Find Research Outputs

Report

Epoksipinnoitetut betoniraudoitteet: Koetuloksia

Salparanta, L., 1988, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 42 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tutkimuksia - Research Reports; No. 521).

Research output: Book/ReportReport

Epoksipinnoitetut betoniraudoitteet

Salparanta, L., 1985, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 38 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita; No. 471).

Research output: Book/ReportReport

epoxides

Epoxy-coated concrete reinforcements

Salparanta, L., 1988, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 78 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tutkimuksia - Research Reports; No. 525).

Research output: Book/ReportReport

Concrete reinforcements
Coatings
Corrosion prevention
Paint
Coal Tar

Erään aurinko-ja ilmalämmitysjärjestelmän ominaisuudet ja energiansäästömahdollisuudet sähkölämmitykseen verrattuina

Kalema, T., 1980, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 63 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: LVI-tekniikan laboratorio. Tiedonanto; No. 50).

Research output: Book/ReportReport

Erään muovitehtaan tulipalon syttymissyyn selvittäminen

Hyvärinen, P., 1963, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 8 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Tiedotus: Sarja III. Rakennus; No. 69).

Research output: Book/ReportReport

Eräät asuntososiologiset tutkimukset

Mäkinen, A., 1971, Otaniemi: VTT Technical Research Centre of Finland. 82 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos: Rakennustaloudellinen laboratorio. Tiedonanto; No. 2).

Research output: Book/ReportReport

Eräiden asuinrakennustyyppien hankinta- ja pitokustannusten vertailu

Gripenberg, O., 1944, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 6 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Tiedoitus; No. 6).

Research output: Book/ReportReport

Eräiden joukko- ja tieliikenteen telematiikkasovellusten kannattavuus Suomen oloiossa

Öörni, R., 2004, 115 p. (FITS-julkaisuja; No. 35, Vol. 2004).

Research output: Book/ReportReport

Open Access

Eräiden lisäaineiden vaikutus polttoöljyn palamiseen

Jantunen, M. & Leppälahti, J., 1984, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 42 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tutkimuksia - Research Reports; No. 258).

Research output: Book/ReportReport

fuel oils
additive effect

Eräiden paloturvallisuustekijöiden tarkastelua talonrakennustoiminnassa

Virtala, V., 1957, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 34 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Tiedotus: Sarja III. Rakennus; No. 8).

Research output: Book/ReportReport

Eräiden rakennusmuovien palamistuotteiden myrkyllisyysmittauksia

Kallonen, R. & Oksanen, P., 1975, Otaniemi: VTT Technical Research Centre of Finland. 27 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Palotekniikan laboratorio. Tiedonanto; No. 6).

Research output: Book/ReportReport

Eräiden rakennustyyppien rakennuskustannukset ja niiden arviointi

Kanerva, V., Rihtniemi, S. & Skogberg, M., 1980, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 31 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Rakennustalouden laboratorio. Tiedonanto; No. 61).

Research output: Book/ReportReport

Eräiden Suomessa esiintyvien maakaasujen koostumuksesta

Sundgren, A., 1962, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 35 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Tiedotus: Sarja IV. Kemia; No. 40).

Research output: Book/ReportReport

Eräiden turvevoimalaitosten käytettävyys

Kuhakoski, K. & Seppänen, V., 1985, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 106 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tutkimuksia - Research Reports; No. 372).

Research output: Book/ReportReport

Power Plants
Soil

Eräistä mineraalivillaeristeillä suoritetuista kokeista

Ruso, R., 1960, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 24 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Tiedotus: Sarja III. Rakennus; No. 40).

Research output: Book/ReportReport

Eräistä pienten asuintalojen kosteuskysymyksistä

Ruso, R., 1959, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 36 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Tiedotus: Sarja III. Rakennus; No. 34).

Research output: Book/ReportReport

Eräistä puisten pientalojen hankintakustannuksiin vaikuttavista tekijöistä

Gripenberg, O., 1945, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 10 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Tiedoitus; No. 27).

Research output: Book/ReportReport

Eräistä uusista vehnälajikkeista ja niiden leivontakelpoisuudesta

Veijola, T., 1950, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 16 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Tiedoitus; No. 86).

Research output: Book/ReportReport

Eräitä käytännön korroosiotapauksia

Asanti, P. & Lilius, K., 1964, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 48 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Tiedotus: Sarja II. Metalli; No. 18).

Research output: Book/ReportReport

Eräs menetelmä suhteellisen suuren resistiivisyyden omaavan puolijohteen resistiivisyyden määrittämiseksi

Kytöniemi, T., 1961, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 36 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Tiedotus: Sarja II. Metalli; No. 9).

Research output: Book/ReportReport

Ergonomian tutkimusmenetelmien kuvausta ja arviointia

Herranen, S., Salo, H. & Silvola, M., 1985, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 77 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita; No. 427).

Research output: Book/ReportReport

Human Engineering
Research

Eri asuntotyyppien suhteelliset kustannukset

Holttinen, A., 1962, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 89 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Julkaisu - Publication; No. 74).

Research output: Book/ReportReport

Erikoissementit: Kirjallisuustutkimus

Leivo, M., Kukko, H. & Aarnivuo, T., 1987, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 52 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita; No. 810).

Research output: Book/ReportReport

Erikoistekniikat painotuotannossa

Tapio, L., Nurmi, O. & Laine, J., 2007, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. (GT-raportti; No. 2, Vol. 2007).

Research output: Book/ReportReport

Erikoisteräs-betonirakenteiden palovarmuudesta

Virtala, V., 1947, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 24 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Tiedoitus; No. 42).

Research output: Book/ReportReport

Erikoisterästen liittämismenetelmät: säilyykö hitsauksen valta-asema?

Kujanpää, V., 2014, 24 p.

Research output: Book/ReportReport

Eri leipomohiivakantojen ja erään hapantaikinahiivan asetaatti-, propioneetti-, sorbaatti-, sokeri- ja rasvatoleranssi

Suihko, M-L. & Mäkinen, V., 1975, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 37 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Biotekniikan laboratorio. Tiedonanto; No. 11).

Research output: Book/ReportReport

Eri liikennemuotojen energiankulutuksen vertailu: Esitutkimus

Lepistö, T., 1979, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 61 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Tie- ja liikennelaboratorio. Tiedonanto; No. 43).

Research output: Book/ReportReport

Eri liikennemuotojen onnettomuuksien tilastointi: Esitutkimus

Kallberg, V-P., 2011, Helsinki. 57 p. (Trafin julkaisuja; No. 1, Vol. 2011).

Research output: Book/ReportReport

Open Access

Erillisvalinta allianssitiimin muodostamistapana: Vaihtoehtojen määrittelyä ja arviointia

Translated title of the contribution: Separate selection as a method of forming an alliance team: Definition and assessment of alternativesKananen, J. & Lahdenperä, P., 2013, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 50 p. (VTT Technology; No. 131).

Research output: Book/ReportReport

Open Access
Tuli
methodology

Eri päästölähteiden merkitys päästöjen kehitysarvioissa, laskeumassa ja metsämaan happamoitumisessa

Kangas, L., Pipatti, R., Savolainen, I. & Tähtinen, M., 1991, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 72 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita; No. 1237).

Research output: Book/ReportReport

Eri rakennustyyppien rakennuskustannukset

Sarvas, M., 1975, Otaniemi: VTT Technical Research Centre of Finland. 126 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Rakennus- ja yhdyskuntatalouden laboratorio. Tiedonanto; No. 33).

Research output: Book/ReportReport

Eristeaineiden säteilyvauriotutkimuksista

Valkiainen, M. & Tiainen, O., 1972, Otaniemi: VTT Technical Research Centre of Finland. 13 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Reaktorilaboratorio. Tiedonanto; No. 14).

Research output: Book/ReportReport

Eristettyjen johtimien lämpenemistutkimuksia

Paavola, M., Laurinmäki, E. & Simola, O., 1947, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 28 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Tiedoitus; No. 48).

Research output: Book/ReportReport

Eristyslasin täytekaasun ja lasien toimivuus ja toteaminen

Translated title of the contribution: The detection and functionality of insulating unit filling gases and glass panesHemmilä, K. & Heimonen, I., 1999, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 43 p. (VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes; No. 1963).

Research output: Book/ReportReport

Open Access
glass
gases
Olla

Eri tahralaatujen peseytyvyys siliäviksi viimeistellyistä puuvilla-ja puuvilla/polyesterituotteista

Pakkala, L., Sundquist, J. & Kainulainen, P., 1973, VTT Technical Research Centre of Finland. 18 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Tekstiililaboratorio. Tiedonanto; No. 5).

Research output: Book/ReportReport

Erityisliikennealueiden mitoitus-ja rakentamisohjeet

Kankare, E. & Pelkonen, V., 1974, Otaniemi: VTT Technical Research Centre of Finland. 45 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Tie- ja liikennelaboratorio. Tiedonanto; No. 13).

Research output: Book/ReportReport

Erityisvalmisteet silakasta

Kiesvaara, M., Hattula, T., Karppinen, S. & Månsson, K., 1992, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 35 p. (VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes; No. 1366).

Research output: Book/ReportReport

Eri viimeistelykäsittelyjen vaikutus täysvillaisten kampalankakankaiden konepesun kestokykyyn

Pakkala, L., 1967, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 45 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Tiedotus: Sarja IV. Kemia; No. 86).

Research output: Book/ReportReport

Eriytetyn betonijulkisivun suunnitteluperusteita

Translated title of the contribution: Design basis of split concrete facade constructionsRatvio, J., 1998, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 54 p. (VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes; No. 1900).

Research output: Book/ReportReport

Open Access
bromfenacoum

Erosive wear of coatings and methods to monitor coating wear: A literature study

Helle, A., Andersson, P., Ahlroos, T. & Kupiainen, V., 2004, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 28 p. (VTT Tuotteet ja tuotanto. Tutkimusraportti; No. BTUO43-041265).

Research output: Book/ReportReport

Wear of materials
Coatings
Erosion
Industrial applications
Deterioration

Erottimien ja katkaisijoiden avaus- ja vaihevälien eristyskoordinaatio

Elovaara, J., 1977, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 72 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Sähkötekniikan laboratorio. Tiedonanto; No. 32).

Research output: Book/ReportReport

Erweiterung der Theorie der Biegung eines Pfeilers ohne Zugfestigkeit und ihre Anwendung zur Berechnung von Rahmentragwerken mit unbewehrten Stielen

Angervo, K. & Putkonen, A., 1957, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 60 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Julkaisu - Publikation; No. 34).

Research output: Book/ReportReport

Escaping Path Dependence - Essays on Foresight and Environmental Management

Könnölä, T., 2006, Espoo: Helsinki University of Technology. 22 p. (Helsinki University of Technology: Systems Analysis Laboratory. A: Research Reports, Vol. A96).

Research output: Book/ReportReport

Path dependence
Foresight
Environmental management
Path dependency
Institutional arrangements

Esihistoriallisten kangasnäytteiden analysointi

Wikström, L., Sundquist, J., Enebäck, U. & Kahlson, C., 1972, VTT Technical Research Centre of Finland. 15 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Tekstiililaboratorio. Tiedonanto; No. 1).

Research output: Book/ReportReport

Esiselvitys: TV-sisältöjen monikanavaisen jakelun energiankulutuksen arviointi

Federley, M. & Myllysilta, M., 2015, VTT Technical Research Centre of Finland. 14 p. (VTT Asiakasraportti, Vol. VTT-CR-01429-15).

Research output: Book/ReportReport

Open Access

Esiselvitys katsastustoiminnan vaikutuksista liikenneturvallisuuteen

Rajamäki, R., Innamaa, S. & Peltola, H., 2008, Helsinki. 50 p. (Ajoneuvohallintokeskuksen tutkimuksia ja selvityksiä, Vol. 6/2007).

Research output: Book/ReportReport

Esiselvitys liikenteen uusien palveluiden ympäristövaikutuksista ja niiden arvioinnista

Tuominen, A., Auvinen, H. & Aittoniemi, E., 2016, Helsinki. 36 p. (Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä, Vol. 28/2016).

Research output: Book/ReportReport

Open Access
Open Access