Ajoneuvoliikenteen määräpaikkatutkimusten pilottitutkimus

Tuuli Järvi

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Pilottitutkimuksen tarkoitus oli testata rekisteritunnusmenetelmän toimivuutta sekä teknisten tekijöiden kuten itse kuvauslaitteiston toimivuuden ja rekisteritunnusten havaittavuuden ja tulkinnan kannalta että myös koko tutkimusprosessin toimivuuden ja tehokkuuden kannalta. Muita selvitettäviä tekijöitä olivat mm. vastausaktiivisuus, mahdolliset vinoumat, otoskoko ja lähetyskirjeluokan merkitys. Rekisteritunnusmenetelmän yksi merkittävä tekijä onkin koko postitus-, poiminta- ja otosprosessin nopeus eli aika kuvaushetkestä kyselylomakkeen saamiseen. Uutena tekijänä testattiin lisäksi kyselyyn vastaamista internetin välityksellä perinteisen postissa palautettavan lomakkeen sijasta. Pilottitutkimus toteutettiin kolmessa tutkimuspisteessä klo 06–20. Näistä kaksi sijaitsi pääkaupunkiseudun sisääntuloteillä Hämeenlinnanväylällä ja Länsiväylällä ja yksi Helsingissä poikittaislinjalla Helsinginkadulla. Tutkimuksessa kuvattiin vain oikeanpuoleinen kaista. Otokseen valittiin kaikki tavara-autot ja henkilöauto-ja satunnaisotoksena siten, että kussakin kuvauspaikassa otokseen tuli yhteensä 5 000 ajoneuvoa. Kyselylomakkeet lähetettiin postissa saatekirjeen ja palautuskuoren kera. Puolet kyselylomakkeista lähetettiin priority-kirjeenä ja puolet käyttäen hitaampaa, mutta edullisempaa joukkopostitusta. Ajoneuvolaji ja haltijan osoitetiedot saatiin AKE:n (Ajoneuvohallintakeskus) ajoneuvorekisteristä. Teknisesti kevytasennuksena toteutettu kuvauslaitteisto toimi moitteettomasti paitsi kovan rankkasateen aikana, jolloin kuvauksiin tuli muutama lyhyt katko. Rekisteritunnuksista tunnistettiin 83–93 % kuvauspaikasta riippuen. Itse käsittelyprosessi kuvauksesta vastaajalle toimitettuun kyselylomakkeeseen kesti nopeimmillaan neljä vuorokautta, joten vain maanantaina kuvattujen autojen priority-kirjeenä lähetetyt kyselylomakkeet olivat perillä samalla viikolla. Rutiinin lisääntyessä ajan voinee supistaa kolmeen päivään. Vastausaktiivisuus oli yllättävän korkea, henkilöautoilla 50 % ja tavara-autoilla 36 %. Internetin välityksellä sen sijaan vastasi odotettua harvempi. Yksilönsuojakysymykset, jotka valmisteluvaiheessa oli erityisen huolella otettu huomioon, eivät tuottaneet ongelmia tutkimuksessa.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages56
Publication statusPublished - 2008
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesVTT Muistio
NumberVTT-M-05336-08

Cite this