Find Research Outputs

Report

Suomalainen kylmän ilmaston rakennustekniikka. Osa 4. Puurakentaminen

Kanko, T. (ed.), 1991, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 70 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita; No. 1196).

Research output: Book/ReportReport

construction technology
cold zones

Suomalainen kylmän ilmaston rakennustekniikka. Osa 5. Betoni- ja tiilirakentaminen

Punakallio, E. (ed.), 1991, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 78 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita; No. 1201).

Research output: Book/ReportReport

construction technology
cold zones

Suomalainen kylmän ilmaston rakennustekniikka. Osa 6. Teräsrakentaminen kylmässä ja arktisessa ilmastossa

Paasivuori, P. (ed.), 1991, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 132 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita; No. 1230).

Research output: Book/ReportReport

construction technology
cold zones
steel
Arctic region
weather

Suomalainen kylmän ilmaston rakennustekniikka. Osa 7 A. Kylmän ilmaston rakennusmateriaalit

Saari, K. (ed.), 1991, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 120 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita; No. 1227).

Research output: Book/ReportReport

construction technology
cold zones
steel
polymers

Suomalainen kylmän ilmaston rakennustekniikka. Osa 7B. Muovit rakentamisessa

Translated title of the contribution: Construction polymersKindberg, N. & Kokki, J., 1991, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 142 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita; No. 1273).

Research output: Book/ReportReport

Intsia bijuga
polymers

Suomalainen kylmän ilmaston rakennustekniikka. Osa 8. Työmaatekniikat

Nykänen, V., Lahdenperä, P. & Nippala, E., 1990, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 96 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita; No. 1112).

Research output: Book/ReportReport

cold zones
methodology

Suomalainen kylmän ilmaston rakennustekniikka. Raportti 9. Lämmitys ja ilmastointi Suomessa

Nyman, M. (ed.), 1990, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 74 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita; No. 1135).

Research output: Book/ReportReport

air conditioning
community development
cold zones
Finland
heat

Suomalainen rakennusmateriaali- ja rakennusteknologia yhdentyvässä Euroopassa. Teknologiavertailu ja tutkimustrendit: EURATEK-projektin loppuraportti

Kanko, T. (ed.), 1991, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 71 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita; No. 1315).

Research output: Book/ReportReport

Suomalainen teollinen internet - haasteesta mahdollisuudeksi: Taustoittava kooste

Juhanko, J. (ed.), Jurvansuu, M. (ed.), Ahlqvist, T., Ailisto, H., Alahuhta, P., Collin, J., Halen, M., Heikkilä, T., Kortelainen, H., Mäntylä, M., Seppälä, T., Sallinen, M., Simons, M. & Tuominen, A., 2015, 66 p. (ETLA Raportit, Vol. No 42).

Research output: Book/ReportReport

Suomalainen tulevaisuuden energialiiketoiminta - skenaariot ja strategiat: SALKKU-hankkeen yhteenvetoraportti

Koljonen, T., Koreneff, G., Similä, L., Forsström, J., Ekholm, T., Lehtilä, A., Ruska, M., Pahkala, K., Hakala, K., Lötjönen, T., Niemeläinen, O., Rintamäki, H. & Aro-Heinilä, E., 2012, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 115 p. (VTT Technology; No. 25).

Research output: Book/ReportReport

Open Access
research projects
energy
exercise
2 Citations (Scopus)

Suomalaisen energiateknologian globaali kysyntä ilmastopolitiikan muuttuessa

Koljonen, T., Lehtilä, A., Savolainen, I., Flyktman, M., Peltola, E., Pohjola, J., Haavio, M., Liski, M., Haaparanta, P., Ahonen, H-M., Laine, A. & Estlander, A., 2008, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 80 p. (VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes; No. 2448).

Research output: Book/ReportReport

Open Access
environmental policy
climate
demand
energy technology

Suomalaisen energiateollisuuden kilpailukyky ilmastopolitiikan muuttuessa

Koljonen, T., Forsström, J., Kekkonen, V., Koreneff, G., Ruska, M., Similä, L., Pahkala, K., Solanko, L. & Korhonen, I., 2009, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 90 p. (VTT Tiedotteita - Research Notes; No. 2487).

Research output: Book/ReportReport

Open Access
energy industry
climate

Suomalaisen terveysriskit

Lautkaski, R., Pipatti, R. & Vuori, S., 1988, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 120 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita; No. 875).

Research output: Book/ReportReport

Suomalaisen tutkimus-ja koulutusreaktorin FiR 1 betonin laaduntarkkailu

Pihlajavaara, S. & Pihlman, E., 1962, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 52 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Tiedotus: Sarja III. Rakennus; No. 62).

Research output: Book/ReportReport

Suomalaisen yhdyskunnan suuntaaminen kestävän kehityksen polulle yhdyskuntarakennetta, energiataloutta, kunnallistekniikkaa ja liikennettä muuttamalla

Translated title of the contribution: A Finnish community and sustainable development; redirecting land use, energy consumption and production, infrastructure and transportJantunen, J., 1995, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 134 p. (VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes; No. 1703).

Research output: Book/ReportReport

community development
sustainable development
infrastructure
land use

Suomalaiset kalkkikivet rikinpidätyksessä

Panula-Nikkilä, E., Nieminen, M. & Hepola, J., 1987, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita; No. 775).

Research output: Book/ReportReport

limestone
magnesium
desulfurization

Suomalaisista rakennuslevyistä

Ruso, R., 1954, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 19 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Tiedoitus; No. 133).

Research output: Book/ReportReport

Suomalaista betoniteknillistä kirjallisuutta: Luettelo Valtion teknillisen tutkimuslaitoksen betoniteknillisen laboratorion julkaisuista vuosina 1957-1965

Parsikangas, T-L., 1966, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 28 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Tiedotus: Sarja III. Rakennus; No. 96).

Research output: Book/ReportReport

Suomalaisten asiantuntijoiden osallistuminen kansainvälisten tietoliikennealan organisaatioiden työskentelyyn 1980

Ekberg, J. (ed.), 1981, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 59 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita; No. 17).

Research output: Book/ReportReport

Suomalaisten asiantuntijoiden osallistuminen kansainvälisten tietoliikennealan organisaatioiden työskentelyyn 1982

Ekberg, J., 1983, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 84 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita; No. 236).

Research output: Book/ReportReport

Suomalaisten asiantuntijoiden osallistuminen kansainvälisten tietoliikennealan organisaatioiden työskentelyyn vuonna 1986

Ekberg, J. (ed.), 1987, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 106 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita; No. 690).

Research output: Book/ReportReport

Suomalaisten asuinkerrostaloja koskevat asumistavoitteet

Suokko, S., 1973, Otaniemi: VTT Technical Research Centre of Finland. 60 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Rakennustalouden laboratorio. Tiedonanto; No. 14).

Research output: Book/ReportReport

Suomalaisten ikkunoiden kestävyys

Translated title of the contribution: Durability of Finnish windowsHemmilä, K. & Heimonen, I., 2005, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 78 p. (VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes; No. 2285).

Research output: Book/ReportReport

Open Access
mink
durability
Olla

Suomalaisten innovaatioiden maantiede

Valovirta, V., Pesonen, P., Halonen, M., van der Have, R. & Ahlqvist, T., 2009, Helsinki. 91 p. (Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja; No. 26).

Research output: Book/ReportReport

Suomalaisten kuluttajien halukkuus ostaa terveysvaikutteisia elintarvikkeita

Translated title of the contribution: Finnish consumers' willingness to buy functional foodsOllila, S., Tuomi-Nurmi, S. & Immonen, H., 2004, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 66 p. (VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes; No. 2241).

Research output: Book/ReportReport

Open Access
Tuli
willingness to pay
mink
functional foods
Olla

Suomalaisten maalajien muodonmuutos- ja lujuusominaisuuksista

Mäkinen, M., 1974, Otaniemi: VTT Technical Research Centre of Finland. 70 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Geotekniikan laboratorio. Tiedonanto; No. 15).

Research output: Book/ReportReport

Suomalaisten rakennusten energiakorjausmenetelmät ja säästöpotentiaalit

Holopainen, R., Hekkanen, M., Hemmilä, K. & Norvasuo, M., 2007, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 112 p. (VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes; No. 2377).

Research output: Book/ReportReport

Open Access
energy

Suomalaisten rima-ja sälelevyjen lujuusominaisuuksista. I

Liiri, O. & Kivistö, A., 1967, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 48 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Tiedotus: Sarja I. Puu; No. 40).

Research output: Book/ReportReport

Suomen elintarviketuotannon turvallisuuden haasteita muuttuvissa ilmasto-olosuhteissa

Molarius, R., Keränen, J., Jylhä, K., Sarlin, T. & Laitila, A., 2010, VTT Technical Research Centre of Finland. 82 p. (VTT Tutkimusraportti; No. VTT-R-2672-10).

Research output: Book/ReportReport

Open Access
1 Citation (Scopus)

Suomen energiajärjestelmän ja päästöjen kehitysarvioita: Climtech-ohjelman skenaariotarkastelu

Lehtilä, A. & Syri, S., 2003, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 67 p. (VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes; No. 2196).

Research output: Book/ReportReport

Open Access

Suomen energiamallin ATK-sovellutuksen käytön käsikirja

Salo, S. & Nyman, T., 1974, Otaniemi: VTT Technical Research Centre of Finland. 94 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Sähkötekniikan laboratorio. Tiedonanto; No. 7).

Research output: Book/ReportReport

Suomen energiantuotannon resurssien käyttöä kuvaava malli

Tamminen, E., 1977, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 82 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Sähkötekniikan laboratorio. Tiedonanto; No. 25).

Research output: Book/ReportReport

Suomen energiaperäisten hiilidioksidipäästöjen vähentäminen ja verot sen ohjauskeinona

Lehtilä, A. & Pirilä, P., 1993, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 102 p. (VTT Julkaisuja - Publikationer; No. 785).

Research output: Book/ReportReport

Finland

Suomen energiatalouden säästövaihtoehtoja vuoteen 2030

Tamminen, E., 1988, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 136 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tutkimuksia - Research Reports; No. 519).

Research output: Book/ReportReport

energy conservation

Suomen graafisen teollisuuden vientikilpailukyky: nykytilanne ja edistämismahdollisuudet

Juhola, H., Kuusisto, O., Siivonen, T., Bäck, A., Tuominen, A., Juntunen, S., Antikainen, H., Heino, I., Södergård, C. & Lahonen, P., 1993, Helsinki. 104 p.

Research output: Book/ReportReport

Suomen ilmastobibliografia, erityisesti sovellutuksia varten

Huovila, S. & Pollari, A., 1968, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 170 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Tiedotus: Sarja III. Rakennus; No. 122).

Research output: Book/ReportReport

Suomen ilmaston pääpiirteet erityisesti talvirakentamista silmälläpitäen

Huovila, S. & Pihlajavaara, S., 1956, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 88 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Tiedotus: Sarja III. Rakennus; No. 2).

Research output: Book/ReportReport

Suomen kansakoulujen tilojen käytöstä

Jarle, P-O. & Taskinen, P., 1960, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 60 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Tiedotus: Sarja III. Rakennus; No. 36).

Research output: Book/ReportReport

Suomen kansallisen ilmasto-ohjelman taloudelliset vaikutukset

Kemppi, H., Lehtilä, A. & Perrels, A., 2001, Helsinki: Valtion taloudellinen tutkimuskeskus. (VATT-tutkimuksia, Vol. 75).

Research output: Book/ReportReport

Open Access

Suomen kansallisten päästövähennystoimien epävarmuuksien ja riskien arviointi

Translated title of the contribution: Assessment of uncertainties and risks of national greenhouse gas abatement actions in FinlandHast, A., Ekholm, T. & Savolainen, I., 2011, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 49 p. (VTT Working Papers; No. 165).

Research output: Book/ReportReport

Open Access
Valsartan
Mink
Finland
Uncertainty
Gases

Suomen kielen sananmuotoja tulkitsevien ohjelmien hyödyntäminen tiedonhakujärjestelmissä

Nurminen, R., 1986, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 98 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tutkimuksia - Research Reports; No. 386).

Research output: Book/ReportReport

information retrieval

Suomenkielisten tekstitietokantojen tallennus ja hakutekniikkojen kehittäminen

Translated title of the contribution: Developing the storage and retrieval techniques of Finnish text databases. Preliminary studySormunen, E. & Alkula, R., 1990, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 60 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita; No. 1121).

Research output: Book/ReportReport

Databases

Suomen kuntien liikenneturvallisuus vuosina 1979-1981

Himanen, V. & Kulmala, P., 1984, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 118 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita; No. 307).

Research output: Book/ReportReport

Suomen liikenteen päästöjen laskentajärjestelmä LIPASTO 1998

Mäkelä, K., Tuominen, A. & Pääkkönen, E., 1999, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 38 p. (Tutkimusraportti, Vol. 489).

Research output: Book/ReportReport

Suomen liikenteen päästöjen laskentajärjestelmä LIPASTO 1999

Mäkelä, K., Tuominen, A. & Pääkkönen, E., 2000, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 39 p. (Mobile: liikenteen energiankäyttö ja ympäristövaikutukset, Vol. 536).

Research output: Book/ReportReport

Suomen liikenteen päästöjen laskentajärjestelmä LIPASTO 2000

Mäkelä, K., Tuominen, A. & Pääkkönen, E., 2001, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 48 p. (VTT Tutkimusraportti, Vol. RTE1368/01, MOBILE2 raportti M2T9916-9).

Research output: Book/ReportReport

Suomen liikenteen päästöjen laskentajärjestelmä LIPASTO 2001

Translated title of the contribution: LIPASTO 2001 Calculation System for Traffic Emissions and Energy ConsumptionMäkelä, K., Tuominen, A. & Pääkkönen, E., 2002, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 45 p. (VTT Rakennustekniikka. Tutkimusraportti; No. RTE 3164/02).

Research output: Book/ReportReport

Suomen liikenteen päästöjen laskentajärjestelmä LIPASTO 96

Mäkelä, K., Tuominen, A. & Pääkkönen, E., 1997, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 35 p. (Tutkimusraportti, Vol. 429).

Research output: Book/ReportReport

Suomen liikenteen päästöjen laskentajärjestelmä LIPASTO 97

Mäkelä, K., Tuominen, A. & Pääkkönen, E., 1998, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 49 p. (Tutkimusraportti, Vol. 453).

Research output: Book/ReportReport

Suomen mekaanisen metsäteollisuuden tuotekehityksen suunnat tulevaisuudessa

Translated title of the contribution: Product development trends in the mechanical forest industry in FinlandMali, J. & Tarvainen, V., 1986, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 46 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita; No. 576).

Research output: Book/ReportReport

Finland
Forest industry
Product development
Industry
Construction industry