Find Research Outputs

Tekniset mahdollisuudet kuljetuksen laadun ja koskemattomuuden seurantaan

Salmela, H., 2009.

Research output: Contribution to conferenceOther conference contributionProfessional

Tekniset torjuntatoimenpiteet metsäbiomassojen käsittelyn terveysvaarojen vähentämiseksi

Lehtimäki, M., Taipale, A., Kalliohaka, T. & Niemeläinen, M., 2016, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 45 p. (VTT Technology; No. 280).

Research output: Book/ReportReport

Open Access

Teknisiä ja taloudellisia näkökohtia käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksen palautettavuudesta: Kirjallisuusselvitys

Siltanen, S., 2003, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 77 p. (VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes; No. 2187).

Research output: Book/ReportReport

Open Access
economics
nuclear fuels

Tekniska aspekter på supraledande maskiner

Eriksson, J-T., 1976, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 155 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Sähkötekniikan laboratorio. Tiedonanto; No. 22).

Research output: Book/ReportReport

Teknisk utveckling: Nationella ansträngningar i Finland

Lucenius, J., 1991, Informationsteknologi och samhällsplanering: Nordisk forskarseminarium. Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland, p. 7-17 (VTT Symposium; No. 123).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference article in proceedingsScientificpeer-review

Teknismatemaattisten tietokoneohjelmien kuvausohje

Timo, K., Leikas, M., Känsälä, K. & Vepsäläinen, A., 1977, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 51 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: ATK-palvelutoimisto. Tiedonanto; No. 2).

Research output: Book/ReportReport

Teknismatemaattisten tietokoneohjelmien moduulien ohjelmointiohje

Känsälä, K., 1981, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 31 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: ATK-palvelutoimisto. Tiedonanto; No. 5).

Research output: Book/ReportReport

Teknismatemaattisten tietokoneohjelmien valmistaminen

Känsälä, K., 1981, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 62 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: ATK-palvelutoimisto. Tiedonanto; No. 4).

Research output: Book/ReportReport

Teknisten apuvälineiden mahdollisuudet omatoimisuuden lisäämiseksi kotona / palveluasumisessa

Leikas, J., 1995.

Research output: Contribution to conferenceOther conference contributionProfessional

Teknisten asema teollisuudessamme

Manni-Loukkola, S., 1988, In : Faktori. 72, 2, p. 14-16

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Teknisten järjestelmien haavoittuvuus kybermaailmassa

Molarius, R., Poussa, L., Välisalo, T., Rosqvist, T., Pentikäinen, H. & Noponen, S., 2017, In : Turvallisuus & Riskienhallinta. 38, 3 (erikoisnumero 1/2017), p. 17-23

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Open Access

Teknisten verkkojen tietojärjestelmä

Roine, M. & Jämsä, H., 1987, In : Tie & Liikenne. 57, 11, p. 26-30

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Teknologiabarometri: Suomi jäljessä tietämysyhteiskunnan tavoitteista

Naumanen, M., 2004, In : Economic Trends. 1, p. 13-15

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Teknologia ja iäkkäiden kaatumistapaturmien ehkäisy

Kantorovitch, J., Immonen, M., Pajala, S. & Lounamaa, A., 2013, Teknologioiden mahdollisuudet iäkkäiden tapaturmien ehkäisyssä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, p. 20-31 (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Työpaperi; No. 6/2013).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter or book articleProfessional

Open Access

Teknologia ja kansainvälinen ilmastoyhteistyö avainasemassa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä

Similä, L., 2009, In : Ympäristö ja Terveys. 40, 10, p. 26-32

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Teknologia ja kasvihuonekaasujen päästöjen rajoittaminen: Taustatyö kansallista ilmasto-ohjelmaa varten

Savolainen, I. (ed.), Tuhkanen, S. (ed.) & Lehtilä, A. (ed.), 2001, 198 p. (Kauppa- ja teollisuusministeriön julkaisuja; No. 1/2001).

Research output: Book/ReportReport

Teknologian ennakointi- ja arviointikäytäntöjen kehittäminen eurooppalaisen kokemuksen pohjalta

Translated title of the contribution: Developing technology foresight and technology assessment practices on the basis of European experienceEerola, A. & Väyrynen, E., 2002, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 159 p. (VTT Tiedotteita - Research Notes; No. 2174).

Research output: Book/ReportReport

Open Access
Olla

Teknologian globaalit riski

Kivistö-Rahnasto, J. & Rouhiainen, V., 2012, Tampere: Poliisiammattikorkeakoulu. 8 p.

Research output: Book/ReportReport

Open Access

Teknologian kehittäminen - Miten vastaamme tuleviin haasteisiin?

Heiskanen, S., 1985, In : Vuoriteollisuus. 1, p. 16-20

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Teknologian kehitys ja tiede

Miettinen, R. (ed.), 1984, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 123 p. (VTT Symposium; No. 53).

Research output: Book/ReportBook (editor)

Teknologian mahdollisuudet terveyden edistämisessä

Lampila, P. & Lähteenmäki, L., 2006, In : Promo. 44, 4, 37.

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Teknologian vaikutukset kaupunkien tulevaisuuteen

Jauho, P., 1985, In : Suomen Kunnallislehti. 70, 12, p. 30-39

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Teknologian yhteiskunnallisesta merkityksestä eli tarina siitä, heiluttaako "teknologiahäntä ihmiskoiraa" vai päinvastoin

Heinonen, S., 2001, In : Futura. 2, p. 45-50

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Teknologiaohjelma DENSY: Hajautetun energiantuotannon tulevaisuusskenaariot ja vaikutukset liiketoimintamalleihin

Translated title of the contribution: Technology program DENSY : The scenarios of distributed energy generationand their impact on business modelsBergman, J-P., Karhumäki, T., Keikko, T., Komulainen, R., Kässi, T., Lankila, M., Lehtinen, H., Partanen, J., Poikonen, P., Rinne, P., Valkealahti, S., Ventä, O. & Wahlström, B., 2006, Lappeenranta. 139 p. (Research Report; No. 9).

Research output: Book/ReportReport

Open Access
Industry
Cost effectiveness
Wind power
Engines
Gases

Teknologia-ohjelmalla pontta graafisen alan kehitykselle

Lindqvist, U. & Silvennoinen, E., 1992, In : Tekniikan näköalat. 4, p. 6-7

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Teknologiaohjelma valmisteilla; Innoprint - innovatiivinen painoviestintä

Siivonen, T., 2006, In : GT-lehti. 3, 22.

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Teknologia on hanskassa, markkinointi ontuu

Lindqvist, U. & Siivonen, T., 2000, In : GT-lehti. 2, p. 26-28

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Teknologiapolitiikka ja yritysten asema teemana ProACT tutkimusohjelmassa

Lindqvist, U. & Siivonen, T., 2004, In : GT-lehti. 1, p. 25-27

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Teknologiapolut 2050: Skenaariotarkastelu kasvihuonekaasupäästöjen syvien rajoittamistavoitteiden saavuttamiseksi Suomessa

Lehtilä, A., Syri, S. & Savolainen, I., 2008, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 73 p. (VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes; No. 2433).

Research output: Book/ReportReport

Open Access
greenhouse gas emissions
Finland

Teknologiapolut 2050: Teknologian mahdollisuudet kasvihuonekaasupäästöjen syvien rajoittamistavoitteiden saavuttamiseksi Suomessa: Taustaraportti kansallisen ilmasto- ja energiastrategian laatimista varten

Savolainen, I. (ed.), Similä, L. (ed.), Syri, S. (ed.) & Ohlström, M. (ed.), 2008, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 222 p. (VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes; No. 2432).

Research output: Book/ReportReport

Open Access
greenhouse gas emissions
Finland
climate
energy

Teknologiasiirto biopolttoaineiden tuotannossa USA:n ja Suomen välillä: PUUT27

Leinonen, A., 2002, Puuenergian teknologiaohjelman vuosikirja 2002: Puuenergian teknologiaohjelman vuosiseminaari. Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland, p. 385-396 (VTT Symposium; No. 221).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference article in proceedingsScientific

Open Access

Teknologiasiirto biopolttoaineiden tuotannossa USA:n ja Suomen välillä - PUUT27

Leinonen, A., 2004, Puuenergian teknologiaohjelman vuosikirja 2003: Puuenergian teknologiaohjelman vuosiseminaari. Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland, p. 307-316 (VTT Symposium; No. 231).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference article in proceedingsScientific

Open Access

Teknologiasta liiketoimintaa hyvinvointitoimialalle

Ikonen, V., 2007.

Research output: Contribution to conferenceOther conference contributionProfessional

Teknologiastrategiaa, syväjohtamista, luovuutta ja kilpailukykyä

Siivonen, T., 2005, In : GT-lehti. 7, p. 8-9

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Teknologia tärkeä kuitukankaiden kehitykselle

Translated title of the contribution: Technology is important for the development of non-wovensNousiainen, P. & Meinander, H., 1995, In : Tekstiililehti. 58, 6, p. 11-15

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Teknologia vapauttaa ja vangitsee

Heinonen, S., 1997, In : Futura. 4, p. 68-70

Research output: Contribution to journalArticleScientific

Teknologia voi hillitä ilmastonmuutosta

Savolainen, I. & Pikku-Pyhältö, R., 2003, In : Helsingin Sanomat. 12.2.2003

Research output: Contribution to journalArticleGeneral public

Teknologiayhteenvedot - aerogeelit ikkunarakenteissa & valoa läpäisevät eristeet

Heimonen, I., 1997, In : Lasirakentaja. 3, p. 30-31

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Teknologiayhteenveto - tyhjiölasi

Heimonen, I., 1997, In : Lasirakentaja. 2, 31.

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Teknologiayritykset matkalla palveluliiketoimintaan: Palvelukyky ja -kulttuuri muutoksen johtamisen tulkkina

Nuutinen, M. & Lappalainen, I., 2010, Mahdollisuuksien kenttä: Palveluliiketoiminta ja vuorovaikutteinen johtaminen. Hyötyläinen, R. & Nuutinen, M. (eds.). Helsinki: Teknologiateollisuus ry, p. 170-207

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter or book articleProfessional

Teknologinen kehitys joukkoliikenteen saralla

Scholliers, J., 2008.

Research output: Contribution to conferenceConference articleScientific

Open Access

Teknologioiden mahdollisuudet iäkkäiden tapaturmien ehkäisyssä

Lounamaa, A. (ed.), Matikainen, K. (ed.) & Kantorovitch, J. (ed.), 2013, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 100 p. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Työpaperi; No. 6/2013).

Research output: Book/ReportReport

Open Access

Teknologioilla tuohta pakkausbisnekseen

Tuominen, S., 2011, In : Pakkaus. 46, 3, p. 20-23

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Teknologiset haasteet graafisessa teollisuudessa

Translated title of the contribution: Technology challenges the printing industryAhola, E., 1995, In : GT-lehti. 5, p. 4-6

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Teknologiset mahdollisuudet biomassan tuotantoketjussa

Erkkilä, A., 2010.

Research output: Contribution to conferenceOther conference contributionProfessional

Teknologisoituva nuoruus esille vuosikirjan muodossa

Kangas, S., 2003, In : GT-lehti. 4, p. 7-8

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Teknologistrategi för framtiden: Fokus på växelverkan mellan människor och teknologi

Norros, L. & Kaasinen, E., 2004, In : Finland levererar. 1, p. 34-35 2 p.

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Tekoälyä prosessiteollisuuteen

Jakobsson, S. & Joronen, J., 1987, In : Prosessori. 6, p. 12-13

Research output: Contribution to journalArticleProfessional