Find Research Outputs

1978

Studies on the controllability of inking in lithographic printing presses

Lehtonen, T., 1978, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 24 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Graafinen laboratorio. Tiedonanto; No. 16).

Research output: Book/ReportReport

Suomen sähköntuotantokapasiteetti vuosina 1980-2000: Tutkimus optimaalisista rakennusohjelmista

Tamminen, E. & Mäkinen, P., 1978, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 122 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Sähkötekniikan laboratorio. Tiedonanto; No. 36).

Research output: Book/ReportReport

Suosituksia piirturitulosteiden muodosta ja esitystavasta

Laitinen, T., Haapoja, O. & Lehtinen, J., 1978, ESPOO: VTT Technical Research Centre of Finland. 53 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: ATK-palvelutoimisto. Tiedonanto; No. 3).

Research output: Book/ReportReport

methodology

Tekstiiliteollisuuden alkaalisten jätevesien neutralointi savukaasuilla

Nousiainen, P., 1978, VTT Technical Research Centre of Finland. 37 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Tekstiililaboratorio. Tiedonanto; No. 15).

Research output: Book/ReportReport

Termostaattiset patteriventtiilit vesilämmitysjärjestelmässä

Tuominen, T. & Wallasvaara, J., 1978, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 35 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: LVI-tekniikan laboratorio. Tiedonanto; No. 34).

Research output: Book/ReportReport

THEDIS-suihkumalli

Kämäräinen, V., 1978, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 65 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Reaktorilaboratorio. Tiedonanto; No. 41).

Research output: Book/ReportReport

The importance of metallurgical variables in environment sensitive fracture of austenitic alloys

Hänninen, H., 1978, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 94 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Metallilaboratorio. Tiedonanto; No. 21).

Research output: Book/ReportReport

Three-dimensional control of ship constructions

Haggrén, H., Martikainen, M., Salmenperä, H., Vehkaperä, H. & Väätäinen, S., 1978, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 23 p. (Technical Research Centre of Finland: Building Technology and Community Development. Publication, Vol. 13).

Research output: Book/ReportReport

Tietoliikennealan erikoismittalaitteita Suomessa 1978

VTT, 1978, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 25 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Teletekniikan laboratorio. Tiedonanto; No. 28).

Research output: Book/ReportReport

Tietoliikennealan tutkimukset Suomessa 1977

VTT, 1978, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 23 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Teletekniikan laboratorio. Tiedonanto; No. 31).

Research output: Book/ReportReport

Tietoliikennejärjestelmien luotettavuus

Ylinen, I., 1978, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 30 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Teletekniikan laboratorio. Tiedonanto; No. 33).

Research output: Book/ReportReport

Tontin hinta ja rakennuskustannukset

Kanerva, V., 1978, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 108 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka. Julkaisu; No. 21).

Research output: Book/ReportReport

28 Citations (Scopus)

Transmission electron microscopy studies on intermetallics in some zirconium alloys

Vitikainen, E. & Nenonen, P., Dec 1978, In : Journal of Nuclear Materials. 78, 2, p. 362-373

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

TRAWA: A transient analysis code for water reactors. Supplementary part I.

Raiko, R. & Rajamäki, M., 1978, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 54 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Ydinvoimatekniikan laboratorio. Tiedonanto; No. 33).

Research output: Book/ReportReport

Tulistinputkien materiaaliongelmat

Auerkari, P., 1978, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 26 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Metallilaboratorio. Tiedonanto; No. 25).

Research output: Book/ReportReport

Turpeesta tuotetun pienlämpöarvoisen polttokaasun potentiaaliset sovellutuskohteet

Jantunen, M. & Asplund, D., 1978, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 75 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Poltto- ja voiteluainelaboratorio. Tiedonanto; No. 20).

Research output: Book/ReportReport

Turve aktiivihiilen raaka-aineena ja aktiivihiilen ominaisuudet

Ekman, Jäntti, O. & Ranta, J., 1978, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 31 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Poltto- ja voiteluainelaboratorio. Tiedonanto; No. 17).

Research output: Book/ReportReport

Tutkimus etyleenitiourean ja etyleenibisditiokarbamaattien määrittämiseksi elintarvikkeista

Hirvi, T. & Pyysalo, H., 1978, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 34 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Elintarvikelaboratorio. Tiedonanto; No. 7).

Research output: Book/ReportReport

Tutkimus liikennevahinkojen tutkijalautakuntien raportoimista liikennevahingoista vuosina 1971-1974

Kallberg, V-P., 1978, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 117 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Tie- ja liikennelaboratorio. Tiedonanto; No. 37).

Research output: Book/ReportReport

Työnvaiheen lisäajat ja niiden vähentäminen talonrakennustuotannossa

Toivonen, H. & Ojala, I., 1978, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 121 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Rakennustalouden laboratorio. Tiedonanto; No. 54).

Research output: Book/ReportReport

Vaahtomuovien paloteknisistä ominaisuuksista

Lukkila, A-L., 1978, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Palotekniikan laboratorio. Tiedonanto; No. 13).

Research output: Book/ReportReport

Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen julkaisusarjat ja henkilöstön muu julkaisutoiminta vuonna 1977

VTT, 1978, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 79 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Teknillinen informaatiopalvelulaitos. Tiedonanto; No. 5).

Research output: Book/ReportReport

Väteförsprödning in låglegerade stål

Koivula, J., 1978, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 44 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Metallilaboratorio. Tiedonanto; No. 34).

Research output: Book/ReportReport

Veteen liuenneen hapen ja biologisen hapenkulutuksen sähkökemiallinen määritys

Wickström, K. & Pyhäjoki, S., 1978, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 22 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Kemian laboratorio. Tiedonanto; No. 20).

Research output: Book/ReportReport

Viihtyvyys ja ääneneristävyys kerrostaloissa: Yhteenveto mittaus-ja kyselytutkimuksesta

Malinen, U. & Sneck, T., 1978, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 25 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Rakennustekniikan laboratorio. Tiedonanto; No. 41).

Research output: Book/ReportReport

Viihtyvyys kerrostaloissa: Kyselytutkimus

Sneck, T., 1978, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 228 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Rakennustekniikan laboratorio. Tiedonanto; No. 42).

Research output: Book/ReportReport

Ydinlämmitysvoimajärjestelmän riskien kartoitus energiataloudellisesta näkökulmasta

Kärkkäinen, S., Lehtinen, E., Mankamo, T., Ranne, A. & Salminen, P., 1978, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 45 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Sähkötekniikan laboratorio. Tiedonanto; No. 35).

Research output: Book/ReportReport

Ydinlämmitysvoimalaitoksen lyhyen aikavälin optimaalisen ajotavan selvittäminen

Kärkkäinen, S. & Sipilä, K., 1978, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 75 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Sähkötekniikan laboratorio. Tiedonanto; No. 38).

Research output: Book/ReportReport

Ydinvoimalaitoslaitteiden dekontaminointi

Purra, T. & Hakala, J., 1978, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 21 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Metallilaboratorio. Tiedonanto; No. 30).

Research output: Book/ReportReport

Ydinvoimalaitosten paineastioiden hitsausliitosten vikojen hyväksymisrajojen vertailu amerikkalaisten ja neuvostoliittolaisten määräysten perusteella

Aho-Mantila, I., 1978, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 29 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Metallilaboratorio. Tiedonanto; No. 31).

Research output: Book/ReportReport

Ydinvoimalaitosten sijoituspaikkatutkimus

Savolainen, I., Vuori, S., Nordlund, G., Tammelin, B., Kärkkäinen, S. & Ranne, A., 1978, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 108 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Ydinvoimatekniikan laboratorio. Tiedonanto; No. 36).

Research output: Book/ReportReport

Yhdistetty energiantuotantomalli ja sen soveltaminen Suomen sähköntuotantokapasiteetin tarkasteluihin eräillä pääkaupunkiseudun energiantuotantovaihtoehdoilla vuosina 1985-2000

Kärkkäinen, S. & Ranne, A., 1978, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 59 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Sähkötekniikan laboratorio. Tiedonanto; No. 33).

Research output: Book/ReportReport

Yhdyskuntailman leijuvan pölyn näytteenottomenetelmistä

Puranen, M-L. & Manninen, A., 1978, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 61 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Kemian laboratorio. Tiedonanto; No. 21).

Research output: Book/ReportReport

Yhdyskuntajätetutkimus

Saarikoski, K., 1978, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 126 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Maankäytön laboratorio. Tiedonanto; No. 25).

Research output: Book/ReportReport

Yhdyskuntasuunnittelua palvelevan tietojärjestelmän kehittäminen

VTT, 1978, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 72 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Maankäytön laboratorio. Tiedonanto; No. 24).

Research output: Book/ReportReport

1977

Ääneneristys kerrostaloissa

Malinen, U., 1977, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 207 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Rakennustekniikan laboratorio. Tiedonanto; No. 37).

Research output: Book/ReportReport

A control system for adaptive GMA welding

Louhenperä, R., 1977, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 15 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Metallilaboratorio. Tiedonanto; No. 17).

Research output: Book/ReportReport

A digital real-time simulation model of the primary flow in a PWR nuclear power plant

Timonen, J., 1977, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 35 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Sähkötekniikan laboratorio. Tiedonanto; No. 26).

Research output: Book/ReportReport

Aktiivihiilen soveltuvuus juomaveden puhdistukseen

Ranta, J. & Asplund, D., 1977, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 29 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Poltto- ja voiteluainelaboratorio. Tiedonanto; No. 16).

Research output: Book/ReportReport

Aktiivihiilen valmistus turpeesta: Kirjallisuuskatsaus

Sipilä, K. & Asplund, D., 1977, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 35 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Poltto- ja voiteluainelaboratorio. Tiedonanto; No. 14).

Research output: Book/ReportReport

Amylolytic enzymes of barley grain with particular reference to a new amylase

Niku-Paavola, M-L., 1977, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 22 p. (Technical Research Centre of Finland: Materials and Processing Technology. Publication; No. 20).

Research output: Book/ReportReport

18 Citations (Scopus)

An automatic uranium analyser based on delayed neutron counting

Rosenberg, R., Pitkänen, V. & Sorsa, A., 1977, In : Journal of Radioanalytical Chemistry. 37, 1, p. 169 - 179 11 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Uranium
Neutrons
Thorium
Teleprinters
Systematic errors

An international check of the conventional and a modified falling number procedure

Möttönen, K., 1977, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 46 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Elintarvikelaboratorio. Tiedonanto; No. 6).

Research output: Book/ReportReport

Asfalttipäällysteiden ja päällystemassojen sideainepitoisuuden määrittämismenetelmä kenttälaboratorio-olosuhteissa

Partanen, E., 1977, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 40 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Tie- ja liikennelaboratorio. Tiedonanto; No. 30).

Research output: Book/ReportReport

1 Citation (Scopus)

Assessment of risks of accidents and normal operation at nuclear power plants

Savolainen, I. & Vuori, S., 1977, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 38 p. (Technical Research Centre of Finland: Electrical and Nuclear Technology. Publication; No. 21).

Research output: Book/ReportReport

Asuinkerrostalojen ja kerrostaloalueiden talous ja hoito: Kirjallisuusselvitys ja tilastollinen tutkimus

Kettunen, O., 1977, VTT Technical Research Centre of Finland. 251 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Rakennuslaboratorio. Tiedonanto; No. 4).

Research output: Book/ReportReport

Asuinkerrostalon rakennuskustannusindeksin 1973 = 100 laskentaperiaatteet

Riihelä, S., 1977, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 65 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Rakennustalouden laboratorio. Tiedonanto; No. 46).

Research output: Book/ReportReport

Asuinrakennusten hoidon järjestäminen: Kustannusvertailut ja loppuraportti I

Kettunen, O., 1977, VTT Technical Research Centre of Finland. 194 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Rakennuslaboratorio. Tiedonanto; No. 7).

Research output: Book/ReportReport

Atmosfärisk korrosion hos några metallegeringar användbara som oskyddade fasadmaterial - I

Hinttala, J. & Hakkarainen, T., 1977, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 32 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Metallurgian laboratorio. Tiedonanto; No. 14).

Research output: Book/ReportReport

A tolerance box for MIG fillet welding process parameters

Auerkari, P., 1977, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 11 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Metallilaboratorio. Tiedonanto; No. 16).

Research output: Book/ReportReport