Find Research Outputs

Report

Puualustan ja pinnoitteen välinen adheesio. Osa 2. Vanhenemisen vaikutus adheesioon

Ahola, P., 1988, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 72 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tutkimuksia - Research Reports; No. 520).

Research output: Book/ReportReport

Valsartan

Puualustan ja pinnoitteiden välinen adheesio. Osa 3. Kolmen vuoden kenttävanhennuksen vaikutus adheesioon

Ahola, P., 1990, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 56 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tutkimuksia - Research Reports; No. 701).

Research output: Book/ReportReport

coatings
adhesion
Olla

Puubetonitutkimus: Puun ja betonin yhteistoiminta rakenteissa

Rahtu, H. & Kuuskoski, V., 1944, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 24 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Tiedoitus; No. 9).

Research output: Book/ReportReport

Puuelementtiteollisuuden kehittämismahdollisuudet Suomessa

Salokangas, R. & Sävelkoski, K-P., 1974, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 135 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka. Julkaisu; No. 14).

Research output: Book/ReportReport

Puuenergia ja kasvihuonekaasut: Osa 2. Hakkuutähteiden energiakäytön vaikutus metsien maaperän hiilitaseeseen

Palosuo, T. & Wihersaari, M., 2000, VTT Technical Research Centre of Finland. 34 p. (VTT Energian Raportteja; No. 9/2000).

Research output: Book/ReportReport

Puuenergia ja kasvihuonekaasut: Osa 1. Päätehakkuun haketuotantoketjujen kasvihuonekaasupäästöt.

Wihersaari, M. & Palosuo, T., 2000, VTT Technical Research Centre of Finland. 64 p. (VTT Energian Raportteja; No. 8/2000).

Research output: Book/ReportReport

Puuenergian elinkaariarviointi: Keskusteltavia aiheita

Mälkki, H., 2000, VTT Technical Research Centre of Finland. 17 p. (VTT Chemical Technology. IEE Reports; No. 6/2000).

Research output: Book/ReportReport

Puuenergian teknologiaohjelma 1999-2003: Metsähakkeen tuotantoteknologia

Hakkila, P., 2004, Helsinki: TEKES. 136 p. (Tekes. Teknologiaohjelmaraportti; No. 5, Vol. 2004).

Research output: Book/ReportReport

Open Access

Puu- ja turvehiilen valmistus ja niiden tuotanto kehitysmaissa

Arpiainen, V., Ekman, E., Järvinen, T., Wilen, C., Äijälä, M. & Sipilä, K., 1984, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 69 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita; No. 359).

Research output: Book/ReportReport

peat
developing countries

Puujulkisivujen paloturvallisuus lähiökerrostaloissa

Translated title of the contribution: Fire safety of wooden facades in suburban block of flatsKorhonen, T. & Hietaniemi, J., 2004, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 104 p. (VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes; No. 2253).

Research output: Book/ReportReport

Open Access
fire safety

Puujulkisivujen paloturvallisuus sprinklatuissa kerrostaloissa

Translated title of the contribution: Fire safety of wooden facades for sprinklered multi-storey housesHakkarainen, T., Oksanen, T. & Mikkola, E., 1996, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 47 p. (VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes; No. 1736).

Research output: Book/ReportReport

fire safety

Puujulkisivujen säärasitukset

Kanko, T., 1989, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 58 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tutkimuksia - Research Reports; No. 665).

Research output: Book/ReportReport

Climate

Puujulkisivujen uusintamaalaus

Translated title of the contribution: Repainting of exterior wooden claddingsVanhatalo, L., 1992, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 29 p. (VTT Julkaisuja - Publikationer, Vol. 764).

Research output: Book/ReportReport

Puulattioiden kosteuseläminen

Leivo, M., 1988, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 54 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita; No. 815).

Research output: Book/ReportReport

Puulevyjen kestomuovipinnoitteet, muovien modifiointi ja ominaisuudet

Translated title of the contribution: Thermoplastic coating for plywood, modification and properties of thermoplasticsJärvelä, P., Järvelä, P. & Tervala, O., 1996, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 39 p. (VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes; No. 1803).

Research output: Book/ReportReport

thermoplastics
plywood
coatings

Puun asetylointi etikkahappoanhydridillä

Mahlberg, R., 1988, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 48 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita; No. 878).

Research output: Book/ReportReport

Puun delifiointi orgaanisissa liuottimissa: Liukenevan ligniinifraktion ominaisuuksia

Alen, R., 1987, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 46 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita; No. 696).

Research output: Book/ReportReport

Puun dielektrieistä ominaisuuksista

Sorsa, B. & Nykänen, P., 1952, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 29 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Tiedoitus; No. 88).

Research output: Book/ReportReport

Puun hiiltyminen

Mikkola, E., 1990, Espoo. 42 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tutkimuksia - Research Reports; No. 689).

Research output: Book/ReportReport

Puunjalostusteollisuuden telojen eheyden testaus

Lahdenperä, K. & Lipponen, A., 1992, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 22 p. (VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes; No. 1346).

Research output: Book/ReportReport

Puun ja metallin liimaaminen

Saksa, J., 1986, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 48 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita; No. 558).

Research output: Book/ReportReport

Puun ja muovien liimaaminen

Housh, R., 1984, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 25 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita; No. 357).

Research output: Book/ReportReport

wood bonding
sandwiches
plastics
1 Citation (Scopus)

Puun ja puulevyjen elektrostaattinen pintakäsittely

Jämsä, S. & Muilu, J., 1987, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 103 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tutkimuksia - Research Reports; No. 459).

Research output: Book/ReportReport

Open Access
coatings
Olla

Puun ja selluloosapohjaisen materiaalin dimensiostabilointi kemiallisilla aineilla

Mansikkamäki, P., 1984, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 142 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tutkimuksia - Research Reports; No. 267).

Research output: Book/ReportReport

Nefopam
Pediculus
Cellulose

Puun käyttö kantavissa rakenteissa

Pursiainen, J., Kortesmaa, M., Leppävuori, E. K. M. & Saarelainen, U., 1983, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 88 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita; No. 212).

Research output: Book/ReportReport

Puun käyttö polttoaineena I. Kirjallisuuskatsaus

Solantausta, Y. & Asplund, D., 1979, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 133 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Poltto- ja voiteluainelaboratorio. Tiedonanto; No. 24).

Research output: Book/ReportReport

Puun käyttö polttoaineena II. Polttoaineominaisuudet

Solantausta, Y. & Asplund, D., 1979, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 45 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Poltto- ja voiteluainelaboratorio. Tiedonanto; No. 25).

Research output: Book/ReportReport

Puun käyttö rakennusalalla

Salokangas, R., Hyttinen, R., Immonen, K. & Sandberg, P., 1970, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 88 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Tiedotus: Sarja III. Rakennus; No. 146).

Research output: Book/ReportReport

1 Citation (Scopus)

Puun kemiallinen kuivaus

Pajunen, J., Salin, J-G. & Vihavainen, T., 1988, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 62 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tutkimuksia - Research Reports; No. 523).

Research output: Book/ReportReport

Intsia bijuga
wood drying

Puun kemiallinen modifiointi maleiini-happoanhydridiglyseroliseoksella

Viitaniemi, P., Jämsä, S. & Mali, J., 1998, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 49 p. (VTT Julkaisuja - Publikationer; No. 832).

Research output: Book/ReportReport

Maleic Anhydrides
Glycerol

Puun kierteisyys ja sen mittaaminen

Viitaniemi, P., 1988, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 40 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tutkimuksia - Research Reports; No. 522).

Research output: Book/ReportReport

karsts
Pinus sylvestris

Puun konstitutiivisen yhteyden ohjelmointi ABAQUS-rakenneanalyysiohjelmaan

Santaoja, K., 1990, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 36 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tutkimuksia - Research Reports; No. 675).

Research output: Book/ReportReport

Puun kosteuden määräämisestä sähköisillä mittareilla

Paajanen, T., 1966, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 55 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Tiedotus: Sarja I. Puu; No. 34).

Research output: Book/ReportReport

Puun kosteusvaihteluista aiheutuvan turpoamisen ja kutistumisen rajoittaminen: Kirjallisuustutkimus

Piispanen, K., 1976, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 137 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Puutavaraboratorio. Tiedonanto; No. 13).

Research output: Book/ReportReport

Puun kuivauksen erikoismenetelmät

Kuusela, J., 1984, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 54 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita; No. 329).

Research output: Book/ReportReport

Puun kuivumisen matemaattinen mallintaminen korkeissa lämpötiloissa

Hukka, A., 1996, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 51 p. (VTT Julkaisuja - Publikationer; No. 815).

Research output: Book/ReportReport

Open Access
wood drying
mathematical models
temperature
Olla

Puun kuoren käyttö liimojen raaka-ja jatkoaineina

Liiri, O., Sairanen, H., Kilpeläinen, H. & Kivistö, A., 1978, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 48 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Materiaali- ja prosessitekniikka. Julkaisu; No. 3).

Research output: Book/ReportReport

5 Citations (Scopus)

Puun kyllästäminen mäntyöljyn ja maleiinihappoanhydridin seoksella

Paajanen, L., Koskela, K. & Viitaniemi, P., 1999, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 75 p. (VTT Julkaisuja - Publikationer; No. 836).

Research output: Book/ReportReport

tall oil
wood treatment
Betula pendula
Pinus sylvestris
Picea abies

Puun kyllästyvyyteen vaikuttavat tekijät ja kyllästyvyyden parantaminen

Nuutinen, E., 1976, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 51 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Puutavaraboratorio. Tiedonanto; No. 15).

Research output: Book/ReportReport

Puun liimaus: Liimauksen teoria, liimat ja liimasaumojen tutkiminen

Kilpeläinen, H., 1989, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 140 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita; No. 1001).

Research output: Book/ReportReport

Puun liimauskäsikirja. Osa I: Liimat

Sorsa, B., 1962, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 189 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Tiedotus: Sarja I. Puu; No. 20).

Research output: Book/ReportReport

1 Citation (Scopus)

Puun liimausprosessin nopeuttaminen : esilämmitetyn puupinnan liimaus

Suomi-Lindberg, L. & Viitaniemi, P., 1999, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 46 p. (VTT Julkaisuja - Publikationer; No. 835).

Research output: Book/ReportReport

Pinta

Puun lujuustutkimuksia. 1: Pienet virheettömät mäntykoekappaleet

Siimes, F. E. & Liiri, O., 1952, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 88 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Tiedoitus; No. 103).

Research output: Book/ReportReport

Puun maalipinnoitteiden säänkestävyyden testaus

Paajanen, L., 1986, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 75 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tutkimuksia - Research Reports; No. 458).

Research output: Book/ReportReport

paints
weathering
Pinus sylvestris
Picea abies
Olla
8 Citations (Scopus)

Puun modifiointi lämpökäsittelyllä

Viitaniemi, P. & Jämsä, S., 1996, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 57 p. (VTT Julkaisuja - Publikationer; No. 814).

Research output: Book/ReportReport

Open Access
Nefopam
Hot Temperature

Puun öljykuivaus, öljykyllästys ja värjäys

Translated title of the contribution: Drying of timber in hot oilTarvainen, V., Pietilä, J. & Serenius, M., 2001, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 77 p. (VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes; No. 2083).

Research output: Book/ReportReport

Open Access
Pinta
Oils

Puun palosuojaus: Kirjallisuustutkimus

Mali, J., 1979, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 113 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Puutavaraboratorio. Tiedonanto; No. 23).

Research output: Book/ReportReport

Puun reologisista ominaisuuksista

Ranta-Maunus, A., 1972, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 52 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Tiedotus: Sarja III. Rakennus; No. 164).

Research output: Book/ReportReport

Puun sähköiset mittausmenetelmät. Osa 2. Mikroaaltomittaus

Lankinen, A., 1989, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 26 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita; No. 1058).

Research output: Book/ReportReport

Puun sähköiset mittausmenetelmät. Osa 3. Mekaanisen värähtelyn käyttö puun mittauksessa

Lankinen, A., 1989, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 29 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita; No. 1059).

Research output: Book/ReportReport