Alueellisten liikkumiskokeilujen vaikutusarviointi

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Sitran rahoittama Alueellisten Liikkumispalveluiden Integroitu Operointi -hanke (ALPIO) sisälsi alueellisia liikkumiskokeiluja, joissa hyödynnettiin kutsuohjautuvaa liikennettä ja yhdisteltiin eri käyttäjäryhmiä ja kuljetuksia. Kokeilut toteutettiin julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyössä ItäUudellamaalla Porvoossa ja Loviisassa, Etelä-Savossa Mikkelissä ja Pirkanmaalla Ylöjärven Kurussa ja Sastamalan Vammalassa. Tässä raportissa arvioidaan kokeilujen vaikutuksia eri osapuolten näkökulmista: asiakkaat, liikennöitsijät sekä hankkeeseen osallistuneet alueet ja yrityskonsortio. Tulokset perustuivat kyselyihin, haastatteluihin ja työpajoihin sekä järjestelmien tuottamaan dataan. Tutkimus on pääosin laadullinen,
mutta kyselyt ja yrityskonsortion alusta tuottivat määrällistä aineistoa. Käyttäjät olivat pääasiassa tyytyväisiä järjestettyihin palveluihin ja asenteet olivat yleisesti melko myönteisiä kutsuohjautuvuutta ja kuljetusten yhdistelyä kohtaan. Palvelut myös houkuttelivat uusia käyttäjiä. Liikennepalveluiden saavutettavuuden arvioitiin parantuneen kaikilla pilottialueilla kokeilujen myötä. Kokeilu lisäsi kehittäjien kokemusta kutsuohjautuvasta liikenteestä ja kuljetusten yhdistelemisestä sekä edisti yleisesti liikkumispalvelujen kehittämistä ja laajempaa henkilökuljetusten
tarkastelua. Kokeiluissa tunnistettiin tarvetta eri hallinnonalojen yhteistyön tiivistämiselle kuljetusten järjestämisen osalta sekä yhteiskunnan korvaamiin kuljetuksiin liittyvien toimintatapojen yhtenäistämiselle eri kuntien ja alueiden välillä. Palvelujen arvioitiin parantaneen kuljetusten resurssitehokkuutta. Lisäksi henkilöautojen käytöstä siirryttiin jonkin verran joukkoliikenteen käyttöön. Reittien optimoinnin ja kuljetusten yhdistelyn arvioitiin johtavan ajoneuvokilometrisäästöihin, jotka puolestaan mahdollistavat kustannussäästöjä ja päästövähennyksiä. Henkilökuljetusten yhdistelyjen ja optimoinnin tuoman resurssitehokkuuden potentiaalia tulisi selvittää koko maan tasolla tarkemmin, mikä tukisi valtakunnallisia kustannus- ja päästötavoitteita.
Original languageFinnish
Place of PublicationOulu
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages51
Publication statusPublished - 2019
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesVTT Tutkimusraportti
NumberVTT-R-01152-19

Cite this