Find Research Outputs

Search in all content

Filters for Research Output

Search concepts
Selected filters

Publication Year

  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2015
  • 2014
  • 2013
  • 2011
  • 2010
Report

Emerging 5G Technologies Affecting Markets of Composite Materials: White paper

Kanerva, M., Lassila, M., Gustafsson, R., O'Shea, G., Aarikka-Stenroos, L. & Hemilä, J., 2018, Exel Composites. 7 p. (Exel white paper; No. EWVL1:1:2018-1).

Research output: Book/ReportReport

Open Access
Open Access
Open Access

Energiatehokas lietteenkäsittely

Kangas, A., Lund, C., Liuksia, S., Arnold, M., Merta, E., Kajolinna, T., Carpén, L., Koskinen, P. & Ryhänen, T., 2011, Helsinki: Finnish Environment Institute SYKE. 96 p. (Suomen ympäristö; No. 17/2011).

Research output: Book/ReportReport

Energiatehokkuuden kehittyminen Suomessa: Arviot menneisyydestä ja tulevaisuudesta

Translated title of the contribution: The development of energy in Finland: Assessments of the past and the futureKoreneff, G., Grandell, L., Lehtilä, A., Koljonen, T. & Nylund, N-O., 2014, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 91 p. (VTT Technology; No. 180).

Research output: Book/ReportReport

Open Access

Energiatehokkuutta koskevien vähimmäisvaatimusten kustannusoptimaalisten tasojen laskenta: Suomi

Saari, A., Airaksinen, M., Sirén, K., Jokisalo, J., Hasan, A., Nissinen, K., Vainio, T., Möttönen, V-J., Pulakka, S., Heljo, J., Vihola, J., Vuolle, M., Niemelä, J., Kalliomäki, P., Kauppinen, J. & Haakana, M., 2013, 144 p.

Research output: Book/ReportReport

Energy centre microgrid model

Pasonen, R., 2011, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 35 p. (VTT Working Papers; No. 182).

Research output: Book/ReportReport

Open Access

Energy efficiency: Can we easily compare countries?

Koreneff, G., 31 Dec 2018, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 78 p. (VTT Research Report; No. VTT-R-07000-18).

Research output: Book/ReportReport

Open Access
File
65 Downloads (Pure)

Energy efficient materials for buildings: Scientific assessment in support of the materials roadmap enabling low carbon energy technologies: Strategic energy technology plan

Van Holm, M., Simões da Silva, L., Revel, G. M., Sansom, M., Koukkari, H. & Eek, H., 2011, European Commission EC. 54 p. (JRC Scientific and Technical Reports; No. EUR 25173 EN).

Research output: Book/ReportReport

Open Access

Energy-efficient renovation of Moscow apartment buildings and residential districts

Paiho, S., Abdurafikov, R., Hedman, Å., Hoang, H., Kouhia, I., Meinander, M. & Sepponen, M., 2013, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 114 p. (VTT Technology; No. 82).

Research output: Book/ReportReport

Open Access

Engineering Data Model for Machine Automation Systems

Alanen, J., Vidberg, I., Nikula, H., Papakonstantinou, N., Pirttioja, T. & Sierla, S., 2011, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 137 p. (VTT Tiedotteita - Research Notes; No. 2583).

Research output: Book/ReportReport

Open Access
2 Citations (Scopus)
Open Access

Environmental performance of digital printing: Literature study

Viluksela, P., Kariniemi, M. & Nors, M., 2010, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 106 p. (VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes; No. 2538).

Research output: Book/ReportReport

Open Access

Environmental performance of future digital textile printing

Kujanpää, M. & Nors, M., 2014, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 57 p. (VTT Customer Report, Vol. VTT-CR-04462-14).

Research output: Book/ReportReport

Open Access

Environment-assisted cracking and hot cracking susceptibility of nickel-base alloy weld metals

Hänninen, H., Brederholm, A., Saukkonen, T., Ivanchenko, M., Toivonen, A., Karlsen, W., Ehrnstén, U. & Aaltonen, P., 2011, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 157 p. (VTT Tiedotteita - Research Notes; No. 2582).

Research output: Book/ReportReport

Open Access
2 Citations (Scopus)

EPBD:n muutoksen toimeenpano säädöksin eräissä muissa EUmaissa

Vesanen, T., Vainio, T., Laitinen, A. & Paakkinen, M., 19 Mar 2019, VTT Technical Research Centre of Finland. 30 p. (VTT Asiakasraportti; No. VTT-CR-00353-19).

Research output: Book/ReportReport

Open Access
File
30 Downloads (Pure)

Erikoisterästen liittämismenetelmät: säilyykö hitsauksen valta-asema?

Kujanpää, V., 2014, 24 p.

Research output: Book/ReportReport

Eri liikennemuotojen onnettomuuksien tilastointi: Esitutkimus

Kallberg, V-P., 2011, Helsinki. 57 p. (Trafin julkaisuja; No. 1, Vol. 2011).

Research output: Book/ReportReport

Open Access

Erillisvalinta allianssitiimin muodostamistapana: Vaihtoehtojen määrittelyä ja arviointia

Translated title of the contribution: Separate selection as a method of forming an alliance team: Definition and assessment of alternativesKananen, J. & Lahdenperä, P., 2013, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 50 p. (VTT Technology; No. 131).

Research output: Book/ReportReport

Open Access

Esineiden internet ja älykkäät ympäristöt esteettömien liikkumispalveluiden mahdollistajana. Analyysikehikko suunnittelun tueksi

Pihlajamaa, O., Kostiainen, J. & Kuusisto, O., 3 Dec 2019, Helsinki: Liikenne- ja viestintävirasto Traficom. 27 p. (Traficomin tutkimuksia ja selvityksiä; No. 23/2019).

Research output: Book/ReportReport

Open Access

Esiselvitys: TV-sisältöjen monikanavaisen jakelun energiankulutuksen arviointi

Federley, M. & Myllysilta, M., 2015, VTT Technical Research Centre of Finland. 14 p. (VTT Asiakasraportti, Vol. VTT-CR-01429-15).

Research output: Book/ReportReport

Open Access
Open Access
Open Access

EU:n 2030 ilmasto-ja energiakehys: arvio LULUCF-sektorin sisällyttämisen mahdollisuuksista ja ristiriidoista Suomelle

Ekholm, T., Honkatukia, J., Koljonen, T., Laturi, J., Lintunen, J., Pohjola, J. & Uusivuori, J., 2015, 43 p. (Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja, Vol. 6/2015).

Research output: Book/ReportReport

Open Access
Open Access

EU:n uusiutuvien energialähteiden edistämisdirektiivin kestävyyskriteeristö: Näkemyksiä määritelmistä ja kestävyyden todentamisesta

Translated title of the contribution: Sustainability criteria of the EU's renewable energy directive: Viewpoints of the definitions and the sustainability monitoringSoimakallio, S., Hongisto, M., Koponen, K., Sokka, L., Manninen, K., Antikainen, R., Pasanen, K., Sinkko, T. & Thun, R., 2010, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 138 p. (VTT Working Papers; No. 150).

Research output: Book/ReportReport

Open Access

EU Energy Markets in Gas and Electricity - State of Play of Implementation and Transposition

Altmann, M., Schmidt, P., Brenninkmeijer, A., van den Kerckhove, O., Koljonen, T., Ruska, M., Koreneff, G., Egenhofer, C., Behrens, A., Rönnholm, A., Olmos, L. & Barguin, J., 2010, European Parliament. 94 p. (EU Publications; No. IP/A/ITRE/ST/2009-14).

Research output: Book/ReportReport

Open Access

EURAMET 1279: Comparison of 500 kg and 1000 kg weights

Gutfelt, B., Koponen, P., Riski, K. & Vabson, V., 2014, Espoo: Centre of Metrology and Accreditation. 15 p. (MIKES Publication, Vol. J3/2014).

Research output: Book/ReportReport

Open Access

Euro 6 Diesel Passenger Cars’ Emissions Field Tests: Project Final Report

Söderena, P., Laurikko, J., Kuikka, K., Tilli, A., Kousa, A., Väkevä, O., Venho, A., Haaparanta, S., Nuottimäki, J., Lehto, K. & Weber, C., 28 Oct 2019, VTT Technical Research Centre of Finland. 37 p. (Lappeenranta University of Technology: Technology Business Research Center. Research Report; No. VTT-R-00636-19).

Research output: Book/ReportReport

Open Access
File
23 Downloads (Pure)

Euroopan laajuisen tieverkon tarkastelu: Suomen turvallisuusluokittelu 2013

Translated title of the contribution: Trans-European road network: Safety analysis of Finnish roadsPeltola, H., 2013, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 44 p. (VTT Technology; No. 138).

Research output: Book/ReportReport

Open Access

European Blockchain analysis: BOND project (Blockchains Boosting Finnish Industry) report

Laikari, A., Backman, J., Helaakoski, H. & Suomalainen, T., 2018, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 60 p. (VTT Technology; No. 331).

Research output: Book/ReportReport

Open Access

European Case Study: Frequency reserves from wind power and PV in a large footprint: D5.4

Kiviluoma, J., Azevedo, M., Holttinen, H., Altiparmakis, A. & Cutululis, N., 2014, 35 p.

Research output: Book/ReportReport

Open Access

European MaaS Roadmap 2025 - Deliverable Nr 2

Eckhardt, J., Aapaoja, A., Nykänen, L., Sochor, J., Karlsson, M. & König, D., 2017, 65 p.

Research output: Book/ReportReport

Evaluation methods: Next Media Adfeed Deliverable D1.3.1.1

Kymäläinen, T., Siltanen, S., Kulju, M., Väätänen, A., Ainasoja, M. & Oksman, V. (ed.), 2011, Tivit. 15 p.

Research output: Book/ReportReport

Open Access

Evaluation methods: Deliverable D3.3 of L3Pilot

Metz, B., Rösener, C., Louw, T., Aittoniemi, E., Björvatn, A., Wörle, J., Weber, H., Torrao, G., Silla, A., Innamaa, S., Fahrenkrog, F., Heum, P., Pedersen, K., Merat, N., Nordhoff, S., Dotzauer, M. & Streubel, T., 2019, 127 p.

Research output: Book/ReportReport

Evaluation of measures, recommendations and guidelines for further implementation: RESTRAIL Deliverable D5.2

Plaza, J., Bernard, V., Burkhardt, J-M., Abbott, P., Elmadagli, B., Hedvist, M., Hoogcarspel, B., Kallberg, V-P., Ladwig, K-H., Lukaschek, K., Rådbo, H., Rafaeli, G., Ryan, B., Silla, A., Whalley, S. & Van der Veer, A., 2014, 164 p.

Research output: Book/ReportReport

Evaluation of new human-centred low-cost measures: SAFER-LC project Deliverable D2.4

Dressler, A., Silla, A., Havarneanu, G., Boufidis, N., Taillandier, V., Herranz, A. & Grippenkoven, J., 31 Dec 2019, 93 p.

Research output: Book/ReportReport

Open Access

Evaluation of Performance of Uniaxially and Isostatically Compressed Buffer Blocks

Bohner, E., Kivikoski, H., Salparanta, L. & Löija, M., 2017, Eurajoki: Posiva. (Posiva Working Report; No. 2016-34).

Research output: Book/ReportReport

Evaluation of rules for LBB asssessment

Wallin, K., 2014, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 17 p. (VTT Research Report; No. VTT-R-00815-14).

Research output: Book/ReportReport

Evaluation Plan: 2DECIDE Deliverable D3.1

Kulmala, R., Aigner, W., Bankosegger, D., van der Gun, M. & Mans, D., 2010

Research output: Book/ReportReport

Evaluation report for optimal data quality in selected European service cases: QUANTIS Deliverable D6

Öörni, R., Innamaa, S., Kulmala, R., Kellermann, A., Ebner, R. & Newton, D., 2010, 88 p.

Research output: Book/ReportReport

Evolution of the Olkiluoto site: Palaeohydrogeochemical considerations

Smellie, J. (ed.), Pitkänen, P., Koskinen, L., Aaltonen, I., Eichinger, F., Waber, N., Sahlstedt, E., Siitari-Kauppi, M., Karhu, J., Löfman, J. & Poteri, A., 2014, Posiva. 234 p. (Posiva Working Report; No. 2014-27).

Research output: Book/ReportReport

Experiences from numerical modelling of details with ductile failure

Hradil, P., Fülöp, L., Talja, A. & Kurkela, J., 2017, VTT Technical Research Centre of Finland. 26 p. (VTT Research Report, Vol. VTT-R-01177-17).

Research output: Book/ReportReport

Experimentally verified model based predictions for integrity of copper overpack: Annual report 2017

Rantala, J., Pohja, R. & Auerkari, P., 23 Mar 2018, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 17 p. (VTT Research Report; No. VTT-R-01499-18).

Research output: Book/ReportReport

Open Access
File
7 Downloads (Pure)