Airbags and their potential in Finnish motor crashes

David Sleet, Veli-Pekka Kallberg

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Tarkoituksena on selvittää, miten liikennekuolemien ja vakavien vammautumisten lukumäärät muuttuisivat, jos henkilö ja pakettiautoissa alettaisiin turvavöiden lisäksi käyttää ilmatyynyjä. Liikennevahinkojen tutkijalautakuntien v. 1989 tutkimissa 393 moottoriajoneuvossa mukana olleessa kuolemaan johtaneessa onnettomuudessa kuoli 449 ja vammautui vaikeasti 130 henkilöä. Heidän joukostaan poimittiin henkilöt, joiden kuolema olisi voitu estää tai vammautumista olennaisesti lieventää ilmatyynyn avulla. Mukaan kelpuutettiin vain henkilö tai pakettiauton etupenkillä matkustaneet, edestä päin kohdistuneessa törmäyksessä mukana olleet henkilöt, joilla vakavin vamma kohdistui päähän, kaulaan, rintaan tai vatsaan ja aiheutui törmäyksestä auton sisätiloihin. Lisäksi aineistosta karsittiin tapaukset, joissa auton vauriot olivat niin suuria, ettei ilmatyynyistäkään ilmeisesti olisi ollut hyötyä. Jäljelle jäi 80 henkilöä, joille olisi mahdollisesti ollut hyötyä ilmatyynyistä. Heistä onnettomuuksissa kuoli 59 ja vammautui vaikeasti 21; kuljettajia oli 56 ja matkustajia 24. Henkilöistä, joita ilmatyyny olisi hyödyttänyt, 48 % ei käyttänyt turvavyötä. Kuolemantapausten väheneminen 59 hengellä vuodessa vastaa suurinta mahdollista hyötyä, todennäköisesti säästö vuonna 1989 olisi ollut jonkin verran pienempi, ehkä 40-50 henkeä, jos kaikissa henkilö ja pakettiautoissa olisi ollut ilmatyynyt etupenkeillä. Ilmatyynyjen vaikutus arvioitiin tutkijalautakuntien vuoden 1989 aineistosta myös kahdella muulla, Yhdysvalloissa tehtyihin vaikutusarvioihin perustuvalla menetelmällä. Niiden mukaan vuonna 1989 säästettyjen ihmishenkien määrä olisi ollut toisella menetelmällä laskien 35 henkeä ja toisella 68 henkeä. Tutkijalautakuntien aineiston analyysin perusteella ilmatyynyt voisivat vähentää henkilö ja pakettiautojen etupenkillä matkustavien kuolemantapauksia 15-18 % ja vaikeita vammautumisia 15- 22 %. Jos jälkimmäistä vaikutusarviota sovelletaan myös lievempiin vammoihin, ilmatyynyjen käytöllä olisi voitu vähentää virallisen tilaston liikenneonnettomuuksissa v. 1989 vammautuneiden määrää noin 1 000:lla. Jos kaikkiin uusiin henkilö ja pakettiautoihin asennettaisiin vuoden 1992 alusta alkaen ilmatyynyt kuljettajan ja etupenkin matkustajan paikalle, onnettomuuksissa kuolleiden määrä vähenisi seuraavan 20 vuoden aikana noin 1000 hengellä. Vuonna 1992 vähenemä olisi alle 10 henkeä ja 20 vuotisjakson lopulla noin 70 henkeä vuodessa. Kun liikenneonnettomuudessa kuolleen hintana käytetään 7465000:aa markkaa, olisi kuljettajan ilmatyynyn hinnan laskettava noin viidesosaan nykyisestä (10 000-16 000 mk/kpl), ennen kuin hyödyt tulisivat kustannuksia suuremmiksi. Matkustajan ilmatyynyn hinnan olisi vastaavasti pudottava alle kymmenesosaan nykyisestä.
Original languageEnglish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages75
ISBN (Print)951-38-4056-5
Publication statusPublished - 1992
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesVTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes
Number1324
ISSN1235-0605

Keywords

 • air bags
 • traffic accidents
 • motor vehicle accidents
 • safety devices
 • protection
 • injuries
 • evaluation
 • statistics
 • calculations
 • automobiles
 • passenger vehicles
 • effectiveness
 • estimates
 • collision research
 • traffic safety
 • Finland

Cite this