Find Research Outputs

1973

Rakennusmaan käyttöönottoprosessi: Tutkimus rakennusmaan käyttöönottoprosessin ohjauksen kehittämismahdollisuuksista kunnan kannalta

Raitanen, P., 1973, Otaniemi: VTT Technical Research Centre of Finland. 201 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Maanjakotekniikan laboratorio. Tiedonanto; No. 6).

Research output: Book/ReportReport

Rakennusten lämmitys-, ilmanvaihto-ja lämpimän käyttöveden laitteiden energiatalous: Esitutkimus

Aittomäki, A. & Seppänen, O., 1973, Otaniemi: VTT Technical Research Centre of Finland. 85 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Lämpötekniikan laboratorio. Tiedonanto; No. 18).

Research output: Book/ReportReport

Rakennusten lämpötalous

Salokangas, R., Lahti, P. & Ruokojoki, J., 1973, Otaniemi: VTT Technical Research Centre of Finland. 112 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Rakennustalouden laboratorio. Tiedonanto; No. 8).

Research output: Book/ReportReport

Rakentaminen kansantaloudessa

Salokangas, R., Ahokas, J. & Hämäläinen, O., 1973, Otaniemi: VTT Technical Research Centre of Finland. 122 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Rakennustalouden laboratorio. Tiedonanto; No. 9).

Research output: Book/ReportReport

Rakenteiden luotettavuus

Hannus, M., 1973, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 86 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka. Julkaisu; No. 8).

Research output: Book/ReportReport

Runkoääni-ilmiöiden vaikutus asuinkerrostalojen ääneneristävyyksiin

Lasanen, L., 1973, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 34 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka. Julkaisu; No. 3).

Research output: Book/ReportReport

Sahatavaran kuivausvikoihin, erityisesti halkeiluun, vaikuttavista tekijöistä

Paajanen, T., 1973, Otaniemi: VTT Technical Research Centre of Finland. 42 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Puutavaraboratorio. Tiedonanto; No. 4).

Research output: Book/ReportReport

Suomalaisten asuinkerrostaloja koskevat asumistavoitteet

Suokko, S., 1973, Otaniemi: VTT Technical Research Centre of Finland. 60 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Rakennustalouden laboratorio. Tiedonanto; No. 14).

Research output: Book/ReportReport

Suomugrafiittivaluraudan ymppäys

Ottosson, C., 1973, Otaniemi: VTT Technical Research Centre of Finland. 49 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Metallurgian laboratorio. Tiedonanto; No. 7).

Research output: Book/ReportReport

Taipuisiin putkijohtoihin kohdistuva maanpaine

Jääskeläinen, H., 1973, Otaniemi: VTT Technical Research Centre of Finland. 63 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Geotekniikan laboratorio. Tiedonanto; No. 5).

Research output: Book/ReportReport

Taipuisten maaviemäriputkien muodonmuutos

Jääskeläinen, H., 1973, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 65 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka. Julkaisu; No. 9).

Research output: Book/ReportReport

Talonrakennusalan taloudellisuusstandardien laadintaa koskeva esitutkimus

Ahokas, J. & Kiiras, J., 1973, Otaniemi: VTT Technical Research Centre of Finland. 166 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Rakennustalouden laboratorio. Tiedonanto; No. 12).

Research output: Book/ReportReport

Talonrakennustyömaan muotit: Esitutkimus

Hämäläinen, O., 1973, Otaniemi: VTT Technical Research Centre of Finland. 43 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Rakennustalouden laboratorio. Tiedonanto; No. 13).

Research output: Book/ReportReport

Talvibetonointia käsittelevää kirjallisuutta vuodesta 1956 vuoteen 1972

Nykänen, J., 1973, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 31 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Betonitekniikan laboratorio. Tiedonanto; No. 24).

Research output: Book/ReportReport

winter

Texture and magnetic properties in Fe-Si steel

Szpunar, J. & Ojanen, M., 1973, Otaniemi: VTT Technical Research Centre of Finland. 21 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Reaktorilaboratorio. Tiedonanto; No. 24).

Research output: Book/ReportReport

TRANSHEX: A two-dimensional multigroup collision probability computer program for hexagonal geometry

Patrakka, E., 1973, Otaniemi: VTT Technical Research Centre of Finland. 64 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Ydinvoimatekniikan laboratorio. Tiedonanto; No. 3).

Research output: Book/ReportReport

TRIGON, a two-dimensional multigroup diffusion code for trigonal or hexagonal mesh

Kaloinen, E., 1973, Otaniemi: VTT Technical Research Centre of Finland. 72 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Ydinvoimatekniikan laboratorio. Tiedonanto; No. 1).

Research output: Book/ReportReport

Tutkimus yksityisten teiden kunnossapitokustannuksista kiinteistörakennetekijäin valossa

Lambert, J., 1973, Otaniemi: VTT Technical Research Centre of Finland. 124 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Maanjakotekniikan laboratorio. Tiedonanto; No. 5).

Research output: Book/ReportReport

Viscoelasticity of plywood under constant climatic conditions

Ranta-Maunus, A., 1973, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 35 p. (Technical Research Centre of Finland: Building Technology and Community Development. Publication; No. 3).

Research output: Book/ReportReport

Ydinvoimalaitosten turvallisuustutkimusohjelmaprojektin loppuraportti

VTT, 1973, Otaniemi: VTT Technical Research Centre of Finland. 79 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Reaktorilaboratorio. Tiedonanto; No. 23).

Research output: Book/ReportReport

1972

Ainevarmuuskertoimeen perustuva betonin puristuslujuustesti

Lammi, T., 1972, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 50 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Betonitekniikan laboratorio. Tiedonanto; No. 21).

Research output: Book/ReportReport

Safety factor
Compressive strength
Concretes

Användningen av neutron-aktiveringsanalys med isotopkälla vid processkontrollanalyser

Lindfors, B., 1972, Otaniemi: VTT Technical Research Centre of Finland. 32 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Reaktorilaboratorio. Tiedonanto; No. 13).

Research output: Book/ReportReport

Application of the X-ray spectroscopic method to texture measurements

Szpunar, J. & Ojanen, M., 1972, Otaniemi: VTT Technical Research Centre of Finland. 18 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Reaktorilaboratorio. Tiedonanto; No. 16).

Research output: Book/ReportReport

Asfalttipäällysteiden koestusmenetelmiä (TIE-menetelmät)

VTT, 1972, Otaniemi: VTT Technical Research Centre of Finland. 233 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Tie- ja liikennelaboratorio. Tiedonanto; No. 8).

Research output: Book/ReportReport

Asuinkerrostalojen rakennuskustannukset: Tilastomatemaattinen anayysi

Loikkanen, H. & Suokko, S., 1972, Otaniemi: VTT Technical Research Centre of Finland. 16 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Rakennustalouden laboratorio. Tiedonanto; No. 4).

Research output: Book/ReportReport

Asuntotuotannon laatutasokehitys

Änkö, O., 1972, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 108 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Tiedotus: Sarja III. Rakennus; No. 166).

Research output: Book/ReportReport

Avainsanasto lattioita koskevan tiedon tallentamiseksi

Tirronen, K. & Wäänänen, M., 1972, Otaniemi: VTT Technical Research Centre of Finland. 72 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Rakennustekniikan laboratorio. Tiedonanto; No. 11).

Research output: Book/ReportReport

Betoni-ja teräsbetonipilareiden mitoituskäyrästöt

Sarja, A., 1972, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 93 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Betonitekniikan laboratorio. Tiedonanto; No. 18).

Research output: Book/ReportReport

Betoni-ja teräsbetonipilarin stabiilisuus

Sarja, A., 1972, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 78 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Betonitekniikan laboratorio. Tiedonanto; No. 19).

Research output: Book/ReportReport

Betoniterästen korroosio

Saarimaa, J., 1972, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 82 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos: Rakennusteknillinen laboratorio. Tiedonanto; No. 9).

Research output: Book/ReportReport

Collective rotational diffusion of water as seen by slow-neutron quasielastic scattering

Pöyry, H., 1972, Otaniemi: VTT Technical Research Centre of Finland. 25 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Reaktorilaboratorio. Tiedonanto; No. 12).

Research output: Book/ReportReport

Comments on the X-ray spectroscopic method for powdered crystals

Szpunar, J. & Ojanen, M., 1972, Otaniemi: VTT Technical Research Centre of Finland. 13 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Reaktorilaboratorio. Tiedonanto; No. 17).

Research output: Book/ReportReport

Delfitutkimuksia

Sneck, T., 1972, Otaniemi: VTT Technical Research Centre of Finland. 57 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos: Rakennusteknillinen laboratorio. Tiedonanto; No. 10).

Research output: Book/ReportReport

Descripting texture with the help of Bunge formalism

Szpunar, J., 1972, Otaniemi: VTT Technical Research Centre of Finland. 17 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Reaktorilaboratorio. Tiedonanto; No. 10).

Research output: Book/ReportReport

Electrical and photoelectrical properties of trigonal selenium single crystals

Heleskivi, J., 1972, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 24 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Julkaisu - Publication; No. 170).

Research output: Book/ReportReport

Elintarvikkeiden luontainen ja keinotekoinen aromi

Pyysalo, T., Kuusi, T. & Nikkilä, O., 1972, Otaniemi: VTT Technical Research Centre of Finland. 54 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Elintarvikelaboratorio. Tiedonanto; No. 1).

Research output: Book/ReportReport

Epätasaisten painumien aiheuttamista vaurioista pientaloissa

Velhonoja, P., 1972, Otaniemi: VTT Technical Research Centre of Finland. 64 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Geotekniikan laboratorio. Tiedonanto; No. 2).

Research output: Book/ReportReport

Eristeaineiden säteilyvauriotutkimuksista

Valkiainen, M. & Tiainen, O., 1972, Otaniemi: VTT Technical Research Centre of Finland. 13 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Reaktorilaboratorio. Tiedonanto; No. 14).

Research output: Book/ReportReport

Esihistoriallisten kangasnäytteiden analysointi

Wikström, L., Sundquist, J., Enebäck, U. & Kahlson, C., 1972, VTT Technical Research Centre of Finland. 15 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Tekstiililaboratorio. Tiedonanto; No. 1).

Research output: Book/ReportReport

7 Citations (Scopus)

Frequency dependent conductivity and capacitance in chalcogenide thin films

Suntola, T., Tiainen, O. & Valkiainen, M., 1972, Otaniemi: VTT Technical Research Centre of Finland. 8 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Puolijohdelaboratorio. Tiedonanto; No. 7).

Research output: Book/ReportReport

Galvanisk korrosion i metallkonstruktioner

Paulig, M., 1972, Otaniemi: VTT Technical Research Centre of Finland. 22 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Metallurgian laboratorio. Tiedonanto; No. 6).

Research output: Book/ReportReport

Instrumental activation analysis of geological samples

Rosenberg, R., 1972, In : Commentationes physico-mathematicae. 42, 279

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Instrumental activation analysis of lunar samples

Rosenberg, R., 1972, In : Suomen kemistilehti. 45, 399.

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Integroidun puhelinverkon symposiumi 1972-10-10

VTT, 1972, Otaniemi: VTT Technical Research Centre of Finland. 94 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Teletekniikan laboratorio. Tiedonanto; No. 5).

Research output: Book/ReportReport

Interpretation of neutron and gamma noise measurements based on a stochastic two-group model

Bärs, B., 1972, Otaniemi: VTT Technical Research Centre of Finland. 19 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Reaktorilaboratorio. Tiedonanto; No. 18).

Research output: Book/ReportReport

Inverse time-of-flight method

Hiismäki, P., 1972, Otaniemi: VTT Technical Research Centre of Finland. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Reaktorilaboratorio. Tiedonanto; No. 8).

Research output: Book/ReportReport

Investigations of transversely loaded plywood plates. Part II. Simply-supported plate strips loaded by a concentrated load

Rautakorpi, H., 1972, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 39 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Tiedotus: Sarja III. Rakennus; No. 173).

Research output: Book/ReportReport

Kalliosuojien kustannukset

Ahokas, J., 1972, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 158 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka. Julkaisu; No. 7).

Research output: Book/ReportReport

Karbonatisoitumisen vaikutus sementtikiven mikrorakenneominaisuuksiin

Pihlajavaara, S. & Pihlman, E., 1972, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 63 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Betonitekniikan laboratorio. Tiedonanto; No. 22).

Research output: Book/ReportReport

carbonation
cement