Ammoniakin ja vetykloridin määrittäminen kenttäkäyttöisellä FT-IR-analysaattorilla

Kauko Tormonen, Aappo Roos

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Tutkimuksessa selvitettiin laboratorio- ja kenttäkokein GASMET-kaasuanalysaattorin soveltuvuus ammoniakin (NH3) ja vetykloridin (HCl) mittaamiseen savukaasuista. Kokeita tehtiin kahdella eri analysaattorilla. Toinen oli valmistajan ensimmäinen sarjavalmisteinen GASMET vuodelta 1993 ja toinen suoraan tuotannosta otettu GASMET vuodelta 1994. Laboratoriokokeissa selvitettiin pienimmät mitattavat ammoniakin ja vetykloridin pitoisuudet sekä kuivista että kosteista seoskaasuista. Kosteiden kaasujen vesipitoisuus vaihteli 1 %:sta 16 %:iin. Pitkäaikaiskokeiden perusteella arvioitiin GASMETin stabiiliuden vaikutusta mittaustulokseen. GASMETilla voidaan havaita ja määrittää 1 - 2 ppm:n suuruiset ammoniakin ja vetykloridin pitoisuudet. Suoritettujen 24 tunnin mittaisten pitkäaikaiskokeiden aikana GASMETin määrittämä ammoniakkipitoisuus säilyi luotettavana. GASMETin määrittämässä vetykloridipitoisuudessa havaittiin pieni, noin 3 ppm suuruinen, tasaisesti kasvava pitoisuustason nousu. Kenttäkokeissa suoritettiin savukaasumittauksia kahdessa kohteessa. Ensimmäisessä kohteessa GASMETilla määritettiin savukaasun metaanin (CH4), vetykloridin ja ammoniakin pitoisuudet. Metaanipitoisuutta verrattiin FID-analysaattorilla määritettyyn kokonaishiilivetypitoisuuteen (CxHy). GASMETin määrittämä metaanipitoisuus seurasi hyvin kokonaishiilivetypitoisuutta. Toisessa kohteessa mitattiin vetykloridin pitoisuus GASMETilla. Tuloksia verrattiin nesteabsoptiomenetelmällä saatuihin tuloksiin. Vertailumenetelmällä ja GASMETilla määritetyt savukaasujen HCl-pitoisuudet vastasivat toisiaan. Suuretkaan metaanipitoisuudet eivät häirinneet kloorivedyn määrittämistä. Suoritettujen kokeiden perusteella voidaan todeta, että GASMET soveltuu ammoniakin ja vetykloridin pitoisuuden määrittämiseen savukaasuista.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages43
ISBN (Print)951-38-4898-1
Publication statusPublished - 1996
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesVTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes
Number1743
ISSN1235-0605

Keywords

 • ammonia
 • hydrogen chloride
 • chemical compounds
 • measurement
 • measuring instruments
 • analysing
 • analyzers
 • field tests
 • gas analysis
 • combustion
 • gases

Cite this