Allianssiurakan arvontuoton mekanismit: Johdon sosiaalinen kognitiivinen kartta

Translated title of the contribution: Value-creation mechanisms of alliancing: A social cognitive map of executives

  Research output: Book/ReportReport

  Abstract

  Allianssiurakka on suhteellisen uusi, kasvavaa mielenkiintoa osakseen saava rakennushankkeen toteutusmuoto, jonka toimivuudesta esitetään monenlaisia näkemyksiä. Tästä syystä allianssin toimintalogiikkaa on syytä selvittää. Tässä julkaisussa raportoitavan työn tavoitteena onkin määrittää niitä keinoja ja mekanismeja, jotka allianssiurakassa vaikuttavat sen kykyyn tuottaa arvoa rahalle. Työssä konstruoidaan vaikutusketjuja allianssin yksilöityjen perusratkaisujen ja arvoa rahalle -suhdetta määrittelevien keskeisten tulosalueiden välillä. Vaikutussuhteiden osalta pyritään tunnistamaan sekä taloudellista toteutusta edistäviä että sitä haittaavia tekijöitä. Tutkimus keskittyi yhteen allianssihankkeeseen ja sen toimintataparatkaisuihin ja kokemuksiin. Tapaustutkimushanke oli Tampereen rantatunneli -hanke. Vaikutusketjuja selvitettiin allianssin (kaikki sopimusosapuolet kattavan) johtoryhmän kahdeksan jäsenen haastattelujen avulla. Haastattelut toteutettiin kaksivaiheisina henkilökohtaisina haastatteluina systemaattista mallintamismenettelyä hyödyntäen (ns. kognitiiviset kartat). Tuloksena esitetään haastattelujen yhdistelmänä tuotettu malli (sosiaalinen kognitiivinen kartta) ja sen alustavan analyysin esiin nostamat havainnot. Tuloksen mukaan allianssiurakka tarjoaa konkreettisen puitteen, jossa onnistumisen edellytykset ovat tavanomaista paremmat, kun kyse on haastavista ja paljon epävarmuutta sisältävistä monimutkaisista hankkeista. Onnistumista edesauttaa suuri joukko allianssin erilaisia perusratkaisuja, joista keskeisimpiä ovat kyvykkäiden palveluntuottajien valinta ja osapuolten yhteinen riskien kantaminen. Odotettavissa olevissa hyödyissä taas korostuvat monet laadulliset, ympäristöön ja sidosryhmiin liittyvät onnistumiset ja tulosvaikutukset. Realistinen tulosodote on ehkä silti suhteellisesti vielä parempi aikataulu- ja erityisesti kustannustehokkuuden osalta, sillä yhdistämällä allianssin käyttö riittävään liikkumavaraan hankeratkaisuissa voidaan innovaatiohakuisella toteutusmuodolla parantaa toiminnan tehokkuutta parhaimmillaan merkittävästi. Tuotettu näkemys allianssin arvontuoton mekanismeista on pääpiirteissään yhtenevä kirjallisuudessa esitetyn argumentaation kanssa. Työn uutuusarvo onkin tarkastelun kokonaisvaltaisuudessa: yhdistelmämalli (tai -kartta) kytkee allianssin perusominaisuudet, toimintatavat ja tulosodotukset kiinteästi toisiinsa noin sadan niitä kuvaavan käsitteen osalta. Vastaavaa kokonaisvaltaista systeemikuvausta ei allianssin toimintalogiikasta ole tiettävästi aiemmin laadittu.
  Translated title of the contributionValue-creation mechanisms of alliancing: A social cognitive map of executives
  Original languageFinnish
  Place of PublicationEspoo
  PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
  Number of pages86
  ISBN (Electronic)978-951-38-8389-8
  Publication statusPublished - 2015
  MoE publication typeD4 Published development or research report or study

  Publication series

  SeriesVTT Technology
  Number243
  ISSN2242-1211

  Keywords

  • project alliance
  • alliancing
  • relational contracting
  • transport infrastructure
  • construction project
  • project delivery systems
  • fuzzy cognitive mapping
  • value for money

  Fingerprint

  Dive into the research topics of 'Value-creation mechanisms of alliancing: A social cognitive map of executives'. Together they form a unique fingerprint.

  Cite this