Find Research Outputs

Report

Puun sähköiset mittausmenetelmät. Osa 5. Puun tiheyden ja kosteuden paikallinen mittaaminen gammasäteilylaitteistolla

Lappalainen, T., 1989, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 46 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita; No. 1053).

Research output: Book/ReportReport

Puuntyöstössä syntyvä melu

Viitaniemi, P., 1989, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 44 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tutkimuksia - Research Reports; No. 601).

Research output: Book/ReportReport

woodworking

Puuntyöstöterän tribologia: Kirjallisuustutkimus

Kuusisto, E., 1987, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 82 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita; No. 738).

Research output: Book/ReportReport

Puuntyöstöterien tribologia ja pinnoitustekniikka

Hemmilä, P., Valli, J., Sommardahl, K. O. & Usenius, A., 1987, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 76 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tutkimuksia - Research Reports; No. 500).

Research output: Book/ReportReport

Charadriiformes
Technology

Puuovien ominaisuuksista ja niiden tutkimisesta

Liiri, O., 1953, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 23 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Tiedoitus; No. 109).

Research output: Book/ReportReport

Puuovien toiminnalliset ominaisuudet

Fröblom, J. & Usenius, A., 1980, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 33 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Puulaboratorio. Tiedonanto; No. 10).

Research output: Book/ReportReport

Puupalkkien palonkestävyyden laskentamalleja

Translated title of the contribution: Calculation models of wooden beams exposed to fireMajamaa, J., 1991, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 100 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita; No. 1283).

Research output: Book/ReportReport

calculation
Asia

Puuperäisten tuotteiden ja bioenergian kasvihuonekaasutaseet: Puunielu2-hankkeen tekninen loppuraportti

Translated title of the contribution: Greenhouse gas balances of harvested wood products and bioenergyPingoud, K. & Soimakallio, S., 2004, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 15 p. (VTT Working Papers; No. 2).

Research output: Book/ReportReport

Open Access
wood products
bioenergy
greenhouse gases
land use change
forestry

Puupinnan syttyminen

Mikkola, E., 1989, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 52 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita; No. 1057).

Research output: Book/ReportReport

Puupintojen ja pintakäsittelyaineiden kulutuskestävyys Taber-laitteella määrättynä

Liiri, O., 1955, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 8 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos: Puuteknillinen laboratorio. Laboratoriotiedoitus; No. P:3).

Research output: Book/ReportReport

Puu polttoaineena ja puun polttolaitteet

Vuorelainen, O., 1958, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 116 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Tiedotus: Sarja III. Rakennus; No. 25).

Research output: Book/ReportReport

Puupolttoaineen kuivuriopas

Raitila, J., Heiskanen, V-P., Kouki, J., Vuorio, K., Maunula, L., Vilkkilä, H., Nuutinmäki, P., Koisti, O-P., Lappi, M. & Kauppinen, V-P. (ed.), 2014, 56 p.

Research output: Book/ReportReport

Open Access

Puupolttoaineen tuottaminen hake-ja pilkemenetelmillä

Laine, R. & Kiukaanniemi, E., 1980, Jyväskylä: VTT Technical Research Centre of Finland. 39 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Kotimaisten polttoaineiden laboratorio. Tiedonanto; No. 1).

Research output: Book/ReportReport

Puupolttoaineiden laatuohje: VTT-M-07608-13 – päivitys 2014

Alakangas, E. & Impola, R., 2014, Bioenergia ry. 66 p.

Research output: Book/ReportReport

Open Access

Puupolttoaineiden laatuohje: VTT-M-07608-13

Alakangas, E. & Impola, R., 2013, Bioenergia ry. 66 p.

Research output: Book/ReportReport

Open Access

Puupolttoaineiden ominaisuudet ja hinnoitteluperusteet

Laine, R. & Sahrman, K., 1985, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 74 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita; No. 513).

Research output: Book/ReportReport

Puupolttoaineisiin kytkeytyvän liiketoiminnan kuvaaminen

Laitinen, H. & Ranta, T., 1995, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 61 p. (VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes; No. 1686).

Research output: Book/ReportReport

Puupylväiden jälkisuojaus: Kirjallisuustutkimus

Nurmi, A., 1978, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 53 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Puutavaraboratorio. Tiedonanto; No. 22).

Research output: Book/ReportReport

Puurakennemaalien säänkestävyydestä ja sen tutkimisesta

Heinonen, K., 1961, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 16 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Tiedotus: Sarja IV. Kemia; No. 36).

Research output: Book/ReportReport

Puurakennusten kosteustekninen toimivuus: Kokemustiedot

Kääriäinen, H., Rantamäki, J. & Tulla, K., 1998, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 77 p. (VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes; No. 1923).

Research output: Book/ReportReport

Open Access
mink
pins
Olla

Puurakennusten ulkoseinämaalien tutkimusmenetelmiä

Koski, L., Myllylä, E. & Sneck, T., 1973, Otaniemi: VTT Technical Research Centre of Finland. 84 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Rakennustekniikan laboratorio. Tiedonanto; No. 16).

Research output: Book/ReportReport

Puurakentaminen Euroopassa LeanWOOD

Translated title of the contribution: Building with timber in Europe: LeanWOODNykänen, E., Häkkinen, T., Kiviniemi, M., Lahdenperä, P., Pulakka, S., Ruuska, A., Saari, M., Vares, S., Cronhjort, Y., Heikkinen, P., Tulamo, T. & Tidwell, P., 2017, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 128 p. (VTT Technology; No. 297).

Research output: Book/ReportReport

Open Access
planning

Puurakentamisen tulevaisuuden näkymät: Haastattelututkimus

Translated title of the contribution: Future trends of wood construction: InterviewsHaapio, A., 2013, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 58 p. (VTT Technology; No. 141).

Research output: Book/ReportReport

Open Access
wood construction
interviews
3 Citations (Scopus)

Puurakenteiden homehtumiseen vaikuttavat kriittiset kosteus- ja lämpötilaolosuhteet

Viitanen, H. & Ritschkoff, A-C., 1990, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 74 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tutkimuksia - Research Reports; No. 688).

Research output: Book/ReportReport

Fungi
Temperature

Puurakenteiden kosteustekninen toiminta

Translated title of the contribution: Moisture physical behaviour of wooden structuresKokko, E., Ojanen, T., Salonvaara, M., Hukka, A. & Viitanen, H., 1999, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 161 p. (VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes; No. 1991).

Research output: Book/ReportReport

Open Access
Olla

Puurakenteiden lahoisuuden määrittäminen

Viitanen, H. & Elsinen, S., 1988, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 98 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita; No. 881).

Research output: Book/ReportReport

Puurakenteiden lahontorjunta

Vihavainen, T., 1978, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 86 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Puutavaraboratorio. Tiedonanto; No. 21).

Research output: Book/ReportReport

Puurakenteiden seisminen suunnittelu

Translated title of the contribution: Seismic design of timber structuresToratti, T., 2001, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 73 p. (VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes; No. 2091).

Research output: Book/ReportReport

Open Access

Puurakenteiset märät ja kosteat tilat: Suunnitteluperiaatteita ja rakenneratkaisuja

Kauppi, A., Paajanen, L. & Rautiainen, L., 1984, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 71 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita; No. 364).

Research output: Book/ReportReport

Puurunkoisten omakotitalojen alussoiron kosteuspitoisuus

Tulla, K., 1984, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 46 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita; No. 286).

Research output: Book/ReportReport

water content
12 Downloads (Pure)

Puusta pidemmälle: Määrästä arvoon

Keränen, J. T., Immonen, K., Lehmonen, J., Venetjoki, P., Roine, S., Fontell, P. & Raudaskoski, A., 15 Oct 2019, VTT Technical Research Centre of Finland. 134 p.

Research output: Book/ReportReport

Open Access
File
Anadelphia

Puutalojen ilmavuodot ja lämmönkulutus

Tuomola, T., 1955, VTT Technical Research Centre of Finland. 48 p.

Research output: Book/ReportReport

Puutalon rakenteet: Ala- ja välipohjat sekä seinärakenteet

Kortesmaa, M., 1994, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 134 p. (VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes; No. 1585).

Research output: Book/ReportReport

Puutaloteollisuuden tuotteiden tekniset viennin esteet

Maaranto, J. & Saarelainen, U., 1989, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 128 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita; No. 977).

Research output: Book/ReportReport

trade barriers
international organizations
standardization
Open Access

Puutavaran jäällevarastoinnin turvallisuus jään heikentyessä

Translated title of the contribution: Decay of flooded ice on timber storage areasLehmus, E., 1992, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 72 p. (VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes; No. 1426).

Research output: Book/ReportReport

Ice

Puuteknillisen tutkimuksen näkymät Suomessa 1970-luvulle siirryttäessä

Liiri, O., 1970, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 16 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos: Puuteknillinen laboratorio. Tiedonanto; No. 4).

Research output: Book/ReportReport

Puut ja pensaat Pohjois-Suomen viherrakentamisessa

Alasaarela, E., Niskanen, A-M. & Haapala, T., 1989, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 66 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita; No. 979).

Research output: Book/ReportReport

Puutuotteiden elektrostaattinen pintakäsittely: Esitutkimus

Jämsä, S. & Mansikkamäki, P., 1983, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 32 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita; No. 201).

Research output: Book/ReportReport

Puutuotteiden nykyinen käyttö korjausrakentamisessa

Tolonen, Y., Koskinen, M., Laasonen, M. & Kanko, T., 1989, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 58 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita; No. 1008).

Research output: Book/ReportReport

Finland
Rehabilitation

Puu uusiutuvan energian lähteenä

Hakkila, P., 1999, 15 ed. (Työtehoseuran metsätiedote, Vol. 15).

Research output: Book/ReportReport

Puuvilla- ja polyesterikankaiden sähköiset ominaisuudet

Mäkinen, H., Nurmi, S. & Tappura, K., 2002, Tampere: VTT Technical Research Centre of Finland. 71 p. (VTT Tuotteet ja tuotanto. Tutkimusraportti; No. RISB-44).

Research output: Book/ReportReport

PVDF - anturit ultraäänitestauksessa

Pitkänen, J., Lahdenperä, K., Hurmila, S. & Stubb, H., 1988, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 29 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tutkimuksia - Research Reports; No. 552).

Research output: Book/ReportReport

ultrasonics

PVDF contact probes

Pitkänen, J., 1989, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 24 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tutkimuksia - Research Reports; No. 623).

Research output: Book/ReportReport

probes
foils
acoustic emission
incidence
deviation

PVD-menetelmällä valmistetut seos- ja monikerrospinnoitteet sähköisessä kosketuksessa

Ronkainen, H. & Varjus, S., 1990, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 46 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tutkimuksia - Research Reports; No. 713).

Research output: Book/ReportReport

coating
palladium

PVD-ytbeläggningar på skärande verktyg

Posti, E. & Valli, J., 1985, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 26 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita; No. 503).

Research output: Book/ReportReport

Metals
xylometazoline

PWR secondary side water chemistry practices

Betova, I., Bojinov, M., Kinnunen, P., Laitinen, Mäkelä, K., Saario & Yliniemi, K., 2003, VTT Technical Research Centre of Finland. 25 p. (VTT Research Report; No. BTUO76-021079).

Research output: Book/ReportReport

Pyörähdyskappaleiden jännitysten ja lämpötilojen laskenta elementtimenetelmällä

Kärkkäinen, M., 1977, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 26 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Ydinvoimatekniikan laboratorio. Tiedonanto; No. 29).

Research output: Book/ReportReport

Pyörähdyskappaleiden lämpötilat ja jännitykset laskevien ohjelmien lähtötietojen anto-ohje

Kärkkäinen, M., 1977, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 37 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Ydinvoimatekniikan laboratorio. Tiedonanto; No. 30).

Research output: Book/ReportReport