Find Research Outputs

Report
2 Downloads (Pure)

Pimeän ajan liikenneturvallisuus yleisillä teillä

Kulmala, R. & Peltola, H., 1984, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 51 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita; No. 301).

Research output: Book/ReportReport

Open Access
File
Nefopam
Finland
Safety

PIMMS system integration

Jantunen, E., Helle, A., Varis, P., Vaskelainen, V., Salonen, J., MacIntyre, J., Emmanouilidis, C., Mattheys, B. & Holroyd, T., 2001, VTT Technical Research Centre of Finland. 22 p. (VTT Manufacturing Technology. Research Report; No. BVAL73-011188).

Research output: Book/ReportReport

Pinch-menetelmä lämpöenergian käytön laskennassa

Kolehmainen, T., Kovero, A., Malinen, H. & Viinikainen, S., 1990, Espoo. 94 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita; No. 1182).

Research output: Book/ReportReport

heat exchangers

Pinnan halkeilun automaattinen analyysimenetelmä

Lappalainen, T., 1992, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 90 p. (VTT Julkaisuja - Publikationer; No. 755).

Research output: Book/ReportReport

image analysis
methodology

Pinnankarheuden mittausmenetelmät

Translated title of the contribution: Surface roughness measuring systemsLepistö-Saukko, E-L., 1992, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 57 p. (VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes; No. 1392).

Research output: Book/ReportReport

surface roughness

Pinnan karkeuden vaikutus laivan käyttökustannuksiin

Kaukoranta, M. & Rantanen, A., 1984, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 144 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita; No. 303).

Research output: Book/ReportReport

Ships
Costs and Cost Analysis

Pinnoite reaktoripaineastian murtumismekaanisessa tarkastelussa

Saarenheimo, A., 1993, VTT Technical Research Centre of Finland. 74 p. (VTT Metallilaboratorio. Tutkimusraportti B; No. 243).

Research output: Book/ReportReport

Pinnoitettujen kivirakennusten julkisivujen kunto ja kestävyys

Rautiainen, L., 1983, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 44 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita; No. 200).

Research output: Book/ReportReport

durability
coatings

Pinnoitetun vanerin käyttö liikennemerkeissä

Muilu, J., 1985, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 74 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita; No. 499).

Research output: Book/ReportReport

plywood
traffic

Pinnoitetun vanerin valmistus yhdellä puristuskerralla

Kontinen, P., Muilu, J. & Housh, R., 1985, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 88 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tutkimuksia - Research Reports; No. 356).

Research output: Book/ReportReport

Pinnoitteenalaisten vikojen havaittavuus ultraäänitestauksessa

Pitkänen, J., Särkiniemi, P. & Jeskanen, H., 1992, Helsinki: Säteilyturvakeskus. 50 p. (STUK-YTO-TR; No. 39).

Research output: Book/ReportReport

Pinnoitteen paksuuden mittaaminen kuulakokeella

Valli, J., Palojärvi, J. & Mäkelä, U., 1985, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 30 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita; No. 435).

Research output: Book/ReportReport

coatings

Pinnoitteet sähköisessä kosketuksessa

Nieminen, I., Varjus, S. & Ronkainen, H., 1989, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 21 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tutkimuksia - Research Reports; No. 576).

Research output: Book/ReportReport

vapors
coatings

Pinnoitteiden kestävyys merivedessä. Osa 1. Kirjallisuustutkimus

Mahiout, A., Häkkä-Rönnholm, E. & Hannula, S-P., 1989, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 70 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita; No. 1046).

Research output: Book/ReportReport

Anadelphia
coatings
seawater
Olla

Pinnoitteiden kestävyys merivedessä. Osa II. Kokeellinen tutkimus

Translated title of the contribution: Resistance of coatings in sea water. Part II. Experimental investigationMahiout, A., Pohjanne, P. & Hannula, S-P., 1994, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 49 p. (VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes; No. 1602).

Research output: Book/ReportReport

Polytetrafluoroethylene
Seawater

Pinnoitteiden paksuuden mittaus rikkomattomin menetelmin

Ruotsalainen, M., 1980, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 40 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Metallilaboratorio. Tiedonanto; No. 67).

Research output: Book/ReportReport

Pinta-analyysitekniikan soveltuminen geologisten näytteiden pidätys- ja tartuntaominaisuuksien tutkimiseen

Translated title of the contribution: Suitability of surface analytical methods for investigation of retardation and sticking properties of geological samplesPirhonen, V., 1992, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 35 p. (VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes; No. 1385).

Research output: Book/ReportReport

Pinta
2 Citations (Scopus)

Pintakäsitellyn ulkoverhouslaudan ympäristövaikutukset käyttöiän aikana

Translated title of the contribution: Environmental impact of painted exterior wooden claddingHäkkinen, T., Ahola, P., Vanhatalo, L. & Merra, A., 1999, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 120 p. (VTT Julkaisuja - Publikationer, Vol. 834).

Research output: Book/ReportReport

Pintakäsittelylaitosten jätevesikuormituksen vähentäminen. Osa 1. Kirjallisuusselvitys

Translated title of the contribution: Reduction of the waste water discharge in the electroplating industry. Part 1. Literature reviewSiivinen, J. & Mahiout, A., 1999, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 116 p. (VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes; No. 1983).

Research output: Book/ReportReport

Open Access
Raja
wastewater
industry
Olla

Pintakäsittelylaitosten jätevesikuormituksen vähentäminen. Osa 2. Kokeellinen tutkimus

Mahiout, A. & Siivinen, J., 1999, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 56 p. (VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes; No. 2010).

Research output: Book/ReportReport

Open Access

Pintatekniikan kehitysnäkymiä metalliteollisuudessa: Esitutkimus

Hannula, S-P. (ed.), Hänninen, H. (ed.), Nenonen, P. (ed.) & Ronkainen, H. (ed.), 1990, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 62 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita; No. 1122).

Research output: Book/ReportReport

metals
industry

Pintaturve maanparannusaineena ja kuivikkeena

Kytö, M., Sipilä, K. & Thun, R., 1983, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 52 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita; No. 240).

Research output: Book/ReportReport

peat soils

Pintavalutus turvetuotantoalueiden valumavesien puhdistuksessa

Ihme, R., 1994, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 140 p. (VTT Julkaisuja - Publikationer; No. 798).

Research output: Book/ReportReport

overland flow
purification
peat
wetland
runoff

Pirkanmaan rakennusbarometri 2004-2005

Vainio, T. & Pajakkala, P., 2004, VTT Technical Research Centre of Finland. 31 p.

Research output: Book/ReportReport

Open Access

Pirkanmaan rakennusbarometri 2005-2006

Vainio, T., Jaakkonen, L. & Pajakkala, P., 2005, VTT Technical Research Centre of Finland. 34 p.

Research output: Book/ReportReport

Open Access

Pirkanmaan rakennusbarometri 2006 - 2007

Vainio, T., Jaakkonen, L. & Pajakkala, P., 2006, Tampere, Finland: VTT Technical Research Centre of Finland. 25 p.

Research output: Book/ReportReport

Open Access

Pirkanmaan rakennusbarometri 2007-2008

Vainio, T., Jaakkonen, L. & Pekka, P., 2007, Tampere: VTT Technical Research Centre of Finland. 26 p.

Research output: Book/ReportReport

Open Access

Pirkanmaan rakennusbarometri 2008-2009

Vainio, T., Jaakkonen, L., Tienhaara, P. & Pajakkala, P., 2008, VTT Technical Research Centre of Finland. 28 p. (VTT Tutkimusraportti; No. VTT-R-09469-08).

Research output: Book/ReportReport

Open Access

Pirkanmaan rakennusbarometri 2009-2010

Vainio, T., Jaakkonen, L., Tienhaara, P. & Pajakkala, P., 2009, VTT Technical Research Centre of Finland. 23 p. (VTT Tutkimusraportti; No. VTT-R-08065-09).

Research output: Book/ReportReport

Open Access

Pisararata-hankkeen tietomallintamisen tilaajaohjaus ratasuunnitteluvaiheessa

Mäkeläinen, T., Rekola, M., Hyvärinen, J. & Vainio, T., 2017, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 72 p. (VTT Technology; No. 292).

Research output: Book/ReportReport

Open Access

Pispan palvelukeskuksen kehittämismahdollisuudet

Mikkola, K., Nummelin, J. & Riihimäki, M., 2006, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 37 p.

Research output: Book/ReportReport

Open Access
19 Citations (Scopus)

Piston ring tribology: A literature survey

Andersson, P., Tamminen, J. & Sandström, C-E., 2002, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 108 p. (VTT Tiedotteita - Research Notes; No. 2178).

Research output: Book/ReportReport

Open Access
Piston rings
Tribology
Pistons
Wear of materials
Friction

Pitkään käytössä olleen päähöyryputken virumisvaurioanalyysi jäljennemenetelmää käyttäen

Salonen, J. & Vierros, P., 1989, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 60 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tutkimuksia - Research Reports; No. 587).

Research output: Book/ReportReport

Creep
Steam

Pitkälaattatalojen ääneneristys

Pohjalainen, P. & Parmanen, J., 1976, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 96 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Rakennustekniikan laboratorio. Tiedonanto; No. 24).

Research output: Book/ReportReport

Pitkän aikavälin kokonaispäästökehitys

Translated title of the contribution: Long-term development of total emissionsKoljonen, T., Soimakallio, S., Lehtilä, A., Similä, L., Honkatukia, J., Hildén, M., Rehunen, A., Saikku, L., Salo, M., Savolahti, M., Tuominen, P. & Vainio, T., 28 Feb 2019, Prime Minister's Office Finland. 162 p. (Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja; No. 24/2019).

Research output: Book/ReportReport

Open Access
carbon sink
welfare economics
electrification
technological development
carbon

Pitkän aikavälin politiikalla läpi murroksen – tahtotiloja työn tulevaisuudesta

Translated title of the contribution: Long-term Policymaking as a Tool Through Transformation - Aspirations for the Future of WorkAnttila, J., Eranti, V., Jousilahti, J., Koponen, J., Koskinen, M., Leppänen, J., Neuvonen, A., Dufva, M., Halonen, M., Myllyoja, J., Pulkka, V-V., Annala, M., Hiilamo, H., Honkatukia, J., Järvensivu, A., Kari, M., Kuosmanen, J., Malho, M. & Malkamäki, M., 2018, 140 p. (Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja; No. 34/2018).

Research output: Book/ReportReport

Open Access
Finland
economic value
lifelong learning
research process
social security

Pk-alihankintaverkoston logistiikkamalli: ALILOGI-projektin loppuraportti; keskeiset tulokset

Häkkinen, K., Pötry, J., Aminoff, A., Kettunen, O. & Kilponen, A., 2004, VTT Technical Research Centre of Finland. 14 p. (VTT Tutkimusraportti; No. TUO64-043809).

Research output: Book/ReportReport

Pk-metalliteollisuuden alihankintaprosessin logistiikkamalli

Häkkinen, K., Pötry, J. & Aminoff, A., 2004, VTT Technical Research Centre of Finland. 57 p. (VTT Tutkimusraportti; No. TUO64-043808).

Research output: Book/ReportReport

PKT-innovaatioverkko: Tutkimuspalvelujen kysyntä, tarjonta ja välittäminen

Ahola, E., Nikku, P. & Oikarinen, M., 1991, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 102 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita; No. 1272).

Research output: Book/ReportReport

Pk-yrityksen riskienhallinta - henkilöstön kehittämis- ja koulutushanke: Vaiheen 2 loppuraportti

Mikkonen, P., 2001, VTT Technical Research Centre of Finland. 36 p. (VTT Automaatio. Tutkimusraportti; No. RISB 035).

Research output: Book/ReportReport

Pk-yritysten ruostumattoman teräksen jatkojalostusmahdollisuudet Suomessa

Apilo, T., Corander, H., Huikuri, T., Huovinen, T., Karhu, M., Kauppi, T., Kujanpää, V., Larkiola, J., Linna, J., Savinainen, T., Sirén, M. & Toppila, R., 2011, Kemi: Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu. 133 p. (Kemi-Tornion ammatti-korkeakoulun julkaisuja. Sarja B. Raportit ja selvitykset; No. 9/2011).

Research output: Book/ReportReport

Open Access

Planeettavaihteen vikaantumisen simulointi vaihteistokoepenkissä

Tervo, J., 2008, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 16 p. (VTT Research Report; No. VTT-R-30027-08).

Research output: Book/ReportReport

Plan for promoting the demonstrated systems and technologies for further development D6.4

Rodríguez, J., Athanassiadis, D., Raitila, J., Walkiewicz, J., Dees, M., Tuerkmengil, T., Vos, J., Rik, T. R., Asikainen, A., Spinelli, R. & Ma Tusell, J., 2015, 48 p.

Research output: Book/ReportReport

Open Access
innovation
machinery
biomass
competitiveness
plan

Planning and monitoring in dynamic environments

Hasemann, J-M., 1995, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 106 p. (VTT Publications; No. 235).

Research output: Book/ReportReport

Planning
Monitoring
Fuzzy logic
Discrete event simulation
Decision making

Planning a review process for software of reactor trip system: Finnish supplementary requirements to U.S. NRC SRP

Harju, H., 2012, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 17 p. (VTT Research Report; No. VTT-R-06436-12).

Research output: Book/ReportReport

Plant life management (XVO): Report 1999

Solin, J. (ed.), 2001, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 74 p. (VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes; No. 2077).

Research output: Book/ReportReport

Open Access
Stress corrosion cracking
Bearings (structural)
Oxide films
Crack propagation
Welds

Plasmasprutning

Österberg, L., Boije, P., Kvernes, I., Fartum, P., Bolt Andersen, C., Pfeifer, H-U. & Vartiainen, K., 1979, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 102 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Metallilaboratorio. Tiedonanto; No. 55).

Research output: Book/ReportReport

Plasmoniset infrapunailmaisimet

Translated title of the contribution: Plasmonic infrared detectorsTappura, K., 2016, 10 p. (MATINEn raporttisarja B).

Research output: Book/ReportReport

Open Access

Plasmoniset infrapunailmasimet

Translated title of the contribution: Plasmonic infrared detectorsTappura, K., 2015, 7 p. (Maanpuolustuksen tieteellinen neuvottelukunta. Raporttisarja B).

Research output: Book/ReportReport

Open Access