Puualustan ja pinnoitteen välinen adheesio. Osa 1. Puualustan ominaisuuksien vaikutus

Translated title of the contribution: Adhesion of paints on wood substrate. Part 1. Effect of substrate factors

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Tutkimuksessa selvitettiin puualustan ominaisuuksien vaikutusta pinnoitteen ja puun väliseen adheesioon. Työssä vertailtiin kahden erityyppisen maalin (alkydi- ja polyuretaanimaalin) tartuntaa mänty- ja kuusialustojen sydän- ja pintapuussa ja kevät- ja kesäpuussa sekä tutkittiin hionnan, vesivarastoinnin ja puupinnan vanhennuksen vaikutusta tartuntaan . Tautuntalujuudet mitattiin 3 - 5 kunkauden kuluttua maalauksesta. Mittaukset tehtiin ns. torsiomenetelmällä. Alkydimaali murtui sisäosastaan keskimäärin 17-prosenttisesti, PU-maali säilyi yleensä murtumatta. PU-maalisysteemit kestivätkin 20 % suurempaa rasitusta kuin alkydimaalisysteemit. Mäntyalustoille saatiin jonkin verran suuremmat tartuntalujuudet kuin kuusialustoille. Alkyydimaalin adheesiossa kuusen sydän- ja pintapuuhun ei ollut eroja. Alkydimaalin adheesio männyn kevätpuuhun oli parempi kuin kesäpuuhun. PU-maalin tartuntaan alustan huokoisuudella ei ollut vaikutusta: PU-maalin adheesio oli erittäin hyvä myös kesäpuualustoilla. Vesivarastointi ei vaikuttanut mäntyalustan ja maalin väliseen adheesioon. Vesivarastoidun kuusen alkydimaalisysteemeissä tartuntalujuudet olivat vastaavien maavarastoitujen kappaleiden arvoja suuremmat. Hiottujen alustojen maalisysteemit kestivät suurempaa vääntövoimaa kuin höylätyt kappaleet, mutta hionta lisäsi merkittävästi koheesiomurtumista joko puussa tai maalin sisäosassa. Vanhennus heikeusi puupinnan lujuutta, ja vanhennettujen alustojen maalisysteemit murtuivat siten pienemmän voiman vaikutuksesta kuin vanhentamattomien alustojen systeemit.
Translated title of the contributionAdhesion of paints on wood substrate. Part 1. Effect of substrate factors
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages76
ISBN (Print)951-38-2850-6
Publication statusPublished - 1987
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus. Tutkimuksia - Research Reports
Number476
ISSN0358-5077

Keywords

  • coatings
  • adhesion
  • spruce wood
  • pine wood
  • weathering
  • paints
  • surface finishing

Fingerprint Dive into the research topics of 'Adhesion of paints on wood substrate. Part 1. Effect of substrate factors'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this