Find Research Outputs

Report

EU:n 2030 ilmasto-ja energiakehys: arvio LULUCF-sektorin sisällyttämisen mahdollisuuksista ja ristiriidoista Suomelle

Ekholm, T., Honkatukia, J., Koljonen, T., Laturi, J., Lintunen, J., Pohjola, J. & Uusivuori, J., 2015, 43 p. (Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja, Vol. 6/2015).

Research output: Book/ReportReport

Open Access
Open Access

EU:n uusiutuvien energialähteiden edistämisdirektiivin kestävyyskriteeristö: Näkemyksiä määritelmistä ja kestävyyden todentamisesta

Translated title of the contribution: Sustainability criteria of the EU's renewable energy directive: Viewpoints of the definitions and the sustainability monitoringSoimakallio, S., Hongisto, M., Koponen, K., Sokka, L., Manninen, K., Antikainen, R., Pasanen, K., Sinkko, T. & Thun, R., 2010, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 138 p. (VTT Working Papers; No. 150).

Research output: Book/ReportReport

Open Access
sustainability
monitoring
energy
directive

EU:n yksipuolinen päästöjen rajoittaminen ja kehittyneiden maiden yhteinen päästöjen rajoittaminen: Vaikutukset Suomeen arvioituna TIMES-mallilla

Translated title of the contribution: Unilateral emission reductions of the EU and multilateral emission reductions of the developed countries: Assessing the impact on Finland with TIMES modelEkholm, T., Lehtilä, A. & Savolainen, I., 2008, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 58 p. (VTT Working Papers; No. 96).

Research output: Book/ReportReport

Open Access
Finland
Developed Countries
dioxotechnetium

EUBIONET - Biomass Heat Entrepreneurship in Finland

Alakangas, E., 2003, Jyväskylä: VTT Technical Research Centre of Finland. 49 p.

Research output: Book/ReportReport

entrepreneurship
rural areas
Finland
industry
heat

EU Energy Markets in Gas and Electricity - State of Play of Implementation and Transposition

Altmann, M., Schmidt, P., Brenninkmeijer, A., van den Kerckhove, O., Koljonen, T., Ruska, M., Koreneff, G., Egenhofer, C., Behrens, A., Rönnholm, A., Olmos, L. & Barguin, J., 2010, European Parliament. 94 p. (EU Publications; No. IP/A/ITRE/ST/2009-14).

Research output: Book/ReportReport

Open Access
electricity
EU
energy
market
natural gas

EURAMET #1172: Bilateral three-phase AC power and energy comparison at power frequency

Hällström, J., Suomalainen, E-P., Immonen, P. & Svensson, S., 2012, Espoo: Centre of Metrology and Accreditation. 18 p. (MIKES Publication; No. J2/2012).

Research output: Book/ReportReport

Open Access
alternating current
Finland
Sweden
energy

EURAMET 1279: Comparison of 500 kg and 1000 kg weights

Gutfelt, B., Koponen, P., Riski, K. & Vabson, V., 2014, Espoo: Centre of Metrology and Accreditation. 15 p. (MIKES Publication, Vol. J3/2014).

Research output: Book/ReportReport

Open Access
laboratory
comparison

Euroopan kaasunhankinnan malli

Translated title of the contribution: Model for European natural gas importsForsström, J., 2009, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 81 p. (VTT Working Papers; No. 123).

Research output: Book/ReportReport

Open Access
natural gas
imports
Oman
Iran

Euroopan laajuisen tieverkon tarkastelu: Suomen turvallisuusluokittelu 2013

Translated title of the contribution: Trans-European road network: Safety analysis of Finnish roadsPeltola, H., 2013, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 44 p. (VTT Technology; No. 138).

Research output: Book/ReportReport

Open Access
Nefopam
Safety

Euroopan yhdentyvät sähkömarkkinat ja markkinahinnan muodostuminen Suomen näkökulmasta

Kekkonen, V. & Koreneff, G., 2009, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 80 p. (VTT Working Papers; No. 120).

Research output: Book/ReportReport

Open Access
market prices
electricity
markets
Olla

Eurooppa-talo, Europahouse, Europa-Huis, Europa-Haus

Translated title of the contribution: sSarja, A., Tiuri, U. & Miekkala, S., 1997, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 105 p. (VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes; No. 1851).

Research output: Book/ReportReport

Olla

Europa-Huis-projekti: Hollannin, Saksan ja Suomen asuinrakentaminen yhdentyvässä Euroopassa

Laine, M., 1994, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 109 p. (VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes; No. 1577).

Research output: Book/ReportReport

European Blockchain analysis: BOND project (Blockchains Boosting Finnish Industry) report

Laikari, A., Backman, J., Helaakoski, H. & Suomalainen, T., 2018, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 60 p. (VTT Technology; No. 331).

Research output: Book/ReportReport

Open Access
Industry
Ecosystems
Information management
Standardization
Internet

European Case Study: Frequency reserves from wind power and PV in a large footprint: D5.4

Kiviluoma, J., Azevedo, M., Holttinen, H., Altiparmakis, A. & Cutululis, N., 2014, 35 p.

Research output: Book/ReportReport

Open Access
wind power
footprint
containment
economics
power plant

European MaaS Roadmap 2025 - Deliverable Nr 2

Eckhardt, J., Aapaoja, A., Nykänen, L., Sochor, J., Karlsson, M. & König, D., 2017, 65 p.

Research output: Book/ReportReport

Interoperability
Industry
Ecosystems
Environmental impact assessments
Standardization

European–United States Transportation Research Collaboration: Challenges and opportunities

Giannopoulos, G., Abd Elrahman, O. S., Medevielle, J-P., Munro, J., Elston, D., Lenz, B., Lum, W., Paulley, N., Meyer, M., Medevielle, J-P., Aparicio, A., Plessis-Fraissard, M., Leviäkangas, P. & Micozzi, M., 2009, 91 p.

Research output: Book/ReportReport

Europiumkalkogeniderna - magnetiska halvledare

Löfgren, K-E., 1970, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 180 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Puolijohdelaboratorio. Tiedonanto; No. 1).

Research output: Book/ReportReport

Evaluation methods: D1.3.1.1

Kymäläinen, T., Siltanen, S., Kulju, M., Väätänen, A., Ainasoja, M. & Oksman, V. (ed.), 2011, Tivit. 15 p. (Next Media programme; No. D1.3.1.1, Vol. WP1 Adfeed).

Research output: Book/ReportReport

Open Access
Augmented reality
Marketing
Industry

Evaluation methods for urban transportation plans

Himanen, V., 1985, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 80 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita; No. 346).

Research output: Book/ReportReport

Urban transportation
Cost benefit analysis
Environmental impact
Decision making
Planning

Evaluation of a Delphi technique based expert judgement method for LCA valuation DELPHI II

Virtanen, Y., Torkkeli, S. & Wilson, B., 1999, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 142 p. (VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes; No. 1972).

Research output: Book/ReportReport

Open Access
valuation
transparency
method
evaluation
life cycle

Evaluation of catastrophic failure risk in pressure vessels: Results of pressure vessel test with a large vessel

Keinänen, H., Rintamaa, R., Öberg, T., Sarkimo, M., Saarenheimo, A. & Talja, H., 1990, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 64 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tutkimuksia - Research Reports; No. 708).

Research output: Book/ReportReport

Pressure vessels
Defects
Pressurization
Nuclear reactors
Fracture mechanics

Evaluation of duty cycles for heavy-duty urban vehicles: Final report of IEA AMF Annex XXIX

Nylund, N-O., Erkkilä, K., Clark, N. & Rideout, G., 2007, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 96 p. (VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes; No. 2396).

Research output: Book/ReportReport

Open Access
Fuel consumption
Natural gas vehicles
Equipment testing
Dynamometers
Chassis

Evaluation of incident analysis practices in the Finnish nuclear power industry

Kettunen, J. & Laakso, K., 1999, Helsinki: Radiation and Nuclear Safety Authority STUK. 100 p. (STUK-YTO-TR; No. 160).

Research output: Book/ReportReport

Nuclear energy
Inspection
Feedback
Tapes
Nuclear power plants

Evaluation of nuclear power plant siting by probabilistic assessment of environmental impacts

Vuori, S., 1978, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 20 p. (Technical Research Centre of Finland: Electrical and Nuclear Technology. Publication; No. 24).

Research output: Book/ReportReport

Evaluation of Performance of Uniaxially and Isostatically Compressed Buffer Blocks

Bohner, E., Kivikoski, H., Salparanta, L. & Löija, M., 2017, Eurajoki: Posiva . (Posiva Working Report; No. 2016-34).

Research output: Book/ReportReport

Bentonite
Core samples
Water content
Atmospheric humidity
Elastic moduli

Evaluation of rules for LBB asssessment

Wallin, K., 2014, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 17 p. (VTT Research Report; No. VTT-R-00815-14).

Research output: Book/ReportReport

5 Citations (Scopus)

Evaluation of sanitation procedures for use in dairies

Wirtanen, G., Langsrud, S., Salo, S., Olofson, U., Alnås, H., Neuman, M., Homleid, J. P. & Mattila-Sandholm, T., 2002, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 156 p. (VTT Publications; No. 481).

Research output: Book/ReportReport

Open Access
sanitation
hygiene
dairies
disinfectants
Scandinavia
Stress corrosion cracking
Austenitic stainless steel
Strain rate
Fractography
Cracks

Evaluation of TEKES funding for industrial R&D: An empirical study of 601 industrial R&D projects funded by the Technology Development Centre

Numminen, S. & Hämäläinen, O., 1995, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 109 p. (VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes; No. 1661).

Research output: Book/ReportReport

Empirical study
Funding
Technology development
Evaluation
Small firms
1 Citation (Scopus)

Evaluation of the combustion behaviour of different coals

Miettinen, M., Aho, M., Saastamoinen, J. & Huotari, J., 1988, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 66 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tutkimuksia - Research Reports; No. 567).

Research output: Book/ReportReport

Coal
Pyrolysis
Coal combustion
Pilot plants
Particle size analysis

Evaluation of the crystallinity of cellulose by X-ray diffractometry. Parts 1 to 4

Ant-Wuorinen, O. & Visapää, A., 1961, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 57 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Tiedotus: Sarja IV. Kemia; No. 33).

Research output: Book/ReportReport

Evaluation of the crystallinity of cellulose from the x-ray diffraction pictures

Ant-Wuorinen, O., 1955, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 82 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Tiedoitus; No. 146).

Research output: Book/ReportReport

Evaluation of the housing policy of the Philippines: Is there an enabling approach?

Hynynen, R., 1994, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 75 p. (VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes; No. 1598).

Research output: Book/ReportReport

housing policy
Philippines
housing
evaluation
assistance

Evaluation of the mineral content of bone in vitro: Quantitative analysis of calcium and phosphorus by X-ray fluorescence

Uotila, E. & Visapää, A., 1969, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 12 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Tiedotus: Sarja IV. Kemia; No. 91).

Research output: Book/ReportReport

Evaluation of the radioactive waste characterisation at the Olkiluoto nuclear power plant

Kekki, T. & Tiitta, A., 2000, Helsinki: Radiation and Nuclear Safety Authority STUK. 37 p. (STUK-YTO-TR; No. 162).

Research output: Book/ReportReport

Open Access
nuclear power plant
radioactive waste
repository
waste management
management practice

Evaluation of the Urban Living Labs in Alby and Peltosaari

Karlsson, A., Federley, M., Bonnier, E., Holopainen, R., Buhr, K. & Tuominen, P., 2016, 87 p. (SubUrbanLab, Vol. D4.1/4.2).

Research output: Book/ReportReport

Open Access
stakeholder
modernization
urban area
sustainability
evaluation
5 Citations (Scopus)

Evaluation of the validity of four hazard identification methods with event descriptions

Suokas, J. & Pyy, P., 1988, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 68 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tutkimuksia - Research Reports; No. 516).

Research output: Book/ReportReport

Hazards
Accidents
Error analysis
Failure modes

Evaluation of the Vuilleumier heat pump for heating applications

Nykyri, M. & Hiismäki, P., 1981, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 37 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tutkimuksia - Research Reports; No. 15).

Research output: Book/ReportReport

Pumps
Heating
Heat exchangers
Gases
Temperature

Evaluation of wind-induced vibrations of modular buildings

Talja, A. & Fülop, L., 2016, VTT Technical Research Centre of Finland. 30 p. (VTT Customer Report, Vol. VTT-CR-03593-16).

Research output: Book/ReportReport

Open Access

Evaluation on Binaural Technology in Hydro-Acoustic Surveillance Systems

Maijala, P., 1999, 116 p. (Scientific Advisory Board for Defence. Reportseries A; No. 6, Vol. 99).

Research output: Book/ReportReport

Loudspeakers
Headphones
Acoustics
Acoustics laboratories
Hydrophones

Evaluation Plan: 2DECIDE Deliverable D3.1

Kulmala, R., Aigner, W., Bankosegger, D., van der Gun, M. & Mans, D., 2010

Research output: Book/ReportReport

Evaluation report for optimal data quality in selected European service cases

Öörni, R., Innamaa, S., Kulmala, R., Kellermann, A., Ebner, R. & Newton, D., 2010, 88 p. (QUANTIS Project reports; No. Deliverable D6).

Research output: Book/ReportReport

Data quality
Evaluation
Service quality
Benefit-cost ratio
Methodology

Evaluations of commercial ion selective electrodes: 1. The nitrate ion selective electrode

Virtanen, R., 1981, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 19 p. (Technical Research Centre of Finland. Publications ; No. 4).

Research output: Book/ReportReport

Ion selective electrodes
Nitrates
Ions
Cyanides
Iodides

Evaluations of commercial ion selective electrodes: 3. The ammonia gas-sensing membrane probe

Virtanen, R., 1981, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 22 p. (Technical Research Centre of Finland. Publications ; No. 6).

Research output: Book/ReportReport

Ion selective electrodes
Ammonia
Gases
Membranes
Calibration

Evaluations of commercial ion selective electrodes: 2. The cyanide ion selective electrode

Virtanen, R., 1981, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 24 p. (Technical Research Centre of Finland. Publications ; No. 5).

Research output: Book/ReportReport

Ion selective electrodes
Cyanides
Electrodes
Ions
Thiosulfates

Evolution of the Olkiluoto site: Palaeohydrogeochemical considerations

Smellie, J. (ed.), Pitkänen, P., Koskinen, L., Aaltonen, I., Eichinger, F., Waber, N., Sahlstedt, E., Siitari-Kauppi, M., Karhu, J., Löfman, J. & Poteri, A., 2014, Posiva . 234 p. (Working Report; No. 2014-27).

Research output: Book/ReportReport