Find Research Outputs

Report

Energiakatselmus- ja analyysitoiminnan kehittäminen

Translated title of the contribution: Development of energy audits and energy analysisAho, T., Möttönen, V. & Rautio, A-K., 1993, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 128 p. (VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes; No. 1441).

Research output: Book/ReportReport

audits
energy

Energiamahdollisuudet vedenalaistekniikassa: Esitutkimus

Farin, J., 1990, Espoo. 148 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita; No. 1177).

Research output: Book/ReportReport

Energian hinnan vaikutus asunnon sijaintikustannuksiin

Myllyperkiö, V., Haanpää, L. & Pusin, S., 1982, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 60 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tutkimuksia - Research Reports; No. 78).

Research output: Book/ReportReport

Energian hintakehityksen vaikutus kotitalouksien asumiskustannuksiin

Myllyperkiö, V. & Poropudas, O., 1982, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 60 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tutkimuksia - Research Reports; No. 77).

Research output: Book/ReportReport

Energiankäytön tehostamistoimien kehitys vuosina 1970-1990

Translated title of the contribution: Development of the energy conservation measures in 1970-1990 in FinlandLepistö, A., 1990, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 48 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita; No. 1134).

Research output: Book/ReportReport

energy conservation
Finland

Energiankulutuksen vähentäminen huokoisen kuitulevyn kuivausvaiheessa

Järvi, A. & Maijala, A., 1984, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 64 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita; No. 384).

Research output: Book/ReportReport

Energiansäästöinvestointien kannattavuuden arviointi suomen julkisyhteisöissä

Lauttalammi, J., 1982, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 82 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tutkimuksia - Research Reports; No. 88).

Research output: Book/ReportReport

public sector
profitability
Finland
energy

Energian säästö lujien terästen hitsauksen esikuumennuksessa

Translated title of the contribution: Energy savings in preheating when welding modern TMCP-type high strength steelsNevasmaa, P. & Karppi, R., 1991, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 110 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita; No. 1268).

Research output: Book/ReportReport

Welding
Steel

Energiansäästön taloudellisuus Forssan asuntomessutaloissa: Laskennallinen arvio

Heikkinen, L. & Väisänen, M., 1983, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 82 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tutkimuksia - Research Reports; No. 208).

Research output: Book/ReportReport

bromfenacoum

Energiansäästötoimenpiteiden kannattavuus asuinrakennuksissa

Rejström, L-O. & Blomberg, U., 1986, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 118 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita; No. 583).

Research output: Book/ReportReport

Energiansäästötoiminnan systematisointi Helsingin kaupungin omistamissa rakennuksissa

Translated title of the contribution: Systematization of the energy saving activities in the building stock of the City of HelsinkiKosonen, R. & Aho, I., 1994, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 124 p. (VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes; No. 1562).

Research output: Book/ReportReport

energy

Energian taloudellinen käyttö betonin lämmityksessä

Kilpi, E. & Kukko, H., 1985, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 85 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tutkimuksia - Research Reports; No. 374).

Research output: Book/ReportReport

heat
energy

Energiantuotannon ja prosessiteollisuuden pienhiukkas- ja raskasmetallipäästöjen karakterisointi

Translated title of the contribution: Fine particle and trace element emission characterization from energy production and process industryHokkinen, J., Jokiniemi, J., Aurela, M. & Hillamo, R., 2004, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 66 p. (VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes; No. 2258).

Research output: Book/ReportReport

Open Access
Trace Elements
Industry

Energiantuotannon ja teollisuuden päästöjen kokonaismalli

Translated title of the contribution: Emission model of energy production and industry for FinlandLehtilä, A. & Pirilä, P., 1991, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 104 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita; No. 1313).

Research output: Book/ReportReport

Finland
industry
energy

Energiantuotannon päästöjen mittaaminen: Aldehydien, ketonien ja aromaattien näytteenotto ja analytiikka

Tirkkonen, T., Mroueh, U-M., Laukkarinen, A., Ojala, M. & Hoffren, H., 1990, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 48 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita; No. 1164).

Research output: Book/ReportReport

Energiantuotannon päästöjen mittaaminen: Suuritehoinen orgaanisten yhdisteiden näytteenottomenetelmä

Tirkkonen, T., Laukkarinen, A., Hoffren, H. & Mroueh, U-M., 1991, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 44 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita; No. 1244).

Research output: Book/ReportReport

Energiantuotannon päästöjen mittaaminen: Hiukkasten sähköinen luokittelija ja sen sovelluksia

Heiskanen, M., Kauppinen, E. & Hahkala, M., 1987, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 66 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tutkimuksia - Research Reports; No. 512).

Research output: Book/ReportReport

energy

Energiantuotannon päästöjen mittaaminen: Hiukkas-, rikkidioksidi- ja typen oksidien päästöjen vertailumittaukset

Vesterinen, R., 1989, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 60 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tutkimuksia - Research Reports; No. 629).

Research output: Book/ReportReport

nitrogen oxides
sulfur dioxide
energy production
particle

Energiantuotannon päästöjen mittaaminen: Näytteenottomenetelmät, mittalaitteet, työtavat ja niiden kenttäkelpoisuus

Vesterinen, R., 1988, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 144 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita; No. 887).

Research output: Book/ReportReport

Energiantuotannon päästöjen mittaaminen: PAH-, PCDD- ja PCDF-yhdisteiden näytteenotto ja analytiikka

Mroueh, U-M., Tirkkonen, T., Laukkarinen, A. & Hoffren, H., 1988, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 64 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita; No. 817).

Research output: Book/ReportReport

Energiantuotannon pienhiukkaspäästöt Suomessa

Translated title of the contribution: The fine particle emissions of energy production in FinlandOhlström, M., 1998, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 147 p. (VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes; No. 1934).

Research output: Book/ReportReport

Open Access
sill
energy production
particle

Energiantuotannon tehostaminen fossiilisiin ja uusiutuviin polttoaineisiin perustuvassa energiantuotannossa

Translated title of the contribution: Advanced energy production based on fossil and renewable fuelsHepola, J. & Kurkela, E., 2002, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 69 p. (VTT Tiedotteita - Research Notes; No. 2155).

Research output: Book/ReportReport

Open Access
fossils
energy
Olla

Energiantuotannon tuhkien jalostaminen maarakennuskäyttöön

Translated title of the contribution: Processing of fly ash for earth constructionKorpijärvi, K., Mroueh, U-M., Merta, E., Laine-Ylijoki, J., Kivikoski, H., Järvelä, E., Wahlström, M. & Mäkelä, E., 2009, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 104 p. (VTT Tiedotteita - Research Notes; No. 2499).

Research output: Book/ReportReport

Open Access
Coal Ash
Open Access

Energian tuotanto jätteestä ja turpeesta

Asplund, D., 1976, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 45 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Poltto- ja voiteluainelaboratorio. Tiedonanto; No. 13).

Research output: Book/ReportReport

Energian tuotanto turpeesta: Ketjujen vertailumenetelmä

Pesonen, P., Hallikas, J. & Asplund, D., 1987, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 94 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tutkimuksia - Research Reports; No. 499).

Research output: Book/ReportReport

peat
energy
methodology
Olla

Energian tuotanto turpeesta

Asplund, D., 1978, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 36 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Poltto- ja voiteluainelaboratorio. Tiedonanto; No. 21).

Research output: Book/ReportReport

Energian tuotto biomassasta: Esitutkimus

Ettala, J., Asplund, D. & Ekman, E., 1978, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 69 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Poltto- ja voiteluainelaboratorio. Tiedonanto; No. 15).

Research output: Book/ReportReport

Energian varastoinnin nykytila

Translated title of the contribution: Current trends in energy storage technologyAlanen, R., Koljonen, T., Hukari, S. & Saari, P., 2003, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 237 p. (VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes; No. 2199).

Research output: Book/ReportReport

Open Access
storage technology
energy

Energiaresurssit ja -markkinat

Translated title of the contribution: Energy resources and marketsKoljonen, T., Ruska, M., Flyktman, M., Forström, J., Kiviluoma, J., Kirkinen, J., Lehtilä, A. & Pahkala, K., 2009, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 117 p. (VTT Tiedotteita - Research Notes; No. 2489).

Research output: Book/ReportReport

Open Access

Energiataloudellisten mallien rakentamismahdollisuuksista

Tamminen, E., 1975, Otaniemi: VTT Technical Research Centre of Finland. 40 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Sähkötekniikan laboratorio. Tiedonanto; No. 10).

Research output: Book/ReportReport

Energiatehokas lietteenkäsittely

Kangas, A., Lund, C., Liuksia, S., Arnold, M., Merta, E., Kajolinna, T., Carpén, L., Koskinen, P. & Ryhänen, T., 2011, Helsinki. 96 p. (Suomen ympäristö; No. 17/2011).

Research output: Book/ReportReport

Energiatehokkuuden kehittyminen Suomessa: Arviot menneisyydestä ja tulevaisuudesta

Translated title of the contribution: The development of energy in Finland: Assessments of the past and the futureKoreneff, G., Grandell, L., Lehtilä, A., Koljonen, T. & Nylund, N-O., 2014, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 91 p. (VTT Technology; No. 180).

Research output: Book/ReportReport

Open Access
Finland

Energiatehokkuuden mittarit ja potentiaalit

Tuomaala, M., Ahtila, P., Haikonen, T., Kalenoja, H., Kallionpää, E., Rantala, J., Tuominen, P., Shemeikka, J., Rämä, M., Sipilä, K., Pursiheimo, E., Forsström, J., Wahlgren, I. & Lahti, P., 2012, Espoo: Aalto University. 340 p. (Aalto-yliopiston julkaisusarja Tiede + Teknologia; No. 1/2012).

Research output: Book/ReportReport

Open Access

Energiatehokkuutta koskevien vähimmäisvaatimusten kustannusoptimaalisten tasojen laskenta: Suomi

Saari, A., Airaksinen, M., Sirén, K., Jokisalo, J., Hasan, A., Nissinen, K., Vainio, T., Möttönen, V-J., Pulakka, S., Heljo, J., Vihola, J., Vuolle, M., Niemelä, J., Kalliomäki, P., Kauppinen, J. & Haakana, M., 2013, 144 p.

Research output: Book/ReportReport

Energiavarojen vaikutus polttoainevalintoihin ja päästöihin

Leino, P., Kosunen, P. & Rauhamäki, J., 1997, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 98 p. (VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes; No. 1838).

Research output: Book/ReportReport

taxes
energy

Energiayhtiöiden ympäristölaskenta ja -raportointi

Heiskanen, E., Heininen, M., Heurlin, E. A., Lovio, R., Pänkäläinen, M. & Tulenheimo, V., 1997, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 150 p. (VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes; No. 1857).

Research output: Book/ReportReport

Anadelphia
Oman
Ontario
energy

Energiekonomiska försökshus i Sverige och Danmark

Ekman, A. & Heikkinen, L., 1981, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 159 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tutkimuksia - Research Reports; No. 31).

Research output: Book/ReportReport

Finns
Sweden
Danmark
Reparation
Disposition

Energy centre microgrid model

Pasonen, R., 2011, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 35 p. (VTT Working Papers; No. 182).

Research output: Book/ReportReport

Open Access
Frequency converters
Harmonic distortion
Electric fuses
Electric power systems
Switches
32 Downloads (Pure)

Energy efficiency: Can we easily compare countries?

Koreneff, G., 31 Dec 2018, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 78 p. (VTT Research Report; No. VTT-R-07000-18).

Research output: Book/ReportReport

Open Access
File
Energy efficiency
Decomposition
Industry
Pulp
Time series

Energy efficient materials for buildings: Scientific assessment in support of the materials roadmap enabling low carbon energy technologies: Strategic energy technology plan

Van Holm, M., Simões da Silva, L., Revel, G. M., Sansom, M., Koukkari, H. & Eek, H., 2011, European Commission EC. 54 p. (JRC Scientific and Technical Reports; No. EUR 25173 EN).

Research output: Book/ReportReport

Open Access
Carbon
Chemical elements

Energy-efficient renovation of Moscow apartment buildings and residential districts

Paiho, S., Abdurafikov, R., Hedman, Å., Hoang, H., Kouhia, I., Meinander, M. & Sepponen, M., 2013, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 114 p. (VTT Technology; No. 82).

Research output: Book/ReportReport

Open Access
energy
environmental impact
modernization
waste management
electricity

Energy properties in urban building stock

Kanerva, V. & Lappalainen, M., 1981, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 36 p. (Technical Research Centre of Finland. Publications ; No. 1).

Research output: Book/ReportReport

Heating
Bearings (structural)
Energy utilization
Interiors (building)
Economics

Energy requirements of microalgae biomass production

Nappa, M., Teir, S., Sorsamäki, L. & Karinen, P., Nov 2016, 59 p. (CCSP Deliverable; No. D606).

Research output: Book/ReportReport

Open Access
microalgae
energy requirements
biomass production
raceways
drying

Energy solutions for Namibian fishing industry

Rämä, M. & Koponen, K., 2016, VTT Technical Research Centre of Finland. 40 p. (VTT Research Report, Vol. VTT-R-1990-16).

Research output: Book/ReportReport

Open Access

Energy storage in unsaturated soil using pore air flow

Eerikäinen, A., Ettala, M., Kangas, M., Kling, T., Lund, P., Niemi, A. & Winqvist, K., 1992, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 77 p. (VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes; No. 1389).

Research output: Book/ReportReport

airflow
air
soil
temperature
simulation

Energy use and emission scenarios to the year 2000 for Estonia

Tähtinen, M. & Nurste, H., 1992, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 46 p. (VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes; No. 1334).

Research output: Book/ReportReport

oil shale
energy use
sulfur emission
fuel consumption
nitrogen oxides
Open Access
energy
global perspective
technological development
energy resource
greenhouse gas
Open Access