Aluerakennuskohteiden kehityskumppaneiden systemaattinen valinta

  Research output: Book/ReportReport

  Abstract

  Perinteistä maapolitiikkaa noudattavassa kuntajohtoisessa kaavoituksessa on tavanomaista, että kunta hankkii maa-alueen omistukseensa ja kaavoitus tehdään kunnan toimesta tai toimeksiantona. Kaava määrittää pitkälti rakennettavat ratkaisut. Rakennuttamisesta vastaavat yritykset tulevat mukaan vasta kaavoituksen valmistuttua eikä näiden osapuolten tietous ja osaaminen ole käytössä asemakaavaa laadittaessa. Julkaisussa esiteltävän työn lähtökohtana on ajatus, että kaavoitusprosessia voidaan kehittää yhteiskunnan ja rakentamista toteuttavien osapuolien keskinäisellä yhteistyöllä. Tavoitteena oli kehittää menettelytavat, joilla aluerakennuskohteisiin valitaan toimijat, jotka yhteistyössä kunnan kanssa kehittävät alueen asemakaavaratkaisua ja sen valmistuttua toteuttavat alueen rakentamisen. Perustana on kilpailullinen valinta, jossa rinnakkaisiin kortteleihin valitaan kuhunkin yksi toteuttaja yhtäaikaisella valinnalla siten, että korttelikohtaiset valinta- ja suunnitteluprosessit tukevat toisiaan ja hyötyvät valinnassa käytettävästä yhteismenettelystä. Työ jakautuu kahteen tutkimukselliseen osa-alueeseen. Työn prosessiosassa kartoitettiin sellaisia kaavoituskumppanien valintaprosesseja, joiden mukaan etenemällä alueen kehittämiseen löydetään suuresta ehdokasjoukosta parhaat toimijat ja ideat tai suunnitteluratkaisut. Käsitteellisen jäsentelytehtävän pohjalta generoitiin muutamia vaihtoehtoisia prosesseja. Kriittisen pohdinnan perusteella prosessien joukkoa karsittiin kahteen potentiaaliseen päävaihtoehtoon, jotka kuvattiin tarkemmin tehtävätasolla yritysten ja ehdotusten ominaisuuksia arvioivien kriteerien kanssa. Näiden lisäksi listattiin tiivistetysti vaihtoehtoisia muita valintaprosessivariaatioita. Työn menetelmäosassa kehitettiin lähestymistapoja ja menetelmäperustaa yritysryhmien vertailemiseksi ja kumppanien valitsemiseksi. Pyrkimyksenä oli löytää tarkoituksenmukaisia yleisiä menettelytapoja, joita voidaan käyttää erityyppisissä prosesseissa ja prosessien eri vaiheissa. Työn toteuttamiseksi kartoitettiin erilaisia päätöksenteon vertailu- ja valintamenetelmiä ja työstettiin ongelmakenttään soveltuvia ratkaisuja. Ensimmäisen kokonaisuuden muodostavat ne menetelmät, joilla kilpailijat voidaan asettaa ensisijaisuusjärjestykseen. Toisena kokonaisuutena paneuduttiin ns. monikohdekilpailun menettelyihin, joilla tietyin prioriteettiehdoin useampia kilpailijoita allokoidaan rinnakkaisiin jatkokilpailuihin, joista parhaat yritykset lopulta valitaan alueen toteuttajiksi.
  Original languageFinnish
  Place of PublicationEspoo
  PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
  Number of pages82
  ISBN (Electronic)978-951-38-6927-4
  Publication statusPublished - 2007
  MoE publication typeNot Eligible

  Publication series

  SeriesVTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes
  Number2380
  ISSN1235-0605

  Keywords

  • urban planning
  • plot design competition
  • real estate development
  • competitive selection
  • multi-target competition
  • multi-criteria decision making
  • public private partnership

  Cite this