Ajoharjoitteluratojen liukasaluetutkimus: Laboratorio- ja kenttäkokeet 2000

Kyösti Laukkanen, Timo Unhola

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Suomessa on 28 ajoharjoittelurataa ajokorttiin tähtäävän koulutuksen käytössä. VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka suoritti v. 1999-2000 Liikenne- ja viestintäministeriön, Ajoneuvohallintokeskuksen, Liikenneturvallisuuden edistämissäätiön ja liukaspintamateriaalien edustajien rahoittaman, ajoharjoitteluratojen liukasalueisiin kohdistuneen tutkimuksen. Tutkimus sisälsi esiselvityksen, laboratoriokokeet ja kenttäkokeet. Tutkimusten tavoitteena oli selvittää olemassa olevien ratojen nykytila ja tuoda esiin erilaiset ratkaisut liukaspintojen kunnostamiseksi. Tutkimuksen esiselvitysraportissa esitetään yhteenveto ratojen teknisistä ominaisuuksista, kustannuksista, käytöstä, kunnosta ja korjaustarpeesta, turvallisuudesta, ympäristövaikutuksista ja ratoja koskevien ohjeiden muutostarpeista. Lisäksi jokaisesta radasta on erillinen ratakohtainen kuvaus. Esiselvityksen keskeisiä tuloksia on käsitelty tämän raportin kohdassa "Yhteenveto". Laboratoriokokeissa tutkittiin liukaspintamateriaalien kitkaa, nastarengaskulumiskestävyyttä, ohuiden pinnoitteiden tartuntalujuus asfaltti- ja teräsalustaan, kemiallinen yhteensopivuus asfaltin kanssa ja UV-kestävyys. Laboratoriossa tutkittiin kolme erilaista polyuretaania, grafiitti, valuasfaltti, komposiitti Densifalt, graniittikivilaatat ja kaksi teräslaatua. Lähes kaikkien näiden materiaalien sekä betonin ja tiemerkintämassan kitkaa tutkittiin lisäksi koekentällä ja/tai käytössä olevalla ajoharjoitteluradalla. Raportissa esitetään vertailu eri pintamateriaalien kitkatasoista sekä muista tutkituista toiminnallisista ominaisuuksia sekä esimerkkitapauksia erilaisista liukasalueiden korjaustapavaihtoehdoista ja korjauskustannuksista. Liukasalueiden ohjeelliseksi kitkakerroinsuositukseksi esitetään 0,20-0,30 mitattuna VTT:n kitkanmittausautolla märältä pinnalta hyväkuntoisilla kesärenkailla. Liukaspintojen tutkimusyhteistyötä esitetään jatkettavaksi projektissa, johon osallistuisivat liikenne- ja viestintäministeriö, Ajoneuvohallintokeskus, Suomen Autokoululiitto, ajoharjoitteluratojen edustaja sekä VTT. Jatkotoimenpide-ehdotukset sisältävät sisältävät useita liukasalueiden materiaaleihin, niiden vaurioihin, korjauksiin ja ympäristönsuojeluun kohdistuvia tutkimuksia.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages70
ISBN (Electronic)951-38-5792-1
ISBN (Print)951-38-5791-3
Publication statusPublished - 2001
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesVTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes
Number2079
ISSN1235-0605

Keywords

 • drivers
 • drivers training
 • driving licence
 • skid training
 • training tracks
 • low friction area
 • vehicles
 • surface properties
 • oil
 • wax
 • adhesion
 • measurement

Cite this