Aliurakoitsijakoulutus ja osaamisen siirto rakennusyrityksessä: Talonrakentamisen työmaaprosessin re-engineering

Virpi Ekholm, Hannu Kauranen

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Tämä tutkimushanke on osaprojekti Talonrakentamisen työmaaprosessin re-engineering -hankekokonaisuudessa. Kehityshankkeen tavoitteena oli uudistaa suomalaisen rakennusliikkeen aliurakoitsijoilleen tarjoamaa koulutusta siten, että koulutusaineisto on sisällöllisesti oikein kohdistettu ja ajan tasalla, käytettävät opetusmenetelmät ovat moderneja ja opetuskokonaisuus on modulaarinen sekä helposti laajennettavissa. Tutkimushankkeessa koulutustoimintaa tarkasteltiin prosessina ja sitä pyrittiin uudistamaan radikaalilla tavalla. Lähtökohtana oli, että yritys on strategisten valintojensa ja tavoitteidensa perusteella todennut aliurakoitsijakoulutuksen kehittämisen tarpeelliseksi. Tässä tutkimushankkeessa ensimmäisenä tehtävänä oli nykyprosessin mallinnus ja analysointi sekä kyvykkyyden arviointi. Tämän jälkeen määriteltiin tavoitteet ja mittaristo uudistetulle koulutukselle. Asetettujen tavoitteiden pohjalta kehitettiin uusi koulutuskäytäntö, joka pilotoitiin huhtikuussa 2003. Kehitystyöhön sovelletulla re-engineering -menettelyllä voitiin osoittaa prosessin toimivuus, löytää siinä olevat puutteet tehokkaasti ja suunnata kehityspanosta tarkoituksenmukaisella tavalla. Uudistetussa koulutusprosessissa keskeisenä ajatuksena on koulutusta järjestävän rakennusliikkeen henkilöstön osallistuminen monella eri tasolla - suunnittelijana, kouluttajana ja osallistujana. Tärkeää uudistetussa koulutusprosessissa on myös koulutukseen osallistuvien aliurakoitsijoiden valinta siten, että urakoitsijat ovat rakennusliikkeen liiketoiminnan kannalta keskeisessä asemassa. Koulutuksen sisällön valinnassa ja tuottamisessa korostetaan vuorovaikutusta osapuolten välillä ja tilaisuuden järjestelyyn panostetaan aiempaa enemmän. Osallistujilta saadun palautteen pohjalta ja tuotannon tarpeiden mukaan koulutusprosessia kehitetään jatkuvasti. Tutkimushankkeen tuloksena esitetään koulutusprosessissa suoritettavat tehtävät ja menetelmät niiden toteutukselle. Esimerkkinä käydään läpi tutkimushankkeen puitteissa toteutettu pilottikoulutus ja analysoidaan se.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages85
ISBN (Electronic)951-38-6193-7
ISBN (Print)951-38-6192-9
Publication statusPublished - 2003
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesVTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes
Number2218
ISSN1235-0605

Keywords

  • construction industry
  • re-engineering
  • contraction
  • subcontractors
  • training
  • knowledge management
  • process modelling
  • knowledge transfer
  • benchmarking

Cite this