Find Research Outputs

Report

Ilmanvaihtolaitoksen äänitekniset perusteet

Holmberg, R. & Laine, J., 1984, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 98 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita; No. 360).

Research output: Book/ReportReport

air flow

Ilmanvaihtolaitteiden hiukkaspäästöt: Altistuminen, mittaaminen ja tuotetestaus

Kovanen, K., Heimonen, I., Laamanen, J., Riala, R., Harju, R., Tuovila, H., Kämppi, R., Säntti, J., Tuomi, T., Salo, S-P., Voutilainen, R. & Tossavainen, A., 2006, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 67 p. (VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes; No. 2360).

Research output: Book/ReportReport

Open Access

Ilmanvaihtolämmityksen hajautettu automaatio

Translated title of the contribution: Distributed control of ventilation heating systemsPietarinen, P. & Saari, M., 1997, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 47 p. (VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes; No. 1859).

Research output: Book/ReportReport

Open Access
heating systems

Ilmanvaihtolämmityksen hajautettu automaatio matalaenergiatalossa

Translated title of the contribution: Distributed automation of ventilation heating system in a low-energy buildingPietarinen, P. & Saari, M., 1999, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 43 p. (VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes; No. 1950).

Research output: Book/ReportReport

Open Access
heating systems
automation
energy

Ilmastoinnin jäähdytyslaitteiden toiminnan ja energiankäytön parantaminen

Translated title of the contribution: The methods for improve operation and energy efficient of HVAC cooling systemsKosonen, R., Laitinen, A. & Kaappola, E., 1996, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 86 p. (VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes; No. 1725).

Research output: Book/ReportReport

cooling systems
energy
methodology

Ilmastoinnin yksikköprosessien säädettävyys

Marjamäki, P., Katajisto, K. & Kohonen, R., 1988, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 124 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tutkimuksia - Research Reports; No. 545).

Research output: Book/ReportReport

unit process
air conditioning
2 Citations (Scopus)

Ilmastointijärjestelmän vikadiagnostiikka: Menetelmät ja sovellukset

Kärki, S. & Karjalainen, S., 1999, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 94 p. (VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes; No. 1967).

Research output: Book/ReportReport

Open Access

Ilmastointijärjestelmien energianhallinta ja asetusarvosäätö

Heimonen, I. & Lassila, K., 1992, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 233 p. (LVIS 2000 tutkimusohjelma; No. 19).

Research output: Book/ReportReport

2 Citations (Scopus)

Ilmastointikoneen suorituskyvyn seuranta

Translated title of the contribution: Monitoring the performance of air-conditioning plantsKärki, S. & Hyvärinen, J., 1997, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 44 p. (VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes; No. 1832).

Research output: Book/ReportReport

Open Access
air conditioning
monitoring
energy

Ilmastointilaitosten puhdistustekniikka

Translated title of the contribution: Cleaning of air conditioning systemsLuoma, M., Pasanen, A-L. & Pasanen, P., 1993, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 67 p. (VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes; No. 1492).

Research output: Book/ReportReport

pullulan
air conditioning
cleaning
Olla

Ilmasto- ja energiapoliittisten toimenpiteiden vaikutukset energiajärjestelmään ja kansantalouteen

Honkatukia, J. & Forström, J., 2009, Helsinki: Valtion taloudellinen tutkimuskeskus. 38 p. (VATT-tutkimuksia, Vol. 139).

Research output: Book/ReportReport

Open Access

Ilmastollinen korroosio Suomessa: Mitä korroosio on ja miten sitä voidaan estää?

Hakkarainen, T., 1980, Helsinki. 6 p.

Research output: Book/ReportReport

Ilmastomyötäisten innovaatioiden juurruttaminen

Translated title of the contribution: Societal embedding of climate-friendly innovationsVäyrynen, E., Kivisaari, S. & Lovio, R., 2002, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 155 p. (VTT Tiedotteita - Research Notes; No. 2175).

Research output: Book/ReportReport

Open Access
Valsartan
Climate

Ilmastonmuutoksen ääri-ilmiöihin liittyvän riskienhallinnan kustannus-hyötyanalyysi osana julkista päätöksentekoa: IRTORISKI-hankkeen loppuraportti

Virta, H., Rosqvist, T., Simola, A., Perrels, A., Molarius, R., Luomaranta, A. & Honkatukia, J., 2011, Helsinki: Ilmatieteen laitos. (Ilmatieteen laitos: Raportteja - Rapporter - Reports, Vol. 2011:3).

Research output: Book/ReportReport

Ilmastonmuutoksen hillinnän toimenpidekokonaisuudet liikennesektorilla vuoteen 2050: Baseline-kehitys, Urbaani syke vai Runsaudensarvi?

Tuominen, A., Järvi, T., Wahlgren, I., Mäkelä, K., Tapio, P. & Varho, V., 2012, (Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja, Vol. 15/2012).

Research output: Book/ReportReport

Open Access

Ilmastonmuutoksen ja siihen sopeutumisen sosiaaliset vaikutukset maaseudulla

Sairinen, R., Järvinen, S. & Kohl, J., 2010, Joensuu: University of Eastern Finland. 85 p. (Publications of the University of Eastern Finland - Reports and Studies in Social Sciences and Business Studies, Vol. 1).

Research output: Book/ReportReport

Ilmastonmuutoksen vaikutukset rakennettuun ympäristöön

Translated title of the contribution: Impacts of climate change on the built environmentAla-Outinen, T., Harmaajärvi, I., Kivikoski, H., Kouhia, I., Makkonen, L., Saarelainen, S., Tuhola, M. & Törnqvist, J., 2004, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 95 p. (VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes; No. 2227).

Research output: Book/ReportReport

Open Access
climate change
Olla

Ilmastonmuutoksen vaikutus sähköverkkoliiketoimintaan

Martikainen, A., 2006, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 86 p. (VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes; No. 2338).

Research output: Book/ReportReport

Open Access
electricity
climate change
Olla

Ilmastorasitus: Pakkasmäärän ja sulamiskauden pituuden määritys

Kivikoski, H. & Saarelainen, S., 2000, Helsinki. (TPPT Menetelmäkuvaukset, Vol. 4).

Research output: Book/ReportReport

Ilmastosopimuksen tavoitteet ja kasvihuonekaasujen päästöjen rajoitusten kohdistuminen

Korhonen, R., Lehtilä, A. & Savolainen, I., 1997, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 82 p. (VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes; No. 1827).

Research output: Book/ReportReport

climate
mink
Olla

Ilmastotavoitteita toteuttava asemakaavoitus

Lylykangas, K., Lahti, P. & Vainio, T., 2013, Aalto University. 123 p. (Aalto-yliopiston julkaisusarja Tiede + Teknologia, Vol. 12/2013).

Research output: Book/ReportReport

Open Access
1 Citation (Scopus)
Open Access

Ilmavirtausten vaikutus rakenteiden lämpö- ja kosteustekniseen toimintaan

Ojanen, T. & Kohonen, R., 1989, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 110 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tutkimuksia - Research Reports; No. 590).

Research output: Book/ReportReport

Convection
Air

Ilmavirtojen jakaantuminen ja perusasetus ilmastointikanavistossa. Osa II

Aittomäki, A., 1970, Helsinki. 75 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos: Lämpöteknillinen laboratorio. Tiedonanto; No. 7).

Research output: Book/ReportReport

Image analysis in determining pore size distributions of concrete

Vesikari, E., 1985, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 33 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita; No. 437).

Research output: Book/ReportReport

Image analysis
Pore size
Porosity
Concretes
Computer program listings

Imaging of planar defects with LSAFT

Lahdenperä, K., 1987, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 36 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tutkimuksia - Research Reports; No. 468).

Research output: Book/ReportReport

Surface waves
Cracks
Imaging techniques
Defects
Fatigue cracks

Imeyttävä kuivatustekniikka

Leminen, K., 1985, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 58 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita; No. 459).

Research output: Book/ReportReport

drainage

Immateriaaliset arvot monitavoitteisessa päätöksenteossa

Matala, H., 1986, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 145 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tutkimuksia - Research Reports; No. 413).

Research output: Book/ReportReport

Immunity of medical electronic devices to electromagnetic field of cellular mobile phones

Sibakov, V. & Appelqvist, M., 1998, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 55 p. (VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes; No. 1910).

Research output: Book/ReportReport

Electronic medical equipment
Mobile phones
Electromagnetic fields
Pumps
Medical departments (industrial plants)

Impact assessment and user perception of cooperative systems: DRIVE C2X Deliverable D11.4

Malone, K., Hogema, J., Innamaa, S., Hausberger, S., Dippold, M., van Noort, M., de Feijter, E., Rämä, P., Aittoniemi, E., Benz, T., Enigk, H., Giosan, I., Gotschol, C., Gustafsson, D., Heinig, I., Katsaros, K., Neef, D., Ojeda, L., Schindhelm, R., Sütterlin, C. & 1 others, Visintainer, F., 2014, European Commission EC. 324 p.

Research output: Book/ReportReport

Telecommunication traffic
Hazards

Impact Assessment - Deliverable Nr 4: MAASiFiE project funded by CEDR

Karlsson, M., Sochor, J., Aapaoja, A., Eckhardt, J. & König, D., 2017, 84 p.

Research output: Book/ReportReport

Impact load by a wide body passenger aircraft

Varis, P. & Saarenheimo, A., 2015, VTT Technical Research Centre of Finland. 45 p. (VTT Research Report, Vol. VTT-R-02907-15).

Research output: Book/ReportReport

Impact of wind power on regional power balance and transfer

Lemström, B., Kiviluoma, J., Holttinen, H. & Peltonen, L., 2009, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 45 p. (VTT Working Papers; No. 122).

Research output: Book/ReportReport

Open Access
Wind power
Power transmission
Power generation
Electric lines
Economics

Impacts on environment: results and implications

Will, D. (ed.), Schröder, U., Birrell, S., Perez, O. M., Innamaa, S., Rämä, A. & Wallgren, P., 2013, European Commission EC. 119 p. (TeleFOT Deliverables; No. D4.6.3).

Research output: Book/ReportReport

Open Access

Impacts on mobility: Preliminary results

Innamaa, S., Hakonen, M., Engelbrektsson, P., Fruttaldo, S., Mascolo, J., Morris, A., Pagle, K., Schröder, U., Vega, H. & Welsh, R., 2011, European Commission EC. (TeleFOT Deliverables; No. D4.4.2).

Research output: Book/ReportReport

Open Access
Uncertainty

Impacts on Mobility: Results and Implications

Innamaa, S., Axelson-Fisk, M., Borgarello, L. & Rämä, A., 2013, European Commission EC. (TeleFOT Deliverables; No. D4.4.3).

Research output: Book/ReportReport

Impacts on Safety: Results and Implications

Welsh, R., Wallgren, P., Innamaa, S. & Rämä, A., 2013, European Commission EC. (TeleFOT Deliverables; No. D4.3.3).

Research output: Book/ReportReport

Impact testing of a Cr-Mo-V steel (12x2 M0A ) using charpy V and mesnager specimens

Kotilainen, H., 1974, Otaniemi: VTT Technical Research Centre of Finland. 16 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Reaktorimateriaaliryhmä. Tiedonanto; No. 39).

Research output: Book/ReportReport

Impact testing of reinforced concrete slabs for combined shear punching and bending behaviour

Vepsä, A., 2017, VTT Technical Research Centre of Finland. 63 p. (VTT Research Report, Vol. VTT-R-00267-17).

Research output: Book/ReportReport

Impedanssispektroskopia elektroniikan pakkaustekniikassa: Johdepolymeerien ja niiden kontaktirajapintojen karakterisointi

Jussila, S., Salmela, O. & Stubb, H., 1994, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 32 p. (VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes; No. 1565).

Research output: Book/ReportReport

dielectric spectroscopy
packaging
electronics
polymers

Implant-försök med förvärmning

Karppi, R. & Koivula, J., 1976, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 21 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Metallilaboratorio. Tiedonanto; No. 5).

Research output: Book/ReportReport

Implant - hitsattavuuskoe

Koivula, J., 1976, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 10 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Metallilaboratorio. Tiedonanto; No. 1).

Research output: Book/ReportReport

2 Citations (Scopus)
Fuel cells
Cogeneration plants
International cooperation
Solid oxide fuel cells (SOFC)
Electric power distribution

Implementation of information systems as an organisational construction

Hyötyläinen, R., 2013, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 171 p. (VTT Science; No. 28).

Research output: Book/ReportReport

Open Access
Information systems
Innovation
Planning
Implementation process
Technical change

Implementation of IPPC-directive: Development of a new generation methodology and a case study in pulp industry

Olin, M., Pasanen, A., Ojaniemi, U., Mroueh, U-M., Walavaara, M., Larjava, K., Vasara, P., Lobbas, P. & Lillandt, K., 2000, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 85 p. (VTT Publications; No. 429).

Research output: Book/ReportReport

Open Access
mass balance
methodology
industry
top-down approach
bottom-up approach

Implementation of RegIF for the Simantics platform

Mätäsniemi, T. & Alanen, J., 2015, VTT Technical Research Centre of Finland. 22 p. (VTT Research Report, Vol. VTT-R-04722-15).

Research output: Book/ReportReport

Open Access
Electronic data interchange
XML
Mechanical engineering
Computational methods
Product development

Implementation of the Paris Agreement and tasks to develop its rulebook

Laine, A., Clarke, M., Ekholm, T., Magnusson, R., Lindroos, T., Ahonen, H-M., Kulovesi, K., Tynkkynen, O. & Kasurinen, O., 2016, 163 p. (Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja, Vol. 62).

Research output: Book/ReportReport

Open Access
climate
capacity building
transparency
finance
compliance

Implications of take-up

Karlsson, M., Alonso, M., Engelbrektsson, P., Hakonen, M., Innamaa, S., May, A., Ross, T. & Vega, M. H., 2011, European Commission EC. 101 p. (TeleFOT Deliverables; No. D4.7.2).

Research output: Book/ReportReport

Open Access
Fuel consumption
Navigation
Railroad cars
Planning

Improved technique for determination of carboxyl groups in cellulose

Ant-Wuorinen, O. & Visapää, A., 1954, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 29 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Tiedoitus; No. 135).

Research output: Book/ReportReport

Open Access
nuclear accident
wind velocity
uncertainty analysis
radionuclide
tsunami