Kiinteistön automaatio- ja kulutusmittausjärjestelmien yhteinen tiedonsiirtotapa. Rajapinta

Translated title of the contribution: A common method in communication between building control systems and utility meters

Petri Pietarinen, Juhani Hyvärinen

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Kiinteistön automaatio- ja kulutusmittausjärjestelmien yhteinen tiedonsiirtotapa (RAJAPINTA) -projektissa määriteltiin tiedonsiirtotapa, jonka avulla rakennusau-tomaatiojärjestelmän on mahdollista hyödyntää erilaisten kulutusmittareiden ja muiden erillisten järjestelmien (esim. kulunvalvonta) tuottamia tietoja LVIS-järjestelmien ohjaamisessa. Tämän pohjalta valmistettiin ohjelmisto, jota voidaan hyödyntää määritellyn tiedonsiirtotavan mukaisesti kommunikoivien laitteiden tes-tauksessa. Projektin määrittelyvaiheessa määriteltiin tiedonsiirtotavalle asetettavat yleiset ja tekniset vaatimukset. Lisäksi valittiin suoritetun vertailun perusteella tiedonsiirto-tavan lähtökohdaksi standardi IEC 870-5 (Telecontrol equipment and systems), jo-ka määrittelee tiedonsiirtotavan fyysisen ja siirtoyhteyskerroksen toiminnan. Sovel-luskerroksen osalta päätettiin noudattaa CENin teknisen komitean TC176 määri-tysten tuloksena syntynyttä esistandardia prEN1434-3 (Heat meters: data exchange and interfaces). Määrittelyvaihe vietiin läpi pääasiassa vuoden 1993 aikana. Vuoden 1994 aikana määriteltiin valittujen standardien pohjalta tiedonsiirtokäytän-tö, joka takaa eri laitevalmistajille yksikäsitteisesti määritellyn yhteisen tavan to-teuttaa kiinteistöjen kulutustietojen automaattinen luenta. Määrittely perustuu kolmitasoiseen OSI-mallin mukaiseen tietoliikennearkkitehtuuriin, joka on fyysisen ja siirtoyhteyskerroksen osalta standardin IEC 870-5 mukainen ja perustuu sovel-luskerroksen tasolla luonnokseen prEN1434-3 täydennettynä tarvittavilla lisämääri-tyksillä. Testausympäristön määrittely ja toteutus aloitettiin syksyllä 1994. PC/Windows- ympäristössä toimiva testausohjelmisto valmistui keväällä 1995. Ohjelmiston avulla on mahdollista testata sekä rakennusautomaatiojärjestelmiä että kulutusmittareita (tai muita rakennusautomaatiojärjestelmän kanssa kommunikoivia erillisjärjestelmiä). Ohjelmointi on kokonaisuudessaan tehty C-kielellä.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages38
ISBN (Print)951-38-4856-6
Publication statusPublished - 1995
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesVTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes
Number1701
ISSN1235-0605

  Fingerprint

Keywords

 • real estate
 • real property
 • automation
 • consumption
 • measurement
 • measuring methods
 • control systems
 • telecommunication
 • data processing
 • buildings

Cite this

Pietarinen, P., & Hyvärinen, J. (1995). Kiinteistön automaatio- ja kulutusmittausjärjestelmien yhteinen tiedonsiirtotapa. Rajapinta. VTT Technical Research Centre of Finland. VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes, No. 1701