Find Research Outputs

Report

Tutkimusorganisaation oppiminen kehittävän vaikuttavuusarvioinnin prosessissa: Osallistujien, johdon ja menetelmän kehittäjän käsityksiä prosessin aikaansaamasta oppimisesta

Translated title of the contribution: Developmental Impact Assessment Process Enhancing Learning in a Research Organization: Perspectives of the Participants, Management and Developer of the ProcessKallio, K., 2008, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 149 p. (VTT Publications; No. 681).

Research output: Book/ReportReport

Open Access
Process Assessment (Health Care)
Learning
Research

Tutkimus Pien-Saimaan veden likaantumisen aiheuttamista taloudellisista menetyksistä

Kanerva, V. & Matikainen, K., 1972, Otaniemi: VTT Technical Research Centre of Finland. 78 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Rakennustalouden laboratorio. Tiedonanto; No. 7).

Research output: Book/ReportReport

Tutkimus pientalojen ryhmärakentamisesta Ruotsissa

Jarle, P-O., 1964, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 72 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Tiedotus: Sarja III. Rakennus; No. 80).

Research output: Book/ReportReport

Tutkimus rakennusten puuosien kestoiästä Suomessa

Suolahti, O. & Stenbäck, A., 1959, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 140 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Tiedotus: Sarja I. Puu; No. 6).

Research output: Book/ReportReport

Tutkimusselostus Boliden Bis -suolalla painekyllästettyjen ja 15 vuotta käytössä olleiden mäntypylväiden kunnosta ja kyllästepitoisuuksista

Aho, V., 1970, Otaniemi: VTT Technical Research Centre of Finland. 11 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Lahosuojauslaboratorio. Tiedonanto; No. 1).

Research output: Book/ReportReport

Tutkimus tuotekehityshankkeiden onnistumisesta: TEKES-arviointikyselyn 601 hankkeen jatkoanalyysi

Numminen, S. & Hämäläinen, O., 1997, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 85 p. (VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes; No. 1850).

Research output: Book/ReportReport

Open Access

Tutkimus valimoteollisuudelle sopivista kvartsihiekoista

Autere, E., 1977, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 85 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Metallurgian laboratorio. Tiedonanto; No. 12).

Research output: Book/ReportReport

Tutkimus veden ja erilaisten pesukemikaalien käytöstä pesuteollisuutta harjoittavissa laitoksissa

Oittinen, E., Sundquist, J. & Pakkala, L., 1972, VTT Technical Research Centre of Finland. 25 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Tekstiililaboratorio. Tiedonanto; No. 2).

Research output: Book/ReportReport

Tutkimus viljakaupan kosteusanalyysien tarkkuudesta syksyllä 1954

Veijola, T., 1955, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 8 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos: Elintarviketeollisuuslaboratorio. Laboratoriotiedoitus E; No. E11).

Research output: Book/ReportReport

Tutkimus yksityisten teiden kunnossapitokustannuksista kiinteistörakennetekijäin valossa

Lambert, J., 1973, Otaniemi: VTT Technical Research Centre of Finland. 124 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Maanjakotekniikan laboratorio. Tiedonanto; No. 5).

Research output: Book/ReportReport

Tuulen painevaikutusten vaimentaminen rakenteellisesti

Karvonen, M-L. & Virtanen, M., 1988, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 154 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita; No. 913).

Research output: Book/ReportReport

Tuulensuojan toimintaperusteet

Ojanen, T., Kokko, E. & Pallari, M-L., 1993, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 155 p. (VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes; No. 1478).

Research output: Book/ReportReport

Open Access

Tuulensuojan vaikutus pakotettuun nurkkakonvektioon ja lämmöneristykseen

Kokko, E. & Pohjalainen, P., 1981, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 61 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tutkimuksia - Research Reports; No. 9).

Research output: Book/ReportReport

shield
convection
thermal insulation

Tuulen vaikutus pientalon koneelliseen ilmanvaihtoon: Laskennallinen tarkastelu

Luoma, M., 1987, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 48 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita; No. 700).

Research output: Book/ReportReport

Tuuletettava alapohja

Translated title of the contribution: Ventilated floorNieminen, J. & Rantamäki, J., 1991, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 60 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita; No. 1241).

Research output: Book/ReportReport

Olla

Tuulienergian käyttö sähköntuotantoon: Esitutkimus

Lento, R. & Peltola, E., 1984, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 144 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita; No. 282).

Research output: Book/ReportReport

Valsartan

Tuuli ja dieselvoimalat sähkönhankinnan vaihtoehtoina Enontekiöllä

Peltola, E. & Pihala, H., 1985, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 99 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tutkimuksia - Research Reports; No. 375).

Research output: Book/ReportReport

Tuli
electric power
power plants
Olla

Tuulivoima ja keskijänniteverkon jännitetason hallinta

Translated title of the contribution: Wind power plants and the management of the distribution network voltage levelLemström, B., Peltola, E. & Lehtonen, M., 1995, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 61 p. (VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes; No. 1677).

Research output: Book/ReportReport

wind power
power plants

Tuulivoimalan meluvaikutukset: Häiritsevyysmittaristo ja sen käyttö

Nykänen, H., Uosukainen, S., Antila, M. & Siponen, D., 2014, Tampere: VTT Technical Research Centre of Finland. 22 p. (VTT Tutkimusraportti, Vol. VTT-R-04392-14).

Research output: Book/ReportReport

Open Access

Tuulivoimaloiden melun synty, eteneminen ja häiritsevyys

Translated title of the contribution: Generation, propagation and annoyance of the noise of wind power plantsUosukainen, S., 2010, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 42 p. (VTT Tiedotteita - Research Notes; No. 2529).

Research output: Book/ReportReport

Open Access
wind power
power plants

Tuulivoimaloiden sijoittaminen luodoille

Translated title of the contribution: The feasibility of wind power plants offshore on small cliffsSommardal, T., Holttinen, H., Lemström, B. & Peltola, E., 1994, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 86 p. (VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes; No. 1572).

Research output: Book/ReportReport

wind power
cliffs
power plants
10 Downloads (Pure)

Tuulivoiman sijoitteluun vaikuttavat monet tekijät: Haastatteluyhteenveto vuodelta 2016

Translated title of the contribution: Wind power siting combines many different aspects: Summary of interviews in 2016Rinne, E., Miettinen, J. J., Turkia, V. & Rissanen, S., 15 Feb 2019, VTT Technical Research Centre of Finland. 5 p.

Research output: Book/ReportReport

Open Access
File

Tuulivoiman tuotantotilasto: Vuosiraportti 2011

Turkia, V. & Holttinen, H., 2013, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 72 p. (VTT Technology; No. 74).

Research output: Book/ReportReport

Open Access

Tuulivoiman tuotantotilastot: Vuosiraportti 2008

Translated title of the contribution: Wind energy statistics of Finland: Yearly report 2008Holttinen, H. & Stenberg, A., 2009, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 59 p. (VTT Working Papers; No. 132).

Research output: Book/ReportReport

Open Access
wind power
wind turbine
turbine
energy
power plant

Tuulivoiman tuotantotilastot: Vuosiraportti 2010

Translated title of the contribution: Wind energy statistics of Finland: Yearly report 2010Stenberg, A. & Holttinen, H., 2011, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 52 p. (VTT Working Papers; No. 178).

Research output: Book/ReportReport

Open Access
Nefopam
Finland

Tuulivoiman tuotantotilastot: Vuosiraportti 2005

Translated title of the contribution: Wind energy statistics of Finland: Yearly report 2005Holttinen, H., 2006, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 46 p. (VTT Working Papers; No. 55).

Research output: Book/ReportReport

Open Access
energy
statistics

Tuulivoiman tuotantotilastot: Vuosiraportti 2009

Translated title of the contribution: Wind energy statistics of Finland: Yearly report 2009Stenberg, A. & Holttinen, H., 2010, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 55 p. (VTT Working Papers; No. 145).

Research output: Book/ReportReport

Open Access
Finland

Tuulivoiman tuotantotilastot: Vuositilasto 2007

Translated title of the contribution: Wind energy statistics of Finland: Yearly report 2007Holttinen, H., 2008, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 54 p. (VTT Working Papers; No. 106).

Research output: Book/ReportReport

Open Access
energy
statistics

Tuulivoiman tuotantotilastot: Vuosiraportti 2006

Translated title of the contribution: Wind energy statistics of Finland: Yearly report 2006Holttinen, H., 2007, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 56 p. (VTT Working Papers; No. 80).

Research output: Book/ReportReport

Open Access
Finland

Tuulivoima Suomen energiahuollossa

Peltola, E. & Petäjä, J., 1993, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 98 p. (VTT Julkaisuja - Publikationer; No. 775).

Research output: Book/ReportReport

Electric Power Supplies

Tuulivoimatuotannon vaihtelut ja niiden arviointi

Translated title of the contribution: Seasonal and long-term variations of wind energy production in FinlandHolttinen, H., Peltola, E. & Koreneff, G., 1 Dec 1996, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 42 p. (VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes; No. 1800).

Research output: Book/ReportReport

Open Access
Wind power

TVO:n reaktoreiden kriittisyysmahdollisuus vakavan reaktorionnettomuuden aikana

Anttila, M., 1991, Helsinki: Säteilyturvakeskus. (STUK-YTO-TR; No. 26).

Research output: Book/ReportReport

TW6-TVA-IHYB, Industrialisation and weld quality issues of high productive laser\arc hybrid for thick section welding of ITER grade SS material

Karhu, M. & Kujanpää, V., 2008, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 40 p. (VTT Research Report; No. VTT-R-07448-08).

Research output: Book/ReportReport

2 Citations (Scopus)

Two full scale pilot fire experiments in a tunnel

Keski-Rahkonen, O., Holmlund, C., Loikkanen, P., Ludvigsen, H. & Mikkola, E., 1986, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 149 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tutkimuksia - Research Reports; No. 453).

Research output: Book/ReportReport

Tunnels
Fires
Piles
Experiments
Wood

Tyhjöliittämismenetelmien käyttö ruiskupuristusmuotin valmistuksessa

Vartia, P., Siren, M. & Nieminen, I., 1994, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 21 p. (VALB; No. 55).

Research output: Book/ReportReport

Tyhjötiiviin alumiinioksidi-Ni-superseosliitoksen valmistaminen tyhjöjuottamalla

Siren, M. & Heikinheimo, L., 1993, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 13 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Konepajan tuotantotekniikan laboratorio. Raportti; No. 28).

Research output: Book/ReportReport

Tylppägrafiittiraudan ominaisuudet ja käyttökohteet

Rauta, V., 1986, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 50 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita; No. 574).

Research output: Book/ReportReport

iron
graphene

Työasema tuoteverstaiden hajautettuun ohjaukseen

Mattila, V-P. & Palmu, J., 1991, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 70 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tutkimuksia - Research Reports; No. 740).

Research output: Book/ReportReport

managers
methodology
Olla

Työhygieenisten mittausten luotettavuus ja tarkkuus

Kokko, H-T. & Siltanen, E., 1979, Tampere: VTT Technical Research Centre of Finland. 29 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Työsuojelutekniikan laboratorio. Tiedonanto; No. 2).

Research output: Book/ReportReport

Työ- ja asiakasturvallisuus luonnon jääolosuhteissa: Parhaat käytännöt

Välisalo, T. & Keränen, J., 3 Apr 2018, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 13 p. (VTT Tutkimusraportti; No. VTT-R-01705-18).

Research output: Book/ReportReport

Open Access

Työ- ja suojavaatemateriaalien ominaisuudet

Jylhä, A., Laakso, K. & Meinander, H., 1986, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 138 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tutkimuksia - Research Reports; No. 412).

Research output: Book/ReportReport

Työkalu luotettavuuden mallipohjaiseen analysointiin

Niskanen, A., 2006, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 63 p. (VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes; No. 2331).

Research output: Book/ReportReport

Open Access

Työkalut ja tietojärjestelmät. Esteettisesti ja laadullisesti korkeatasoinen fyysinen ympäristö ja uudet suunnittelutekniikat. Osa 3

Burman, C., Finne, C., Kuusamo, A., Norvasuo, M., Oksala, T., Rauhala, K., Pär, S., Simo, S. & Tapio, T., 1991, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 276 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita; No. 1236).

Research output: Book/ReportReport

electroantennography
information systems
planning
methodology

Työkoneiden ja automaation CAN-väyläsovellusten turvallisuus

Translated title of the contribution: The safety of CAN bus applications in working machines and automationHietikko, M., Alanen, J. & Tiusanen, R., 1996, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 101 p. (VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes; No. 1745).

Research output: Book/ReportReport

Open Access
automation

Työkoneiden käytön jälkeisen käsittelyn suunnittelu

Translated title of the contribution: Design for end-of-life treatment of work machinesTonteri, H., Vatanen, S. & Kuuva, M., 2000, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 38 p. (VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes; No. 2063).

Research output: Book/ReportReport

Olla

Työntekijän vaikutus ilmavirtauksiin ja ilman epäpuhtauksien paikalliseen hallintaan

Säämänen, A., Kulmala, I., Welling, I., Marttinen, K., Mielo, T., Rautio, S., Räsänen, J., Niemelä, R., Rosen, G. & Andersson, I-M., 1999, Tampere: VTT Technical Research Centre of Finland. 62 p. (VTT Automaatio. Tutkimusraportti; No. TURB 010).

Research output: Book/ReportReport

air flow

Työn turvallisuusanalyysi: Esimerkkejä

Rouhiainen, V. & Suokas, J., 1982, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 59 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita; No. 150).

Research output: Book/ReportReport

Työn turvallisuusanalyysin laatiminen

Suokas, J., 1982, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 50 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tutkimuksia - Research Reports; No. 104).

Research output: Book/ReportReport

safety assessment
mink
risk analysis
methodology

Työn turvallisuusanalyysin soveltaminen sahateollisuuteen

Nordlund, K., Rouhiainen, V. & Reunanen, M., 1985, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 126 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita; No. 491).

Research output: Book/ReportReport

Työnvaiheen lisäajat ja niiden vähentäminen talonrakennustuotannossa

Toivonen, H. & Ojala, I., 1978, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 121 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Rakennustalouden laboratorio. Tiedonanto; No. 54).

Research output: Book/ReportReport