Find Research Outputs

Search concepts
Selected filters

Publication Year

  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013
  • 2011
  • 2010
Report

Utilisation of co-streams in the Norwegian food processing industry

Adler, S. A., Honkapää, K., Saarela, M., Slizyte, R., Sterten, H., Vikman, M. & Løes, A-K., 2014, Bioforsk. 64 p. (Bioforsk Rapport - Bioforsk Report; No. 82, Vol. 9).

Research output: Book/ReportReport

Open Access

Utilisation of RPAS in oil and chemicals detection

Sassi, J., Siikanen, S. & Höyhtyä, M., 2018, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 166 p. (VTT Technology; No. 328).

Research output: Book/ReportReport

Open Access

Uudelleenvalmistus osana kiertotaloutta

Translated title of the contribution: Remanufacturing: Efficient model of circular economyKarvonen, I., Jansson, K., Vatanen, S., Tonteri, H., Uoti, M. & Wessman-Jääskeläinen, H., 2015, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 85 p. (VTT Technology; No. 207).

Research output: Book/ReportReport

Open Access

Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan rakennemallien arviointi

Savisalo, A., Pesonen, H., Wahlgren, I., Laakso, S. & Koski, K., 2010, Helsinki: Uudenmaan liitto. 96 p. (Uudenmaan liiton julkaisuja E; No. E 106).

Research output: Book/ReportReport

Open Access

Uusien kuljettajien ajotapapalaute

Peltola, H., Tarkiainen, M., Koskinen, S. & Liedes, M., 2014, Trafi. 57 p. (Trafin tutkimuksia, Vol. 9/2014).

Research output: Book/ReportReport

Open Access

Uusiutuva energia: Patenttimaisema

Vastamäki, P., 2013, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland.

Research output: Book/ReportReport

Uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden soveltamisen ajurit ja esteet asuinalueilla: systeeminen näkökulma

Wessberg, N., Kohl, J. & Dufva, M., 2014, Helsiki: TEKES. 14 p. (Policy Brief: Systeeminen muutos ja innovaatiot, Vol. 10/2014).

Research output: Book/ReportReport

Uutta, vanhaa ja sinivalkoista – Suomi 2040

Honkatukia, J., Kohl, J. & Lehtomaa, J., 2018, VTT Technical Research Centre of Finland. 38 p. (VTT Technology; No. 327).

Research output: Book/ReportReport

Open Access

Uutta riskien arviointiin! Tietopohjan merkitys ja uudistamisen keinot

Lanne, M. & Heikkilä, J., 2016, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 35 p. (VTT Technology; No. 279).

Research output: Book/ReportReport

Open Access

Vaakojen kalibrointiopas

Pusa, A. (ed.), Riski, K. (ed.) & Ojanen-Saloranta, M. (ed.), 2017, VTT Technical Research Centre of Finland. 80 p. (VTT Technology; No. 286).

Research output: Book/ReportReport

Open Access

Vaikuttavuusarviointi 2: Talouden muutosajuri ja pelinrakentaja: Sitran Talous uudistavaksi ja yhteisölliseksi -vaikuttavuustavoitteen arviointi

Halme, K., Nieminen, M., Hyytinen, K., Ruutu, S., Salminen, V. & Wiikeri, J., Nov 2017, Helsinki: SITRA. 100 p. (Sitran selvityksiä; No. 127).

Research output: Book/ReportReport

Open Access

Vakavat loukkaantumiset Liikenneviraston vaikutusarvioinneissa: Esiselvitys

Translated title of the contribution: Serious injuries in the estimation tools of Finnish Transport Agency: Pilot studyPeltola, H., Ristikartano, J., Malin, F. & Tuominen, M., 15 Feb 2018, Helsinki. 40 p. (Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä; No. 9/2018).

Research output: Book/ReportReport

Open Access

Validated simulation tool for crisis management strategies and planned actions

Taveter, K., Meriste, M., Rannat, K., Jähi, M., Dihé, P., Scholl, M. & Guarino, S., 2015, European Commission EC. 61 p.

Research output: Book/ReportReport

Validation of melting temperatures of temperature monitoring alloys by DSC

Lappalainen, P., Talja, R. & Valo, M., 2015, VTT Technical Research Centre of Finland. 12 p. (VTT Research Report, Vol. VTT-R-00162-15).

Research output: Book/ReportReport

Validation of the FINIX fuel behavior code version 0.13.9

Loukusa, H., 25 Oct 2013, VTT Technical Research Centre of Finland. 78 p. (VTT Research Report; No. VTT-R-06565-13).

Research output: Book/ReportReport

Open Access
File
27 Downloads (Pure)

Validoinnin suunnittelun opas

Hägg, M. (ed.), 2016, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 50 p. (VTT Technology; No. 276).

Research output: Book/ReportReport

Open Access

VALMA extension with ingestion doses assessment

Ilvonen, M. & Rossi, J., 2017, VTT Technical Research Centre of Finland. (VTT Research Report, Vol. VTT-R-00695-17).

Research output: Book/ReportReport

Value-creation mechanisms of alliancing: A social cognitive map of executives

Lahdenperä, P., 2015, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 86 p. (VTT Technology; No. 243).

Research output: Book/ReportReport

Open Access

Valujen sula-lujiterajapintojen ymmärtäminen ja hallittujen FG-rakenteiden kehittäminen (Sulataju): Loppuraportti

Lagerbom, J., Lintunen, P., Ritvonen, T., Turunen, E., Kiviö, M., Väyrynen, P., Niittynen, L., Heikkinen, H., Rauta, V., Cingi, C., Niini, E., Holappa, L., Louhenkilpi, S., Orkas, J., Oksanen, V., Niemi, M., Tiusanen, J., Rissa, K., Keskiaho, K., Itävuori, E. & 2 others, Tiainen, T. & Lepistö, T., 2010, Tampere: VTT Technical Research Centre of Finland. 25 p. (VTT Tutkimusraportti; No. VTT-R-08817-10).

Research output: Book/ReportReport

Open Access

Varautumisen kehitystarpeet turvallisessa yhteiskunnassa

Keränen, J., Molarius, R., Heikkilä, A-M., Poussa, L. & Partanen, J., 2016, Prime Minister's Office Finland. 70 p. (Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja, Vol. 12/2016).

Research output: Book/ReportReport

Variability of targets for component qualifications with structural response

Jussila, V. & Fülöp, L., 2014, VTT Technical Research Centre of Finland. 17 p. (VTT Research Report, Vol. VTT-R-00652-14).

Research output: Book/ReportReport

Open Access

Varoituslaitteettomien tasoristeysten havaittavuus: Vaatimukset ja niiden toteutuminen

Translated title of the contribution: Detection distance of unprotected road-railway level crossingsKallberg, V-P. & Ahonen, T., 2013, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 46 p. (VTT Technology; No. 123).

Research output: Book/ReportReport

Open Access

Vartiointipalvelujen arvonmuodostus asiakkaan näkökulmasta

Translated title of the contribution: Value Creation of Security Guard Services from the Customer's PerspectiveJähi, M., 2011, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 106 p. (VTT Tiedotteita - Research Notes; No. 2591).

Research output: Book/ReportReport

Open Access
1 Citation (Scopus)

Veneiden uudet energiajärjestelmät

Alanen, R., 2010, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 87 p. (VTT Working Papers; No. 154).

Research output: Book/ReportReport

Open Access

VERCORS Project - Benchmark 1: Themes 2 and 3 - improved model

Calonius, K., 2017, VTT Technical Research Centre of Finland. 66 p. (VTT Research Report, Vol. VTT-R-01041-17).

Research output: Book/ReportReport

Verification of a test method for lead assisted stress corrosion cracking of carbon steel

Bojinov, M., Jäppinen, E., Saario, T. & Sipilä, K., 2017, VTT Technical Research Centre of Finland. 21 p. (VTT Research Report, Vol. VTT-R-05238-16).

Research output: Book/ReportReport

Version 2 of Dynamic vulnerability functions, Systemic vulnerability and Social vulnerability

Polese, M., Zuccaro, G., Nardone, S., La Rosa, S., Marcolini, M., Coulet, C., Grisel, M., Daou, M-P., Pilli-Sihvola, K., Aubrecht, C., Steinnocher, K., Humer, H., Huber, H., Taveter, K., Vassiljev, S., Reda, F., Tuomaala, P., Piira, K., Molarius, R. & Almeida, M., 2014, 123 p.

Research output: Book/ReportReport

Version 2 of model for decision-making assessment, and economic impacts and consequences

Engelbach, W., Frings, S., Sautter, J., Räikkönen, M., Yliaho, J., Kunttu, S., Jähi, M., Broas, P., Pilli-Sihvola, K., Taveter, K., Lixin, M., Meriste, M., Guarino, S., Del Cogliano, D., Polese, M. & Zuccaro, G., 2014, European Commission EC. 115 p.

Research output: Book/ReportReport

Vesihuoltoverkostojen kunnossapitopalvelujen riskienhallinta: Loppuraportti

Välisalo, T., Hanski, J., Virolainen, K., Malm, T., Salmela, L. (ed.), Pietilä, P., Heino, O., Oulasvirta, L., Luomanen, T., Riihimäki, M., Grönfors, T. & Teerimo, S., 2013, VTT Technical Research Centre of Finland. 84 p. (VTT Technology; No. 73).

Research output: Book/ReportReport

Open Access

Vettä läpäisevät päällysteet: Käsikirja suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon

Translated title of the contribution: Permeable pavements. Guidance for planning, construction and maintenanceKling, T., Holt, E., Kivikoski, H., Korkealaakso, J., Kuosa, H., Loimula, K., Niemeläinen, E. & Törnqvist, J., 2015, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 59 p. (VTT Technology; No. 201).

Research output: Book/ReportReport

Open Access

Viestintäalan nykytila ja kehitystrendit 2010-2011

Antikainen, H., Kuusisto, O., Bäck, A., Nurmi, O. & Viljakainen, A., 2010, VTT Technical Research Centre of Finland. 50 p. (GT-raportti; No. 1/2010).

Research output: Book/ReportReport

Viestintäalan nykytila ja kehitystrendit 2011-2012

Antikainen, H. & Kuusisto, O., 2011, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 43 p. (GT-raportti; No. 1/2011).

Research output: Book/ReportReport

Virtual prototyping in human-machine interaction design

Aromaa, S., Leino, S-P. & Viitaniemi, J., 2014, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 29 p. (VTT Technology; No. 185).

Research output: Book/ReportReport

Open Access

Viruses as contaminants of the food production chain: Evaluation or risk management actions

Tsitko, I., Miettinen, H., Salo, S. & Rättö, M., 2013, VTT Technical Research Centre of Finland. (VTT Research Report; No. VTT-R-02610-13).

Research output: Book/ReportReport

Virusten detektio ja hallintakeinot prosessiympäristöissä

Rättö, M., Tsitko, I., Miettinen, H., Salo, S., Maunula, L., Rönnqvist, M., Tuominen, P., Mikkelä, A. & Ranta, J., 2013, VTT Technical Research Centre of Finland. (VTT Tutkimusraportti; No. VTT-R-02609-13).

Research output: Book/ReportReport

Visions for future energy efficient district energy systems

Paiho, S., Heimonen, I., Grahn, E., Abdurafikov, R., Kannari, L., Mikkola, M., Ryynänen, T., Laukkanen, T., Ypyä, J. & Kaukonen, S., 2016, VTT Technical Research Centre of Finland. 79 p. (VTT Technology; No. 277).

Research output: Book/ReportReport

Open Access

VoyStat - Analysis of ship travel times in ice during winter months 2006 and 2007

Berglund, R. & Huttunen, M., 2014, Winter Navigation Research Board. 49 p. (Winter Navigation Research Reports, Vol. 68).

Research output: Book/ReportReport

Open Access

VTT Scientific Advisory Board: Final Report 2011-2012

Vornamo, H., Hafner, A., Keiski, R., Kjems, J., Krause, O., Laane, C., Oppermann, I., Sunder, S. S. & Taisch, M., 2013, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 42 p. (VTT Technology; No. 108).

Research output: Book/ReportReport

Open Access

VTT Scientific Advisory Board Final Report 2009-2010

Neuvo, Y., Kitagawa, M., Leiponen, A., Mathies, R., Pham, D-T., Spitzer, J. & Spohrer, J., 2010, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 40 p. (VTT Tiedotteita - Research Notes; No. 2549).

Research output: Book/ReportReport

Open Access

VTT versions of the fuel performance codes FRAPCON-3.5 and FRAPTRAN-1.5

Syrjälahti, E. & Ikonen, T., 2015, VTT Technical Research Centre of Finland. 16 p. (VTT Research Report, Vol. VTT-R-03040-15).

Research output: Book/ReportReport

Vuorimiehentie 5 Office Building: CREDIT Case FI04

Vesanen, T., Peltonen, J., Porkka, J. & Huovila, P., 2010, Hørsholm. 27 p. (SBi Report; No. 2010:31).

Research output: Book/ReportReport

Open Access

Waste water treatment by multi-stage biofilm processes: Results of the VESITURVA project

Mononen, T. (ed.) & Vikman, M. (ed.), 2013, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 80 p. (VTT Technology; No. 98).

Research output: Book/ReportReport

Open Access

Water chemistry during hot functional testing of WWER reactors

Bojinov, M. & Saario, T., 2015, VTT Technical Research Centre of Finland. 16 p. (VTT Research Report, Vol. VTT-R-02915-15).

Research output: Book/ReportReport

Water purification system for the Electric Discharge Machine (EDM)

Moilanen, P., Paasila, M. & Lappalainen, P., 2016, VTT Technical Research Centre of Finland. 36 p. (VTT Research Report, Vol. VTT-R-05845-15).

Research output: Book/ReportReport

What Finnish mining industry could learn from the Australian mining industry? Social license to operate perspective

Wessberg, N., Wessman-Jääskeläinen, H. & Kohl, J., 2016, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 23 p. (VTT Technology; No. 264).

Research output: Book/ReportReport

Open Access

What mining industry could learn from the past struggles of the Finnish forest industry?

Wessberg, N., Wessman-Jääskeläinen, H. & Saarivuori, E., 2015, VTT Technical Research Centre of Finland. 12 p. (VTT Policy Brief, Vol. 1).

Research output: Book/ReportReport

Why Is Road Safety in the U.S. Not on Par with Sweden, the U.K., and the Netherlands? Lessons to be Learned

Luoma, J. & Sivak, M., Jan 2013, 32 p. (University of Michigan: Transportation Research Institute. Report; No. UMTRI-2013-1).

Research output: Book/ReportReport

Open Access

Wind and load variability in the Nordic countries

Holttinen, H., Rissanen, S., Larsen, X. & Løvholm, A. L., 2013, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 140 p. (VTT Technology; No. 96).

Research output: Book/ReportReport

Open Access

Wind power forecasting accuracy and uncertainty in Finland

Holttinen, H., Miettinen, J. J. & Sillanpää, S., 2013, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 76 p. (VTT Technology; No. 95).

Research output: Book/ReportReport

Open Access

Wind Turbine Ice Protection system Benchmark Analysis

Lehtomäki, V., Karlsson, T. & Rissanen, S., 2018, VTT Technical Research Centre of Finland. 38 p. (VTT Technology; No. 341).

Research output: Book/ReportReport

Open Access