ranta, J. & Asplund, D., 1977, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 29 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Poltto- ja voiteluainelaboratorio. Tiedonanto; No. 16).

Research output: Book/ReportReport

Aktiivihiilen tuotanto turpeesta: Teknis-taloudelliset edellytykset

Sipilä, K., Asplund, D. & Ekman, E., 1984, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 72 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tutkimuksia - Research Reports, Vol. 284).

Research output: Book/ReportReport

Aktiivihiilen valmistus turpeesta: Kirjallisuuskatsaus

Sipilä, K. & Asplund, D., 1977, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 35 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Poltto- ja voiteluainelaboratorio. Tiedonanto; No. 14).

Research output: Book/ReportReport

Aktiivisen massavaimentimen toiminnan simulointi MATLAB-lohkokaaviomenetelmällä

Linjama, J. & Rantala, S., 1997, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 20 p. (VTT Valmistustekniikka. Tutkimusraportti; No. VALB 130/2).

Research output: Book/ReportReport

Aktiiviset ja älykkäät pakkaukset elintarvikkeiden laadun varmistajina: Kirjallisuuskatsaus

Vaari, A., Ahvenainen, R. & Hurme, E., 1994, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 25 p. (VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes; No. 1581).

Research output: Book/ReportReport

Akustinen emissio ja sen käyttö koneiden ja laitteiden monitoroinnissa ja diagnostiikassa

Halme, J., Parikka, R. & Tervo, J., 2001, VTT Technical Research Centre of Finland. 29 p. (VTT Tutkimusraportti; No. BVAL73-001063).

Research output: Book/ReportReport

Open Access

Akustinen emissio prosessiteollisuuden kunnonvalvontamenetelmänä

Translated title of the contribution: Acoustic emission as a test method in process industrySarkimo, M., 1990, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 26 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita; No. 1106).

Research output: Book/ReportReport

Akustinen holografia rikkomattomassa aineenkoetuksessa

Lahdenperä, K., 1984, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 58 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tutkimuksia - Research Reports; No. 280).

Research output: Book/ReportReport

Akustinen kenttäteoria

Translated title of the contribution: Acoustic Field TheoryUosukainen, S., 2013, Aalto University. 633 p. (Tiede + Teknologia; No. 17/2013).

Research output: Book/ReportReport

Open Access

Akustinen luotaus kallion rakennetutkimuksissa

Okko, O. & Hassinen, P., 1992, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 69 p. (VTT Julkaisuja - Publikationer; No. 762).

Research output: Book/ReportReport

Akustisen eheysanalyysin tulosten graafinen kuvankäsittely

Lipponen, A., 1985, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 26 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita; No. 414).

Research output: Book/ReportReport

Akustisen emission käyttö betonirakenteiden tutkimuksessa

Translated title of the contribution: Acoustic emission in the study of concrete structuresParoll, H., 1990, Espoo. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita; No. 1171).

Research output: Book/ReportReport

Akustisen energian kytkeytyminen rakenteisiin: Yhteenveto

Maijala, P., Mellin, V., Nousiainen, E. & Saarinen, K., 2003, VTT Technical Research Centre of Finland. 27 p. (VTT Tutkimusraportti; No. TUO56-033409).

Research output: Book/ReportReport

Akustisten antureiden tuulisuojat

Maijala, P., 2001, VTT Technical Research Centre of Finland. 80 p. (VTT Tutkimusraportti; No. TUR C060).

Research output: Book/ReportReport

Alapohjarakenteiden kosteustekninen toimivuus

Translated title of the contribution: Wooden materials and their projection in crawl spaceKääriäinen, H. & Rantamäki, J., 1993, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 49 p. (VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes; No. 1530).

Research output: Book/ReportReport

Algal energy roadmap in India: Opportunities for Finnish industries and SMEs

Hytönen, E., Jussila, A. & Kuusikunnas, S., 2014, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 38 p. (VTT Technology; No. 158).

Research output: Book/ReportReport

Open Access

Algoritmit ehdokasallokointiin: Aluerakentamisen vaiheistetun monikohdekilpailun kilpailijavalinta ja sen testaus

Translated title of the contribution: Algorithms for candidate allocation: Competitor selection and its testing in areal development based on phased multi-target competitionLahdenperä, P., 2009, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 44 p. (VTT Tiedotteita - Research Notes; No. 2481).

Research output: Book/ReportReport

Open Access

Alihankintayhteistyö konepajateollisuudessa ja sen laadun arviointia

Translated title of the contribution: The co-operation in subcontract manufacture process in Finnish metal industry and it's qualityHäkkinen, K., 2004, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 90 p. (VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes; No. 2271).

Research output: Book/ReportReport

Open Access

Alihankintayhteistyön johtamisesta metalliteollisuudessa

Translated title of the contribution: Management of the subcontract co-operation in metal industryHäkkinen, K., 2011, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 78 p. (VTT Tiedotteita - Research Notes; No. 2588).

Research output: Book/ReportReport

Open Access

A linear programming approach for the construction of energy and resource flow models

Tamminen, E., 1987, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 72 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tutkimuksia - Research Reports; No. 464).

Research output: Book/ReportReport

A linear programming energy and environment model for space heating

Forsström, J. & Tamminen, E., 1990, Espoo. 54 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tutkimuksia - Research Reports; No. 698).

Research output: Book/ReportReport

A linear programming model of electric power production

Tamminen, E., 1986, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 61 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tutkimuksia - Research Reports, Vol. 404).

Research output: Book/ReportReport

A linear programming model of forest products industries

Tamminen, E. & Forsström, J., 1988, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 72 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tutkimuksia - Research Reports, Vol. 543).

Research output: Book/ReportReport