Toimintamalli rakennusprosessin parantamiseksi: Dissertation

Translated title of the contribution: A procedure for improving construction process

Tapio Koivu

Research output: ThesisDissertationMonograph

Abstract

Tutkimus käsittelee rakennusprosessin parantamista. Tutkimuksen päätavoite on luoda uusi toimintatapa rakennusprosessin ja sen osapuolten toimintojen kehittämiseksi. Tutkimuksessa väitetään, että rakennusprosessin kehittämiseksi on muodostettavissa toimintatapa, joka koostuu prosessin mallintamisesta, muutosjohtamisesta ja mittaamisen yhdistelmästä ja jota voidaan soveltaa prosessin kehittämiseen yritysten yhteistyö ä. Tutkimuksen ote on hermeneuttinen ja lähestymistapa konstruktiviinen. Tutkimus eteni uuden toimintatavan, konstruktion luomiseksi kolmen erillisen osatutkimuksen tulosten ja tietämyksen perusteella. Tulosten perusteella löydettiin oleelliset puutteet, e äjatkuvuudet ja johtopäätökset, joiden perusteella kokonaisvaltainen toimintapa kuvattiin. Kuvaukseen käytettiin prosessimallintamisen menetelmää ja sen lisäksi ohjeistettiin toimintatavan käyttöä. Tuloksena syntynyttä toimintamallia verrattiin rakennus iikkeen käyttämään parantamisprosessin kuvaukseen. Tuloksen verifioimiseksi tunnistettiin toimintatapojen erot ja yhtäläisyydet ja kehityskohteita sekä tutkimuksessa kehitetystä toimintatavasta. Lisäksi tuloksen perusteella projektoitiin yritysten yhtei työhanke, jonka tavoitteena oli prosessin laadunparannusten aikaansaaminen. Tuloksena syntynyt toimintamalli jakautuu viiteen toimintoon: 1. Prosessin päämäärien määrittely, 2. Prosessimallin luominen, 3. Muutoksen läpivienti, 4. Tulosten vaikutusten osoittaminen ja 5. Uuden prosessin kiinteyttäminen. Tutkimuksen tulos tarjoaa uuden lähestymistavan. Tulos mahdollistaa prosessien parantamisen yritysten yhteistyönä. Varsinaisia vastaavia toimintamalleja ei ole ollut tarjolla. Alan hajanaisuuden ja prosessien pirstaloituneisuuden vuoksi toimintamallin k ytöllä voivat yrityskonsortiot saavuttaa merkittävän kilpailuedun projekteissa, mikäli ne kykenevät hiomaan toimintatapansa perinteisiä, tilapäisesti muodostettuja hankeorganisaatioita tehokkaammin. Jatkotutkimustarpeina tunnistettiin mm. menetelmän soveltamisen ja käytännön kokemusten kerääminen. Tämä edellyttää pitkäjänteisten ja totuttuun toiminnan kehittämiseen verrattuna mittakaavaltaan suurten tutkimuksellisten kokonaisuuksien toteuttamista. atkotutkimuksena olisi myös käynnistettävä tutkimus organisaatiokäyttäytymisen näkökulmasta. Tutkimuksen tulisi keskittyä hankeorganisaatioiden muutosprosessien läpivientiin. Ratkaistavia ongelmia ovat mm. - menettelyiden löytäminen eri osapuolia hyödyttävien parannuskohteiden rajaamiseksi ja oikeiden ongelmien löytämiseksi, - eri osapuolten sitouttaminen riittävän pitkäksi ajaksi pyrkimään parantamiselle asetettuihin tavoitteisiin pysyvän yhteisen kilpailuedun saavuttamiseksi, - suorittavan tason henkilöstön sitouttaminen ongelmien ratkaisemiseen ja - käytännön valmennus- ja koulutusmenettelyiden kehittäminen monialaisten ryhmien työn ohjaamisessa. Erillisenä jatkotutkimuksena ratkaistavia ongelmia ovat mm. - parantamisen toimintatavan saaminen selkeämmin näyttämään arvon lisäys rakennusprosessin asiakkaan näkökulmasta - uusien prosessien mallintamis- ja kuvausmenetelmien kehittäminen sekä - mittareiden ja niitä tukevien tiedonkeruu- ja käsittelyjärjestelmien kehittäminen arvon tuoton näkökulmasta.
Original languageFinnish
QualificationDoctor Degree
Awarding Institution
 • Tampere University of Technology (TUT)
Supervisors/Advisors
 • Salokangas, Raimo, Supervisor, External person
 • Riihelä, Sakari, Supervisor, External person
Award date27 Sep 2002
Place of PublicationEspoo
Publisher
Print ISBNs951-38-6007-8
Electronic ISBNs951-38-6008-6
Publication statusPublished - 2002
MoE publication typeG4 Doctoral dissertation (monograph)

Keywords

 • construction processes
 • building processes
 • quality management
 • construction management
 • modelling
 • performance
 • implementation change
 • process development

Cite this

Koivu, T. (2002). Toimintamalli rakennusprosessin parantamiseksi: Dissertation. Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland.
Koivu, Tapio. / Toimintamalli rakennusprosessin parantamiseksi : Dissertation. Espoo : VTT Technical Research Centre of Finland, 2002. 212 p.
@phdthesis{dca97b62135e4c909adc423af31e6a08,
title = "Toimintamalli rakennusprosessin parantamiseksi: Dissertation",
abstract = "Tutkimus k{\"a}sittelee rakennusprosessin parantamista. Tutkimuksen p{\"a}{\"a}tavoite on luoda uusi toimintatapa rakennusprosessin ja sen osapuolten toimintojen kehitt{\"a}miseksi. Tutkimuksessa v{\"a}itet{\"a}{\"a}n, ett{\"a} rakennusprosessin kehitt{\"a}miseksi on muodostettavissa toimintatapa, joka koostuu prosessin mallintamisesta, muutosjohtamisesta ja mittaamisen yhdistelm{\"a}st{\"a} ja jota voidaan soveltaa prosessin kehitt{\"a}miseen yritysten yhteisty{\"o} {\"a}. Tutkimuksen ote on hermeneuttinen ja l{\"a}hestymistapa konstruktiviinen. Tutkimus eteni uuden toimintatavan, konstruktion luomiseksi kolmen erillisen osatutkimuksen tulosten ja tiet{\"a}myksen perusteella. Tulosten perusteella l{\"o}ydettiin oleelliset puutteet, e {\"a}jatkuvuudet ja johtop{\"a}{\"a}t{\"o}kset, joiden perusteella kokonaisvaltainen toimintapa kuvattiin. Kuvaukseen k{\"a}ytettiin prosessimallintamisen menetelm{\"a}{\"a} ja sen lis{\"a}ksi ohjeistettiin toimintatavan k{\"a}ytt{\"o}{\"a}. Tuloksena syntynytt{\"a} toimintamallia verrattiin rakennus iikkeen k{\"a}ytt{\"a}m{\"a}{\"a}n parantamisprosessin kuvaukseen. Tuloksen verifioimiseksi tunnistettiin toimintatapojen erot ja yht{\"a}l{\"a}isyydet ja kehityskohteita sek{\"a} tutkimuksessa kehitetyst{\"a} toimintatavasta. Lis{\"a}ksi tuloksen perusteella projektoitiin yritysten yhtei ty{\"o}hanke, jonka tavoitteena oli prosessin laadunparannusten aikaansaaminen. Tuloksena syntynyt toimintamalli jakautuu viiteen toimintoon: 1. Prosessin p{\"a}{\"a}m{\"a}{\"a}rien m{\"a}{\"a}rittely, 2. Prosessimallin luominen, 3. Muutoksen l{\"a}pivienti, 4. Tulosten vaikutusten osoittaminen ja 5. Uuden prosessin kiinteytt{\"a}minen. Tutkimuksen tulos tarjoaa uuden l{\"a}hestymistavan. Tulos mahdollistaa prosessien parantamisen yritysten yhteisty{\"o}n{\"a}. Varsinaisia vastaavia toimintamalleja ei ole ollut tarjolla. Alan hajanaisuuden ja prosessien pirstaloituneisuuden vuoksi toimintamallin k yt{\"o}ll{\"a} voivat yrityskonsortiot saavuttaa merkitt{\"a}v{\"a}n kilpailuedun projekteissa, mik{\"a}li ne kykenev{\"a}t hiomaan toimintatapansa perinteisi{\"a}, tilap{\"a}isesti muodostettuja hankeorganisaatioita tehokkaammin. Jatkotutkimustarpeina tunnistettiin mm. menetelm{\"a}n soveltamisen ja k{\"a}yt{\"a}nn{\"o}n kokemusten ker{\"a}{\"a}minen. T{\"a}m{\"a} edellytt{\"a}{\"a} pitk{\"a}j{\"a}nteisten ja totuttuun toiminnan kehitt{\"a}miseen verrattuna mittakaavaltaan suurten tutkimuksellisten kokonaisuuksien toteuttamista. atkotutkimuksena olisi my{\"o}s k{\"a}ynnistett{\"a}v{\"a} tutkimus organisaatiok{\"a}ytt{\"a}ytymisen n{\"a}k{\"o}kulmasta. Tutkimuksen tulisi keskitty{\"a} hankeorganisaatioiden muutosprosessien l{\"a}pivientiin. Ratkaistavia ongelmia ovat mm. - menettelyiden l{\"o}yt{\"a}minen eri osapuolia hy{\"o}dytt{\"a}vien parannuskohteiden rajaamiseksi ja oikeiden ongelmien l{\"o}yt{\"a}miseksi, - eri osapuolten sitouttaminen riitt{\"a}v{\"a}n pitk{\"a}ksi ajaksi pyrkim{\"a}{\"a}n parantamiselle asetettuihin tavoitteisiin pysyv{\"a}n yhteisen kilpailuedun saavuttamiseksi, - suorittavan tason henkil{\"o}st{\"o}n sitouttaminen ongelmien ratkaisemiseen ja - k{\"a}yt{\"a}nn{\"o}n valmennus- ja koulutusmenettelyiden kehitt{\"a}minen monialaisten ryhmien ty{\"o}n ohjaamisessa. Erillisen{\"a} jatkotutkimuksena ratkaistavia ongelmia ovat mm. - parantamisen toimintatavan saaminen selke{\"a}mmin n{\"a}ytt{\"a}m{\"a}{\"a}n arvon lis{\"a}ys rakennusprosessin asiakkaan n{\"a}k{\"o}kulmasta - uusien prosessien mallintamis- ja kuvausmenetelmien kehitt{\"a}minen sek{\"a} - mittareiden ja niit{\"a} tukevien tiedonkeruu- ja k{\"a}sittelyj{\"a}rjestelmien kehitt{\"a}minen arvon tuoton n{\"a}k{\"o}kulmasta.",
keywords = "construction processes, building processes, quality management, construction management, modelling, performance, implementation change, process development",
author = "Tapio Koivu",
year = "2002",
language = "Finnish",
isbn = "951-38-6007-8",
series = "VTT Publications",
publisher = "VTT Technical Research Centre of Finland",
number = "475",
address = "Finland",
school = "Tampere University of Technology (TUT)",

}

Koivu, T 2002, 'Toimintamalli rakennusprosessin parantamiseksi: Dissertation', Doctor Degree, Tampere University of Technology (TUT), Espoo.

Toimintamalli rakennusprosessin parantamiseksi : Dissertation. / Koivu, Tapio.

Espoo : VTT Technical Research Centre of Finland, 2002. 212 p.

Research output: ThesisDissertationMonograph

TY - THES

T1 - Toimintamalli rakennusprosessin parantamiseksi

T2 - Dissertation

AU - Koivu, Tapio

PY - 2002

Y1 - 2002

N2 - Tutkimus käsittelee rakennusprosessin parantamista. Tutkimuksen päätavoite on luoda uusi toimintatapa rakennusprosessin ja sen osapuolten toimintojen kehittämiseksi. Tutkimuksessa väitetään, että rakennusprosessin kehittämiseksi on muodostettavissa toimintatapa, joka koostuu prosessin mallintamisesta, muutosjohtamisesta ja mittaamisen yhdistelmästä ja jota voidaan soveltaa prosessin kehittämiseen yritysten yhteistyö ä. Tutkimuksen ote on hermeneuttinen ja lähestymistapa konstruktiviinen. Tutkimus eteni uuden toimintatavan, konstruktion luomiseksi kolmen erillisen osatutkimuksen tulosten ja tietämyksen perusteella. Tulosten perusteella löydettiin oleelliset puutteet, e äjatkuvuudet ja johtopäätökset, joiden perusteella kokonaisvaltainen toimintapa kuvattiin. Kuvaukseen käytettiin prosessimallintamisen menetelmää ja sen lisäksi ohjeistettiin toimintatavan käyttöä. Tuloksena syntynyttä toimintamallia verrattiin rakennus iikkeen käyttämään parantamisprosessin kuvaukseen. Tuloksen verifioimiseksi tunnistettiin toimintatapojen erot ja yhtäläisyydet ja kehityskohteita sekä tutkimuksessa kehitetystä toimintatavasta. Lisäksi tuloksen perusteella projektoitiin yritysten yhtei työhanke, jonka tavoitteena oli prosessin laadunparannusten aikaansaaminen. Tuloksena syntynyt toimintamalli jakautuu viiteen toimintoon: 1. Prosessin päämäärien määrittely, 2. Prosessimallin luominen, 3. Muutoksen läpivienti, 4. Tulosten vaikutusten osoittaminen ja 5. Uuden prosessin kiinteyttäminen. Tutkimuksen tulos tarjoaa uuden lähestymistavan. Tulos mahdollistaa prosessien parantamisen yritysten yhteistyönä. Varsinaisia vastaavia toimintamalleja ei ole ollut tarjolla. Alan hajanaisuuden ja prosessien pirstaloituneisuuden vuoksi toimintamallin k ytöllä voivat yrityskonsortiot saavuttaa merkittävän kilpailuedun projekteissa, mikäli ne kykenevät hiomaan toimintatapansa perinteisiä, tilapäisesti muodostettuja hankeorganisaatioita tehokkaammin. Jatkotutkimustarpeina tunnistettiin mm. menetelmän soveltamisen ja käytännön kokemusten kerääminen. Tämä edellyttää pitkäjänteisten ja totuttuun toiminnan kehittämiseen verrattuna mittakaavaltaan suurten tutkimuksellisten kokonaisuuksien toteuttamista. atkotutkimuksena olisi myös käynnistettävä tutkimus organisaatiokäyttäytymisen näkökulmasta. Tutkimuksen tulisi keskittyä hankeorganisaatioiden muutosprosessien läpivientiin. Ratkaistavia ongelmia ovat mm. - menettelyiden löytäminen eri osapuolia hyödyttävien parannuskohteiden rajaamiseksi ja oikeiden ongelmien löytämiseksi, - eri osapuolten sitouttaminen riittävän pitkäksi ajaksi pyrkimään parantamiselle asetettuihin tavoitteisiin pysyvän yhteisen kilpailuedun saavuttamiseksi, - suorittavan tason henkilöstön sitouttaminen ongelmien ratkaisemiseen ja - käytännön valmennus- ja koulutusmenettelyiden kehittäminen monialaisten ryhmien työn ohjaamisessa. Erillisenä jatkotutkimuksena ratkaistavia ongelmia ovat mm. - parantamisen toimintatavan saaminen selkeämmin näyttämään arvon lisäys rakennusprosessin asiakkaan näkökulmasta - uusien prosessien mallintamis- ja kuvausmenetelmien kehittäminen sekä - mittareiden ja niitä tukevien tiedonkeruu- ja käsittelyjärjestelmien kehittäminen arvon tuoton näkökulmasta.

AB - Tutkimus käsittelee rakennusprosessin parantamista. Tutkimuksen päätavoite on luoda uusi toimintatapa rakennusprosessin ja sen osapuolten toimintojen kehittämiseksi. Tutkimuksessa väitetään, että rakennusprosessin kehittämiseksi on muodostettavissa toimintatapa, joka koostuu prosessin mallintamisesta, muutosjohtamisesta ja mittaamisen yhdistelmästä ja jota voidaan soveltaa prosessin kehittämiseen yritysten yhteistyö ä. Tutkimuksen ote on hermeneuttinen ja lähestymistapa konstruktiviinen. Tutkimus eteni uuden toimintatavan, konstruktion luomiseksi kolmen erillisen osatutkimuksen tulosten ja tietämyksen perusteella. Tulosten perusteella löydettiin oleelliset puutteet, e äjatkuvuudet ja johtopäätökset, joiden perusteella kokonaisvaltainen toimintapa kuvattiin. Kuvaukseen käytettiin prosessimallintamisen menetelmää ja sen lisäksi ohjeistettiin toimintatavan käyttöä. Tuloksena syntynyttä toimintamallia verrattiin rakennus iikkeen käyttämään parantamisprosessin kuvaukseen. Tuloksen verifioimiseksi tunnistettiin toimintatapojen erot ja yhtäläisyydet ja kehityskohteita sekä tutkimuksessa kehitetystä toimintatavasta. Lisäksi tuloksen perusteella projektoitiin yritysten yhtei työhanke, jonka tavoitteena oli prosessin laadunparannusten aikaansaaminen. Tuloksena syntynyt toimintamalli jakautuu viiteen toimintoon: 1. Prosessin päämäärien määrittely, 2. Prosessimallin luominen, 3. Muutoksen läpivienti, 4. Tulosten vaikutusten osoittaminen ja 5. Uuden prosessin kiinteyttäminen. Tutkimuksen tulos tarjoaa uuden lähestymistavan. Tulos mahdollistaa prosessien parantamisen yritysten yhteistyönä. Varsinaisia vastaavia toimintamalleja ei ole ollut tarjolla. Alan hajanaisuuden ja prosessien pirstaloituneisuuden vuoksi toimintamallin k ytöllä voivat yrityskonsortiot saavuttaa merkittävän kilpailuedun projekteissa, mikäli ne kykenevät hiomaan toimintatapansa perinteisiä, tilapäisesti muodostettuja hankeorganisaatioita tehokkaammin. Jatkotutkimustarpeina tunnistettiin mm. menetelmän soveltamisen ja käytännön kokemusten kerääminen. Tämä edellyttää pitkäjänteisten ja totuttuun toiminnan kehittämiseen verrattuna mittakaavaltaan suurten tutkimuksellisten kokonaisuuksien toteuttamista. atkotutkimuksena olisi myös käynnistettävä tutkimus organisaatiokäyttäytymisen näkökulmasta. Tutkimuksen tulisi keskittyä hankeorganisaatioiden muutosprosessien läpivientiin. Ratkaistavia ongelmia ovat mm. - menettelyiden löytäminen eri osapuolia hyödyttävien parannuskohteiden rajaamiseksi ja oikeiden ongelmien löytämiseksi, - eri osapuolten sitouttaminen riittävän pitkäksi ajaksi pyrkimään parantamiselle asetettuihin tavoitteisiin pysyvän yhteisen kilpailuedun saavuttamiseksi, - suorittavan tason henkilöstön sitouttaminen ongelmien ratkaisemiseen ja - käytännön valmennus- ja koulutusmenettelyiden kehittäminen monialaisten ryhmien työn ohjaamisessa. Erillisenä jatkotutkimuksena ratkaistavia ongelmia ovat mm. - parantamisen toimintatavan saaminen selkeämmin näyttämään arvon lisäys rakennusprosessin asiakkaan näkökulmasta - uusien prosessien mallintamis- ja kuvausmenetelmien kehittäminen sekä - mittareiden ja niitä tukevien tiedonkeruu- ja käsittelyjärjestelmien kehittäminen arvon tuoton näkökulmasta.

KW - construction processes

KW - building processes

KW - quality management

KW - construction management

KW - modelling

KW - performance

KW - implementation change

KW - process development

M3 - Dissertation

SN - 951-38-6007-8

T3 - VTT Publications

PB - VTT Technical Research Centre of Finland

CY - Espoo

ER -

Koivu T. Toimintamalli rakennusprosessin parantamiseksi: Dissertation. Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland, 2002. 212 p.