Find Research Outputs

Search in all content

Filters for Research Output

Search concepts
Selected filters

Publication Year

  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2013
  • 2011
  • 2010
Report

Effects of delineator post density on vehicle speed, lateral position and driver acceptance

Rajamäki, R., Luoma, J. & Rämä, P., 2013, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 70 p. (VTT Technology; No. 132).

Research output: Book/ReportReport

Open Access
Open Access

EICOON Workshop and Summer School: Nanomaterial Issues in Electrochemical Energy Conversion: Fuel Cells, Batteries, Supercapacitors

Kuokka-Ihalainen, A. (ed.) & Kauranen, P. (ed.), 2011, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 85 p. (VTT Symposium, Vol. 268).

Research output: Book/ReportReport

Open Access

EkoGrad: konseptsija stroitelstva ekologitsheski effektivnogo rajona v Sankt-Peterburge

Translated title of the contribution: EcoGrad: Development of a concept for ecological city planning for St. Petersburg, RussiaNystedt, Å., Sepponen, M., Teerimo, S., Nummelin, J., Virtanen, M. & Lahti, P., 2011, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 110 p. (VTT Tiedotteita - Research Notes; No. 2580).

Research output: Book/ReportReport

Open Access
Open Access

Electricity market designs and flexibility

Forsström, J., Koreneff, G. & Similä, L., 2016, VTT Technical Research Centre of Finland. 50 p. (VTT Research Report, Vol. VTT-R-04621-16).

Research output: Book/ReportReport

Electricity markets in Europe: Business environment for Smart Grids

Ruska, M. & Similä, L., 2011, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 75 p. (VTT Tiedotteita - Research Notes; No. 2590).

Research output: Book/ReportReport

Open Access
Open Access

Emerging 5G Technologies Affecting Markets of Composite Materials: White paper

Kanerva, M., Lassila, M., Gustafsson, R., O'Shea, G., Aarikka-Stenroos, L. & Hemilä, J., 2018, Exel Composites. 7 p. (Exel white paper; No. EWVL1:1:2018-1).

Research output: Book/ReportReport

Open Access
Open Access
Open Access

Energiatehokas lietteenkäsittely

Kangas, A., Lund, C., Liuksia, S., Arnold, M., Merta, E., Kajolinna, T., Carpén, L., Koskinen, P. & Ryhänen, T., 2011, Helsinki: Finnish Environment Institute SYKE. 96 p. (Suomen ympäristö; No. 17/2011).

Research output: Book/ReportReport

Energiatehokkuutta koskevien vähimmäisvaatimusten kustannusoptimaalisten tasojen laskenta: Suomi

Saari, A., Airaksinen, M., Sirén, K., Jokisalo, J., Hasan, A., Nissinen, K., Vainio, T., Möttönen, V-J., Pulakka, S., Heljo, J., Vihola, J., Vuolle, M., Niemelä, J., Kalliomäki, P., Kauppinen, J. & Haakana, M., 2013, 144 p.

Research output: Book/ReportReport

Energy centre microgrid model

Pasonen, R., 2011, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 35 p. (VTT Working Papers; No. 182).

Research output: Book/ReportReport

Open Access

Energy efficiency: Can we easily compare countries?

Koreneff, G., 31 Dec 2018, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 78 p. (VTT Research Report; No. VTT-R-07000-18).

Research output: Book/ReportReport

Open Access
File
65 Downloads (Pure)

Energy efficient materials for buildings: Scientific assessment in support of the materials roadmap enabling low carbon energy technologies: Strategic energy technology plan

Van Holm, M., Simões da Silva, L., Revel, G. M., Sansom, M., Koukkari, H. & Eek, H., 2011, European Commission EC. 54 p. (JRC Scientific and Technical Reports; No. EUR 25173 EN).

Research output: Book/ReportReport

Open Access

Energy-efficient renovation of Moscow apartment buildings and residential districts

Paiho, S., Abdurafikov, R., Hedman, Å., Hoang, H., Kouhia, I., Meinander, M. & Sepponen, M., 2013, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 114 p. (VTT Technology; No. 82).

Research output: Book/ReportReport

Open Access

Energy requirements of microalgae biomass production

Nappa, M., Teir, S., Sorsamäki, L. & Karinen, P., Nov 2016, 59 p. (CCSP Deliverable; No. D606).

Research output: Book/ReportReport

Open Access

Energy solutions for Namibian fishing industry

Rämä, M. & Koponen, K., 2016, VTT Technical Research Centre of Finland. 40 p. (VTT Research Report, Vol. VTT-R-1990-16).

Research output: Book/ReportReport

Open Access

Engineering Data Model for Machine Automation Systems

Alanen, J., Vidberg, I., Nikula, H., Papakonstantinou, N., Pirttioja, T. & Sierla, S., 2011, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 137 p. (VTT Tiedotteita - Research Notes; No. 2583).

Research output: Book/ReportReport

Open Access
2 Citations (Scopus)
Open Access

Ennakoivan analytiikan konseptointi: Poikkeavan ruuhkan erottaminen tavallisesta ruuhkasta

Innamaa, S. & Seise, A., 2016, VTT Technical Research Centre of Finland. (VTT Tutkimusraportti; No. VTT-R-00513-16).

Research output: Book/ReportReport

Environmental Fatigue in Simulated PWR Water: Experiments with AISI 347

Seppänen, T., Alhainen, J. & Arilahti, E., 2016, VTT Technical Research Centre of Finland. 11 p. (VTT Research Report, Vol. VTT-R-05639-16).

Research output: Book/ReportReport

Environmental performance of digital printing: Literature study

Viluksela, P., Kariniemi, M. & Nors, M., 2010, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 106 p. (VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes; No. 2538).

Research output: Book/ReportReport

Open Access

Environment-assisted cracking and hot cracking susceptibility of nickel-base alloy weld metals

Hänninen, H., Brederholm, A., Saukkonen, T., Ivanchenko, M., Toivonen, A., Karlsen, W., Ehrnstén, U. & Aaltonen, P., 2011, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 157 p. (VTT Tiedotteita - Research Notes; No. 2582).

Research output: Book/ReportReport

Open Access
2 Citations (Scopus)

EPBD:n muutoksen toimeenpano säädöksin eräissä muissa EUmaissa

Vesanen, T., Vainio, T., Laitinen, A. & Paakkinen, M., 19 Mar 2019, VTT Technical Research Centre of Finland. 30 p. (VTT Asiakasraportti; No. VTT-CR-00353-19).

Research output: Book/ReportReport

Open Access
File
30 Downloads (Pure)

Eri liikennemuotojen onnettomuuksien tilastointi: Esitutkimus

Kallberg, V-P., 2011, Helsinki. 57 p. (Trafin julkaisuja; No. 1, Vol. 2011).

Research output: Book/ReportReport

Open Access

Erillisvalinta allianssitiimin muodostamistapana: Vaihtoehtojen määrittelyä ja arviointia

Translated title of the contribution: Separate selection as a method of forming an alliance team: Definition and assessment of alternativesKananen, J. & Lahdenperä, P., 2013, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 50 p. (VTT Technology; No. 131).

Research output: Book/ReportReport

Open Access

Esineiden internet ja älykkäät ympäristöt esteettömien liikkumispalveluiden mahdollistajana. Analyysikehikko suunnittelun tueksi

Pihlajamaa, O., Kostiainen, J. & Kuusisto, O., 3 Dec 2019, Helsinki: Liikenne- ja viestintävirasto Traficom. 27 p. (Traficomin tutkimuksia ja selvityksiä; No. 23/2019).

Research output: Book/ReportReport

Open Access

Esiselvitys: TV-sisältöjen monikanavaisen jakelun energiankulutuksen arviointi

Federley, M. & Myllysilta, M., 2015, VTT Technical Research Centre of Finland. 14 p. (VTT Asiakasraportti, Vol. VTT-CR-01429-15).

Research output: Book/ReportReport

Open Access

Esiselvitys liikenteen uusien palveluiden ympäristövaikutuksista ja niiden arvioinnista

Tuominen, A., Auvinen, H. & Aittoniemi, E., 2016, Helsinki. 36 p. (Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä, Vol. 28/2016).

Research output: Book/ReportReport

Open Access
Open Access
Open Access

Establishment and implementation of Urban Living Labs in Alby and Peltosaari: SubUrbanLab Deliverable D3.3

Karlsson, A., Federley, M., Holopainen, R. & Seitsonen, I., 2016, 57 p.

Research output: Book/ReportReport

Open Access
File
5 Downloads (Pure)

EU:n 2030 ilmasto-ja energiakehys: arvio LULUCF-sektorin sisällyttämisen mahdollisuuksista ja ristiriidoista Suomelle

Ekholm, T., Honkatukia, J., Koljonen, T., Laturi, J., Lintunen, J., Pohjola, J. & Uusivuori, J., 2015, 43 p. (Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja, Vol. 6/2015).

Research output: Book/ReportReport

Open Access
Open Access

EU:n uusiutuvien energialähteiden edistämisdirektiivin kestävyyskriteeristö: Näkemyksiä määritelmistä ja kestävyyden todentamisesta

Translated title of the contribution: Sustainability criteria of the EU's renewable energy directive: Viewpoints of the definitions and the sustainability monitoringSoimakallio, S., Hongisto, M., Koponen, K., Sokka, L., Manninen, K., Antikainen, R., Pasanen, K., Sinkko, T. & Thun, R., 2010, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 138 p. (VTT Working Papers; No. 150).

Research output: Book/ReportReport

Open Access

EU Energy Markets in Gas and Electricity - State of Play of Implementation and Transposition

Altmann, M., Schmidt, P., Brenninkmeijer, A., van den Kerckhove, O., Koljonen, T., Ruska, M., Koreneff, G., Egenhofer, C., Behrens, A., Rönnholm, A., Olmos, L. & Barguin, J., 2010, European Parliament. 94 p. (EU Publications; No. IP/A/ITRE/ST/2009-14).

Research output: Book/ReportReport

Open Access

Euro 6 Diesel Passenger Cars’ Emissions Field Tests: Project Final Report

Söderena, P., Laurikko, J., Kuikka, K., Tilli, A., Kousa, A., Väkevä, O., Venho, A., Haaparanta, S., Nuottimäki, J., Lehto, K. & Weber, C., 28 Oct 2019, VTT Technical Research Centre of Finland. 37 p. (Lappeenranta University of Technology: Technology Business Research Center. Research Report; No. VTT-R-00636-19).

Research output: Book/ReportReport

Open Access
File
23 Downloads (Pure)

Euroopan laajuisen tieverkon tarkastelu: Suomen turvallisuusluokittelu 2013

Translated title of the contribution: Trans-European road network: Safety analysis of Finnish roadsPeltola, H., 2013, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 44 p. (VTT Technology; No. 138).

Research output: Book/ReportReport

Open Access

European Blockchain analysis: BOND project (Blockchains Boosting Finnish Industry) report

Laikari, A., Backman, J., Helaakoski, H. & Suomalainen, T., 2018, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 60 p. (VTT Technology; No. 331).

Research output: Book/ReportReport

Open Access

European MaaS Roadmap 2025 - Deliverable Nr 2

Eckhardt, J., Aapaoja, A., Nykänen, L., Sochor, J., Karlsson, M. & König, D., 2017, 65 p.

Research output: Book/ReportReport

Evaluation methods: Next Media Adfeed Deliverable D1.3.1.1

Kymäläinen, T., Siltanen, S., Kulju, M., Väätänen, A., Ainasoja, M. & Oksman, V. (ed.), 2011, Tivit. 15 p.

Research output: Book/ReportReport

Open Access

Evaluation methods: Deliverable D3.3 of L3Pilot

Metz, B., Rösener, C., Louw, T., Aittoniemi, E., Björvatn, A., Wörle, J., Weber, H., Torrao, G., Silla, A., Innamaa, S., Fahrenkrog, F., Heum, P., Pedersen, K., Merat, N., Nordhoff, S., Dotzauer, M. & Streubel, T., 2019, 127 p.

Research output: Book/ReportReport