Ajoneuvohallintokeskuksen liikenneturvallisuustyön arviointi

Riikka Rajamäki, Harri Peltola

  Research output: Book/ReportReport

  Abstract

  Tämän selvityksen tavoitteena oli arvioida Ajoneuvohallintokeskuksen (AKE) vastuulla olevien tehtävien merkitystä liikenneturvallisuuden edistämisessä. Lisäksi selvitettiin AKEn onnistumista näissä tehtävissä liikenneturvallisuuden näkökulmasta ja pohdittiin mahdollisuuksia AKEn toiminnan turvallisuusvaikutusten lisäämiseksi. Pääosa AKEn toiminnasta vaikuttaa liikenneturvallisuuteen, mutta vaikutuksen suuruutta on eri syistä vaikea arvioida. Rekisterien ylläpito on monien liikenneturvallisuustoimenpiteiden edellytys, vaikka rekistereillä ei olekaan suoraa liikenneturvallisuusvaikutusta. Osasta toimintaa ei ole olemassa tutkimustietoa eikä siten arvioita liikenneturvallisuusvaikutuksesta, ja osa toiminnasta on yhteistyötä, josta ei voida erotella eri osapuolten toiminnan vaikutusta. Ne tehtävät, joista jonkinlainen arvio on kyetty tekemään, vähentävät liikennekuolemia noin kolmellasadalla vuodessa. Tästä valtaosa on kuljettajaopetuksen ja -tutkintojen sekä ajoneuvojen teknisten vaatimusten olemassaolon vaikutusta. Arvio on kuitenkin varsin karkea, sillä on erittäin vaikea edes kuvitella liikennejärjestelmää ilman kuljettajaopetusta ja -tutkintoja ja ajoneuvojen teknisiä vaatimuksia. AKEn tehtäviin sisältyy myös suuri liikenneturvallisuuspotentiaali. Erilaisilla kehitystoimenpiteillä, joihin AKE voi osaltaan vaikuttaa, voitaisiin säästää arviolta 75–100 liikennekuolemaa vuodessa. Suurin vaikutus olisi autokannan uusiutumisen nopeuttamisella, turvavyömuistuttimilla ja ajokorttiseuraamusjärjestelmän kehittämisellä. AKEn toimintojen organisointia ja vuosittaisia liikenneturvallisuustavoitteita tarkasteltiin kolmessa Euroopan liikenneturvallisuuden kärkimaassa: Ruotsissa, Isossa-Britanniassa ja Alankomaissa. Vertailumaissa AKEn työtä vastaavalla toiminnalla ei juuri ollut vuositasolla mitattavia liikenneturvallisuustavoitteita. Niiltä osin kuin turvallisuustavoitteita oli, ne olivat toiminnallisia. AKEn onnistumista liikenneturvallisuustehtävissään verrattuna Ruotsiin, Isoon-Britanniaan ja Alankomaihin on myös vaikea arvioida, koska ei ole olemassa yhdenmukaisia tilastotietoja eri maiden autokannan tai onnettomuusautojen kunnosta tai kuljettajaopetuksen vaikutuksesta kyseisen maan kuljettajien onnettomuusriskiin. Yleisvaikutelmaksi tuli, että perusasioissa, kuten kuljettajatutkintojen järjestämisessä ja kuljettajaopetuksen ja katsastuksen valvonnassa onnistumisessa, ei ole juurikaan eroa eri maiden välillä, mutta Ruotsi on Suomea selvästi edellä uusien ajoneuvoteknisten laitteiden sekä kuljettajaopetusmenetelmien kokeilussa. AKEn toimialaan kuuluvien liikenneturvallisuustoimien vaikutustiedot ovat epätarkkoja ja osittain jopa kiistanalaisia. Näyttäisi kuitenkin siltä, että AKEn toimialaan kuuluvilla liikenneturvallisuustoimilla voidaan vähentää liikennekuolemia vähintään samassa määrin kuin tienpitotoimilla. Tätä taustaa vasten AKEn tutkimusbudjetti on huomattavan pieni esimerkiksi Tiehallinnon tai Ratahallintokeskuksen tutkimusbudjettiin verrattuna.
  Original languageFinnish
  Number of pages53
  Publication statusPublished - 2006
  MoE publication typeD4 Published development or research report or study

  Publication series

  SeriesAjoneuvohallintokeskuksen tutkimuksia ja selvityksiä
  Number2/2006
  ISSN1456-4181

  Cite this