Allianssiurakan taloudellisuus: Infrahankkeen toteutusmuotojen innovaatiokyvykkyyksien vertailua

Translated title of the contribution: Economic efficiency of alliancing: Comparison of the innovation capabilities of infrastructure project delivery systems

Hannu Koski, Pertti Lahdenperä

  Research output: Book/ReportReport

  Abstract

  Projektiallianssi on rakennushankkeen toteutustapa, jossa tilaaja ja palveluntuottajat muodostavat yhteisen organisaation ja laativat monen toimijan sopimuksen hankkeen toteuttamisesta sekä kantavat hankkeen riskejä yhteisesti. Yhteistyömuotoisessa toimintatavassa palveluntuottajien valinnassa korostuu tarjoajien allianssikyvykkyys, ja hintatekijöiden osalta valintakriteeristö saattaa rajautua vain esim. palveluntuottajien palkkioon. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää allianssiurakan kyvykkyyttä tuottaa rakennushanke taloudellisesti verrattuna ns. perinteisten toteutusmuotojen luomiin edellytyksiin. Näitä perinteisiä muotoja ovat kokonaisurakka, suunnittele ja toteuta -urakka ja projektinjohtopalvelu. Tutkimuksessa tarkasteltiin yhden allianssihankkeen kehitysvaiheessa syntyneitä ideoita ja niiden jalostumista kustannussäästöjä ja lisäarvoa tuoviksi innovaatioiksi. Tarkastelu tehtiin esimerkkikohteen, allianssimallilla toteutettavan Tampereen Rantatunneli -hankkeen avulla, koska hankkeesta oli saatavissa tiedot kehitysvaiheen innovaatioista sekä laskelmat ja arviot niillä saavutettavista kustannussäästöistä ja muista vaikutuksista. Keskeneräisen hankkeen kyseessä ollen toteutusvaiheen innovaatiot eivät ole mukana vertailussa. Innovaatioiden lisäksi myöskään muita toteutusmuotojen taloudellisuuseroja mahdollisesti aiheuttavia tekijöitä ei tarkasteltu. Vertailu allianssiurakan ja perinteisten toteutusmuotojen välillä tehtiin asiantuntijaarvioihin perustuen. Asiantuntijat arvioivat ensisijaisesti sitä, millaiset edellytykset perinteisillä toteutusmuodoilla on uusien ideoiden syntymiselle, esittämiselle ja käyttöönotolle ja millaisiin hyötyvaikutuksiin niillä voidaan parhaimmillaan päästä. Näiden arvioiden perusteella työssä oli edellytykset vertailla eri toteutusmuotojen suhteellisia kustannuksia. Arvontuoton osalta tarkastelu oli yleisluonteinen ja perustui lähinnä tilaajan arvioon. Allianssimallissa näyttää olevan useita piirteitä, jotka edistävät ideoiden ja innovaatioiden syntymistä, kuten monialainen osaaminen (joka yhdistyy yhdessä ja yhteisissä toimitiloissa työskenneltäessä), innovointiin motivoivat sopimus- ja riskienjakamismenettelyt sekä innovaatioiden kehittämisen ja käyttöönoton mahdollistava pitkähkö kehitysvaihe. Perinteisissä toteutusmuodoissa on sen sijaan tunnistettavissa monia tekijöitä, joiden vuoksi ideoita syntyy, esitetään ja otetaan käyttöön vähemmän kuin allianssimallissa. Lisäksi mm. sopimusneuvotteluista johtuen innovaatioiden käyttöönotto saattaa viivästyä, mikä usein pienentää saatavaa hyötyä perinteisillä toteutusmuodoilla toimittaessa. Vaihtoehtoisia toteutusmuotoja käyttämällä ei uskota yllettävän vastaaviin kustannussäästöihin kuin allianssilla, vaan niillä päädyttäisiin hintatasolle, joka olisi 4...6 prosenttia allianssilla saavutettavaa korkeampi ilman että saavutettaisiin mitään varsinaista arvontuottoetua. Asiantuntija-arvioiden mukaan vertailtavista toteutusmuodoista suunnittele ja toteuta -urakassa innovaatioista saataisiin suurimmat ja kokonaisurakassa pienimmät hyödyt allianssin hyötyihin verrattuna.
  Translated title of the contributionEconomic efficiency of alliancing: Comparison of the innovation capabilities of infrastructure project delivery systems
  Original languageFinnish
  Place of PublicationEspoo
  PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
  Number of pages39
  ISBN (Electronic)978-951-38-8332-4
  Publication statusPublished - 2015
  MoE publication typeD4 Published development or research report or study

  Publication series

  SeriesVTT Technology
  Number229
  ISSN2242-1211

  Keywords

  • project alliance
  • alliancing
  • project delivery systems
  • comparison
  • innovation
  • economic efficiency
  • transport infrastructure
  • construction project

  Fingerprint

  Dive into the research topics of 'Economic efficiency of alliancing: Comparison of the innovation capabilities of infrastructure project delivery systems'. Together they form a unique fingerprint.

  Cite this