Find Research Outputs

Search in all content

Filters for Research Output

Search concepts
Selected filters

Publication Year

  • 2019
  • 2017
  • 2015
  • 2014
  • 2013
  • 2011
  • 2010
Report

EcoNBC feasibility study: Transforming New Borg El Arab into an EcoCity

Antuña Rozado, C., Hedman, Å., Tuominen, P., Reda, F., ElMaghary, Y., ElShazly, A., GamalEldin, M., Kamel, A., Negm, A., Tawfik, A., Saeed, H., AbdelMonteleb, A., Ayeldeen, M., Dawoud, W., Elshafei, G., Shahin, M. & Yousry, A., 2015, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 82 p. (VTT Technology; No. 220).

Research output: Book/ReportReport

Open Access

EducEO: Education for EO capitalizing on a Citizen Science approach

Toivanen, T., Molinier, M. & Häme, T., 2014

Research output: Book/ReportReport

EERA-EIBI workshop report : Longer term R&D needs and priorities on bioenergy

Girio, F., Kurkela, E., Kiel, J. & Klein Lankhorst, R., 2013, Brussels.

Research output: Book/ReportReport

Open Access

Effect of ammonia, morpholine and ethanolamine on zeta potential of magnetite: results in 2013

Velin, E., 2014, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 22 p. (VTT Research Report; No. VTT-R-00483-14).

Research output: Book/ReportReport

Effect of hydrazine on carbon steel corrosion under PWR secondary side conditions

Sipilä, K., Väisänen, S. & Saario, T., 2014, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 16 p. (Lappeenranta University of Technology: Department of Information Technology. Research report, Vol. VTT-R-00510-14).

Research output: Book/ReportReport

Open Access

Effect of interacted deterioration parameters on service life of concrete structures in cold environments: Laboratory test result 2009-2011

Leivo, M., Sistonen, E., Al-Neshawy, F., Piironen, J., Kuosa, H., Holt, E., Koskinen, P. & Nordqvist, C., 2011, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 97 p. (VTT Research Report; No. VTT-R-09119-11).

Research output: Book/ReportReport

Effect of octadecylamine on carbon steel corrosion under PWR secondary side conditions

Sipilä, K. & Saario, T., 2014, VTT Technical Research Centre of Finland. 116 p. (VTT Research Report; No. VTT-R-06077-14).

Research output: Book/ReportReport

Effect of the Crack Detection Function on the Break Probability of Piping Welds

Oinonen, A., 2015, VTT Technical Research Centre of Finland. 24 p. (VTT Research Report, Vol. VTT-R-05145-15).

Research output: Book/ReportReport

Effects of delineator post density on vehicle speed, lateral position and driver acceptance

Rajamäki, R., Luoma, J. & Rämä, P., 2013, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 70 p. (VTT Technology; No. 132).

Research output: Book/ReportReport

Open Access
Open Access

EICOON Workshop and Summer School: Nanomaterial Issues in Electrochemical Energy Conversion: Fuel Cells, Batteries, Supercapacitors

Kuokka-Ihalainen, A. (ed.) & Kauranen, P. (ed.), 2011, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 85 p. (VTT Symposium, Vol. 268).

Research output: Book/ReportReport

Open Access

EkoGrad: konseptsija stroitelstva ekologitsheski effektivnogo rajona v Sankt-Peterburge

Translated title of the contribution: EcoGrad: Development of a concept for ecological city planning for St. Petersburg, RussiaNystedt, Å., Sepponen, M., Teerimo, S., Nummelin, J., Virtanen, M. & Lahti, P., 2011, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 110 p. (VTT Tiedotteita - Research Notes; No. 2580).

Research output: Book/ReportReport

Open Access

Ekosysteemit ja verkostojen parviäly: Tulevaisuuden liiketoiminnan suuntaviivoja

Translated title of the contribution: Ecosystems and swarm intelligence of networks: Agenda for future networked businessValkokari, K. (ed.), Salminen, J. (ed.), Rajala, A. (ed.), Koskela, M. (ed.), Kaunisto, K. (ed.) & Apilo, T. (ed.), 2014, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 112 p. (VTT Technology; No. 152).

Research output: Book/ReportReport

Open Access
Open Access

Electricity markets in Europe: Business environment for Smart Grids

Ruska, M. & Similä, L., 2011, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 75 p. (VTT Tiedotteita - Research Notes; No. 2590).

Research output: Book/ReportReport

Open Access
Open Access
Open Access

Elvyttävän korjausrakentamisen toimintatavat: Loppuraportti

Translated title of the contribution: Ways of recovering renovationPulakka, S., Häkkinen, T., Mäkeläinen, T., Rekola, M., Anttila, M., Mäkelä, E., Rissanen, R., Niittyniemi, M., Riikonen, J., Selänne, S. & Mero, M., 2014, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 62 p. (VTT Technology; No. 151).

Research output: Book/ReportReport

Open Access
Open Access
Open Access

Energiatehokas lietteenkäsittely

Kangas, A., Lund, C., Liuksia, S., Arnold, M., Merta, E., Kajolinna, T., Carpén, L., Koskinen, P. & Ryhänen, T., 2011, Helsinki: Finnish Environment Institute SYKE. 96 p. (Suomen ympäristö; No. 17/2011).

Research output: Book/ReportReport

Energiatehokkuuden kehittyminen Suomessa: Arviot menneisyydestä ja tulevaisuudesta

Translated title of the contribution: The development of energy in Finland: Assessments of the past and the futureKoreneff, G., Grandell, L., Lehtilä, A., Koljonen, T. & Nylund, N-O., 2014, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 91 p. (VTT Technology; No. 180).

Research output: Book/ReportReport

Open Access

Energiatehokkuutta koskevien vähimmäisvaatimusten kustannusoptimaalisten tasojen laskenta: Suomi

Saari, A., Airaksinen, M., Sirén, K., Jokisalo, J., Hasan, A., Nissinen, K., Vainio, T., Möttönen, V-J., Pulakka, S., Heljo, J., Vihola, J., Vuolle, M., Niemelä, J., Kalliomäki, P., Kauppinen, J. & Haakana, M., 2013, 144 p.

Research output: Book/ReportReport

Energy centre microgrid model

Pasonen, R., 2011, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 35 p. (VTT Working Papers; No. 182).

Research output: Book/ReportReport

Open Access

Energy efficient materials for buildings: Scientific assessment in support of the materials roadmap enabling low carbon energy technologies: Strategic energy technology plan

Van Holm, M., Simões da Silva, L., Revel, G. M., Sansom, M., Koukkari, H. & Eek, H., 2011, European Commission EC. 54 p. (JRC Scientific and Technical Reports; No. EUR 25173 EN).

Research output: Book/ReportReport

Open Access

Energy-efficient renovation of Moscow apartment buildings and residential districts

Paiho, S., Abdurafikov, R., Hedman, Å., Hoang, H., Kouhia, I., Meinander, M. & Sepponen, M., 2013, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 114 p. (VTT Technology; No. 82).

Research output: Book/ReportReport

Open Access

Engineering Data Model for Machine Automation Systems

Alanen, J., Vidberg, I., Nikula, H., Papakonstantinou, N., Pirttioja, T. & Sierla, S., 2011, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 137 p. (VTT Tiedotteita - Research Notes; No. 2583).

Research output: Book/ReportReport

Open Access
2 Citations (Scopus)

Environmental performance of digital printing: Literature study

Viluksela, P., Kariniemi, M. & Nors, M., 2010, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 106 p. (VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes; No. 2538).

Research output: Book/ReportReport

Open Access

Environmental performance of future digital textile printing

Kujanpää, M. & Nors, M., 2014, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 57 p. (VTT Customer Report, Vol. VTT-CR-04462-14).

Research output: Book/ReportReport

Open Access

Environment-assisted cracking and hot cracking susceptibility of nickel-base alloy weld metals

Hänninen, H., Brederholm, A., Saukkonen, T., Ivanchenko, M., Toivonen, A., Karlsen, W., Ehrnstén, U. & Aaltonen, P., 2011, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 157 p. (VTT Tiedotteita - Research Notes; No. 2582).

Research output: Book/ReportReport

Open Access
2 Citations (Scopus)

EPBD:n muutoksen toimeenpano säädöksin eräissä muissa EUmaissa

Vesanen, T., Vainio, T., Laitinen, A. & Paakkinen, M., 19 Mar 2019, VTT Technical Research Centre of Finland. 30 p. (VTT Asiakasraportti; No. VTT-CR-00353-19).

Research output: Book/ReportReport

Open Access
File
32 Downloads (Pure)

Erikoisterästen liittämismenetelmät: säilyykö hitsauksen valta-asema?

Kujanpää, V., 2014, 24 p.

Research output: Book/ReportReport

Eri liikennemuotojen onnettomuuksien tilastointi: Esitutkimus

Kallberg, V-P., 2011, Helsinki. 57 p. (Trafin julkaisuja; No. 1, Vol. 2011).

Research output: Book/ReportReport

Open Access

Erillisvalinta allianssitiimin muodostamistapana: Vaihtoehtojen määrittelyä ja arviointia

Translated title of the contribution: Separate selection as a method of forming an alliance team: Definition and assessment of alternativesKananen, J. & Lahdenperä, P., 2013, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 50 p. (VTT Technology; No. 131).

Research output: Book/ReportReport

Open Access

Esineiden internet ja älykkäät ympäristöt esteettömien liikkumispalveluiden mahdollistajana. Analyysikehikko suunnittelun tueksi

Pihlajamaa, O., Kostiainen, J. & Kuusisto, O., 3 Dec 2019, Helsinki: Liikenne- ja viestintävirasto Traficom. 27 p. (Traficomin tutkimuksia ja selvityksiä; No. 23/2019).

Research output: Book/ReportReport

Open Access

Esiselvitys: TV-sisältöjen monikanavaisen jakelun energiankulutuksen arviointi

Federley, M. & Myllysilta, M., 2015, VTT Technical Research Centre of Finland. 14 p. (VTT Asiakasraportti, Vol. VTT-CR-01429-15).

Research output: Book/ReportReport

Open Access
Open Access
Open Access

EU:n 2030 ilmasto-ja energiakehys: arvio LULUCF-sektorin sisällyttämisen mahdollisuuksista ja ristiriidoista Suomelle

Ekholm, T., Honkatukia, J., Koljonen, T., Laturi, J., Lintunen, J., Pohjola, J. & Uusivuori, J., 2015, 43 p. (Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja, Vol. 6/2015).

Research output: Book/ReportReport

Open Access
Open Access

EU:n uusiutuvien energialähteiden edistämisdirektiivin kestävyyskriteeristö: Näkemyksiä määritelmistä ja kestävyyden todentamisesta

Translated title of the contribution: Sustainability criteria of the EU's renewable energy directive: Viewpoints of the definitions and the sustainability monitoringSoimakallio, S., Hongisto, M., Koponen, K., Sokka, L., Manninen, K., Antikainen, R., Pasanen, K., Sinkko, T. & Thun, R., 2010, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 138 p. (VTT Working Papers; No. 150).

Research output: Book/ReportReport

Open Access

EU Energy Markets in Gas and Electricity - State of Play of Implementation and Transposition

Altmann, M., Schmidt, P., Brenninkmeijer, A., van den Kerckhove, O., Koljonen, T., Ruska, M., Koreneff, G., Egenhofer, C., Behrens, A., Rönnholm, A., Olmos, L. & Barguin, J., 2010, European Parliament. 94 p. (EU Publications; No. IP/A/ITRE/ST/2009-14).

Research output: Book/ReportReport

Open Access

EURAMET 1279: Comparison of 500 kg and 1000 kg weights

Gutfelt, B., Koponen, P., Riski, K. & Vabson, V., 2014, Espoo: Centre of Metrology and Accreditation. 15 p. (MIKES Publication, Vol. J3/2014).

Research output: Book/ReportReport

Open Access