Find Research Outputs

1987

Transport costs and competitiveness in export

Permala, A., Hilska, L., Granfelt, J. & Eräheimo, T., 1987, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 25 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita; No. 785).

Research output: Book/ReportReportProfessional

Costs
Statistics
1 Citation (Scopus)

Transport properties of silicides: effects of ion-irradiation and annealing

Suni, I., Grönberg, L. & Saarilahti, J., 1987, In : Vide, les Couches Minces. 42, 236, p. 233-236 4 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Silicides
Rapid thermal annealing
Ion bombardment
Transport properties
Annealing

Tukin suuntaus ja pelkan optimointi

Arto, U., 1987, In : Sahamies. p. 248-249

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Tulevaisuuden tutkimuksen rooli VTT:ssa

Seppälä, Y., 1987, In : VTT tapahtumia. 11, p. 6-7

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Tulipalojen numeerinen simulointi I

Keski-Rahkonen, O., 1987, In : Palontorjuntatekniikka. 17, 4, p. 133-136

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Tuotteen tai järjestelmän dokumentoijan työasema - ELINA

Känsälä, K., 1987, In : Valokynä. 1, p. 27-29

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Turpeen vedensidontaominaisuuksien suhde turpeen rakenteeseen

Aho, M., 1987, In : Turveteollisuus. 25, 4, p. 30-31

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Turvallisuus- ja riskianalyysin kehitysnäkymät

Suokas, J., 1987, In : Kemia-Kemi. 14, 9, p. 746-751

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Turvallisuustutkimus kotimaisten polttoaineiden turvallinen käyttö -projektissa

Mutanen, K., 1987, In : Palontorjuntatekniikka. 17, 2, p. 50-51

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Turvallisuutta purkutöihin

Tanskanen, K., 1987, In : Rakennustaito. 82, 3, p. 30-31

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Turvarajakytkimiä asennettu väärin

Rouhiainen, V. & Virolainen, K., 1987, In : Työ, terveys, turvallisuus. 14, p. 12-14

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Turvepelletti käyttäjän näkökulmasta

Oravainen, H. & Kautto, J., 1987, In : Teho. 7-8, p. 9-10

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Turvepölyn käyttö voimalaitoskattilassa polttotekniikan kannalta

Paakkinen, K., Heiskanen, V-P. & Huotari, J., 1987, In : Turveteollisuus. 25, 4, p. 19-20

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Turveteollisuuden tutkimus- ja kehitystoiminnan tehostaminen

Asplund, D., 1987, In : Turveteollisuus. 25, 4, p. 3-4

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Tutkimuksia puutuotteiden rakennuskäytöstä

Vihavainen, T., 1987, In : Puu. p. 44-45

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Tutkimuslaitosten konferenssi Eisenstadt'issa

Lindqvist, U. & Karttunen, A., 1987, In : Kirjapainotaito-Graafikko. 79, 5, p. 12-15

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Tutkimus sillin, silakan ja kilohailin käytöstä Suomessa myytävien kalapuolisäilykkeiden raaka-aineena

Hattula, T., 1987, In : Elintarvike ja terveys. 4, p. 25-28

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Tuulen vaikutus pientalon koneelliseen ilmanvaihtoon: Laskennallinen tarkastelu

Luoma, M., 1987, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 48 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita; No. 700).

Research output: Book/ReportReportProfessional

Tuulienergian kansainvälinen tutkimustilanne ja tulevaisuuden näkymät

Peltola, E., 1987, In : Sähkö. 60, 3, p. 68-71

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Tuulienergian mahdollisuuksista Suomen energiahuollossa

Peltola, E., 1987, In : Sähkö. 60, 1, p. 56-60

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Työhygienia magneettijauhe- ja tunkeumanestetestauksessa

Åström, T., 1987, In : Hitsaustekniikka. 37, 3, p. 21-26

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Työmenetelmien opastus rakennustyömailla

Pulakka, S., 1987, In : Rakennustaito. 12, p. 24-25

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Työsuhdeautojen nopeudet

Alppivuori, K., 1987, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 68 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita; No. 670).

Research output: Book/ReportReportProfessional

Työympäristön vaaratekijät rakentamisessa: Turvallisuuden huomioon ottaminen hanke- ja työnsuunnittelussa

Hyödynmaa, M. & Herranen, S., 1987, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 58 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita; No. 761).

Research output: Book/ReportReportProfessional

Ulkoilmaventtiilien vedottomuuskokeet

Marjamäki, P. & Siitonen, V., 1987, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 62 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita; No. 720).

Research output: Book/ReportReportProfessional

Ulkoseinämarkkinat. Laatu paranee palvelut lisääntyvät

Pajakkala, P., 1987, In : Rakennus-Suomi. 8, p. 8-9

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

United Nations Conference for the Promotion of International Co-operation in the Peaceful Uses of Nuclear Energy (UNCPICPUNE). Geneve, 23 March - 10 April 1987

Immonen, S. & Vira, J., 1987, In : ATS Ydintekniikka. 16, 2, p. 14-15

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

1 Citation (Scopus)

Utilisation of modern production automation: some technological, economic and social impacts

Temmes, J. & Ranta, J., 1987, In : Robotics. 3, 1, p. 89-94

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Automation
Economics
Flexible Manufacturing Systems
Flexible manufacturing systems
Industry

Utlakning av metaller ur torvflygaska

Wahlström, M. & Pohjola, V., 1987, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 152 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tutkimuksia - Research Reports; No. 483).

Research output: Book/ReportReportProfessional

halters
fly ash
peat
leaching
metals

Uudelleenkäyttö sulautettujen ohjelmistojen tuotannossa

Äijänen, T., 1987, In : Sähkö. 60, 4, p. 16-20

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Uudet sisävalaistussuositukset

Ahponen, V., 1987, In : Kunnalliselämä. 11, 4, p. 8-9

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Uudet termomekaaniset valssatut teräkset: Edut ja rajoitukset

Nevasmaa, P., Toyoda, M., Vilpas, M. & Karppi, R., 1987, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 94 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita; No. 760).

Research output: Book/ReportReportProfessional

Steel

Uusia piirteitä NIP- teknologioissa

Juntunen, S. & Lehtonen, T., 1987, In : Kirjapainotaito-Graafikko. 79, 7, p. 28-30

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Uusia standardeja (ISO 7202, SFS 5328, NT FIRE 029, 030, 031 ja 032)

Weckman, H., 1987, In : Palontorjuntatekniikka. 17, 4, p. 148-149

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Uusia standardeja (SFS 5291, IMO/ MSC/Circ. 451)

Weckman, H., 1987, In : Palontorjuntatekniikka. 17, 2, 69.

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Uusia standardeja (SFS 5295 ja SFS 5337)

Weckman, H., 1987, In : Palontorjuntatekniikka. 17, 3, 107.

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Uusia standardeja (SFS-ISO 181, SFS 4190, 4191, 4192, 4194, 4195, ISO 5657, NT Fire 027 ja 028)

Weckman, H., 1987, In : Palontorjuntatekniikka. 17, 1, p. 39-40

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Uusinta tietoa ja kokemuksia vahinkojen ennaltaehkäisystä. 5. Loss Prevention Symposium 16. - 18.9.1986 Cannesissa

Virtanen, J., Suokas, J., Lautkaski, R. & Vaija, P., 1987, In : Kemia-Kemi. 14, 1, p. 52-58

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Uusinta tietoa sahatavaran kuivauksesta

Siimes, H., 1987, In : Paperi ja puu. 69, 10, p. 816-818

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Uusista muurausmateriaaleista paremmin säilyviä

Ylä-Mattila, R. & Silvennoinen, K., 1987, In : Rakennus ja yhdyskunta. p. 8-10

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Uusi sukupolvi - uudet tiepäällysteet

Saarela, A., 1987, In : Tie & Liikenne. 57, 10, p. 30-34

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Uusi tekniikka

Södergård, C., 1987.

Research output: Contribution to conferenceOther conference contributionProfessional

Vaarallisten aineiden varastointiin liittyvät vaaratilanteet

Pipatti, R. & Lautkaski, R., 1987, In : Palontorjuntatekniikka. 17, 1, p. 10-12

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Vaarallisten aineiden varastointiin liittyvät vaaratilanteet

Pipatti, R. & Lautkaski, R., 1987, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 124 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tutkimuksia - Research Reports; No. 482).

Research output: Book/ReportReportProfessional

Hazardous Substances
Emergencies

Vaativan ultraäänitestauksen luotettavuus

Forsten, J. & Kauppinen, P., 1987, In : Hitsaustekniikka. 37, 3, p. 5-8

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Valamisen kvantitatiivinen suunnittelu ja valmistus

Louvo, A., Renkonen, A. & Heiskanen, S., 1987, In : Vuoriteollisuus. 1, p. 34-37

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Valoelastiseen ilmiöön perustuva kuituoptinen voima-anturi

Hannula, T., Heikkinen, T., Heikkinen, V., Keränen, H. & Leinonen, H., 1987, Mittaustekniikan seminaari. Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland, p. 51-58 (VTT Symposium; No. 74).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference article in proceedingsScientific

Valo tallentaa tietoa

Heimburger, A., 1987, In : Tiede 2000. 2, p. 44-47

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Valujen lujuus ja luotettavuus

Eklund, P., 1987, In : Valimotekninen tiedotus. 1, 11.

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Vanha juttu (pääkirjoitus)

Repo, A. J., 1987, In : Tietopalvelu. 5, 3.

Research output: Contribution to journalArticleProfessional