Ajantasaisen liikennetiedon arkkitehtuuri - Loppuraportti

Translated title of the contribution: Real-time traffic information architecture: Final report

Aki Siponen, Anna Higgins, Mikko J. Lehtonen, Juha Levo, Jukka Lähesmaa, Pasi Mäkinen, Risto Öörni

  Research output: Book/ReportReport

  Abstract

  Ajantasaisen liikennetiedon arkkitehtuuri on osa liikenne- ja viestintäministeriön käynnistämää ajantasaisen liikennetelematiikan tutkimus- ja kehitysohjelman AINO alaohjelmaa ”Palvelupuitteet”. Työ on jatkoa kansallisen telematiikka-arkkitehtuurin kehittämistyölle, jota on tehty useissa hankkeissa viimeisten runsaan viiden vuoden aikana.

  Arkkitehtuurin tavoitteena on selkeyttää ajantasaiseen liikennetietoon liittyvien toimijoiden rooleja ja vastuita, kuvata ajantasaisen liikennetiedon palveluiden mahdollisia arvoketjuja sekä hahmottaa palveluiden toteutusvaihtoehtojen vaikutuksia. Ajantasaisen liikennetiedon arkkitehtuuri kuvaa palveluiden keskittämisen ja hajauttamisen vaihtoehtoja sekä pyrkii löytämään eri vaihtoehdoista parhaiten liikenne- ja viestintäpoliittisia tavoitteita edistävät ratkaisut.

  Arkkitehtuuri kuvaa liikennemuotoriippumattomat liikenneverkon ja joukkoliikenteen prosessit ja liikkujan prosessin multimodaalin matkaketjun suunnittelussa ja toteuttamisessa. Kuvaus on tehty liikkujan näkökulmasta ja se keskittyy ajantasaisen tiedon hyödyntämiseen ja tuottamiseen liikenteen prosesseissa. Muiden liikennemuotojen ja tieliikenteen vuorovaikutusta ajantasaisen tiedon keräämisessä, jalostamisessa ja jakelussa on tutkittu. Arkkitehtuurissa on muodostettu tietomalli kaikissa prosesseissa esiintyville muuttuville, ajantasaisille tiedoille ja niiden hyödyntämisessä tarvittaville staattisille tiedoille.

  Tavoitetilassa liikkuja voi hyödyntää kaikkien liikennemuotojen ajantasaista informaatiota sekä matkaa suunnitellessaan että matkan aikana. Eri liikennemuotojen välillä on helppo vaihtaa ja liikennejärjestelmää käytetään tehokkaammin ja turvallisemmin.

  Tutkimuksessa on tarkasteltu nykytilan puutteita tavoitetilaan nähden ja tunnistettu keskeisiä kehittämiskohteita. Keskeisimpinä kehittämiskohteina ovat liikenneverkkoon ja joukkoliikenteeseen liittyvien tietojen loogiset tietovarastot. Näiden toteuttaminen keskitettyinä tai eri toimijoille hajautettuina ratkaisuina vaatii jatkoselvityksiä.

  Jatkotöiksi tutkimus esittää yhteistyössä alan keskeisten toimijoiden kesken tapahtuvaa selvitystyötä informaatioinfrastruktuurin toteuttamisen organisoinnista Suomessa kestävällä tavalla ja parhaimman organisaatiotavan toteuttamisen varmistamista, liikennetelematiikan standardointityön ja EU-hankkeiden hankkeiden tiivistä seurantaa ja tulosten hyödyntämistä sekä Internet-teknologioiden osaamisen kehittämistä.

  Hanke on saanut Euroopan unionin liikenteen perusrakenteen kehittämiseen tarkoitettua TEN-T (Trans-European Networks - Transport) -rahoitusta.
  Translated title of the contributionReal-time traffic information architecture: Final report
  Original languageFinnish
  Place of PublicationHelsinki
  PublisherLiikenne- ja viestintäministeriö
  Number of pages115
  ISBN (Print)952-201-972-0
  Publication statusPublished - 2005
  MoE publication typeD4 Published development or research report or study

  Publication series

  SeriesAINO-julkaisuja
  Number20/2005

  Keywords

  • Real-time traffic and transport information
  • traffic and transport processes
  • telematics
  • architecture

  Fingerprint

  Dive into the research topics of 'Real-time traffic information architecture: Final report'. Together they form a unique fingerprint.

  Cite this