Aineettoman pääoman riskienhallinta: Riskit ja riskienhallinnan käytännöt yrityksissä

Translated title of the contribution: Risk management of intangible assets: Risks and risk management practices in companies

Eija Kupi, Sanna-Kaisa Ilomäki, Virpi Sillanpää, Heli Talja, Antti Lönnqvist

  Research output: Book/ReportReport

  Abstract

  Monen yrityksen ja julkisen organisaation menestys riippuu niiden aineettomasta pääomasta. Aineettomasta pääomasta puhutaan lähes poikkeuksetta positiivisin termein: resursseina, varallisuutena tai menestystekijänä. Aineettomaan pääomaan liittyviä riskejä on käsitelty johtamiskirjallisuudessa ja johtamiskäytäntöjä koskevassa tutkimuksessa vain vähän. Jos aineettomat resurssit, kuten osaaminen, maine tai prosessit, eivät ole sidosryhmien odotuksiin tai yrityksen strategiaan nähden riittäviä, ne voivat muodostua organisaation rasitteiksi. Tässä tutkimuksessa selvitettiin aineettoman pääoman riskejä ja riskienhallinnan käytäntöjä kirjallisuuden ja yrityshaastatteluiden perusteella. Kerätyn aineiston pohjalta laadittiin aineettoman pääoman riskikartta, joka kuvaa niitä liiketoiminnan osa-alueita, joissa aineettomia riskejä voi esiintyä. Haastatellut yritykset mainitsivat esimerkiksi henkilöstön vaihtuvuuden, tarvittavan osaamisen puutteen, toimittajasuhteiden epävarmuuden ja asiakassuhteiden hallinnan keskeisiksi aineettoman pääoman riskeiksi. Yritykset käyttävät monia tehokkaita menettelyjä - henkilöstön kouluttamista, viestintää ja yhteistyösopimuksia - aineettomien riskien hallintaan. Ongelmallista on kuitenkin se, että aineetonta pääomaa ja siihen liittyviä riskejä ei tarkastella kokonaisuutena. Kokonaiskäsityksen puuttuminen voi johtaa aineettomien tekijöiden vuorovaikutussuhteiden huomiotta jättämiseen ja siten riskien merkityksen virheelliseen arviointiin. Tutkimus oli esiselvitys, jonka avulla hankittiin lisätietoja laajemman tutkimushankkeen suuntaamiseksi. Tässä julkaisussa esitetään jatkotutkimustarpeita aineettoman pääoman riskienhallinnan kehittämiseksi.
  Translated title of the contributionRisk management of intangible assets: Risks and risk management practices in companies
  Original languageFinnish
  Place of PublicationEspoo
  PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
  Number of pages45
  ISBN (Electronic)978-951-38-7165-9
  Publication statusPublished - 2008
  MoE publication typeNot Eligible

  Publication series

  SeriesVTT Working Papers
  Number104
  ISSN1459-7683

  Keywords

  • intangible assets
  • intangible liabilities
  • intellectual capital
  • risk management
  • asset management

  Cite this