Anni ja Onni: Huomaamaton teknologia arjen apuna

Jaana Leikas (Editor), Helena Launiainen (Editor)

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Iän myötä koti ja asuminen ovat aiempaa tärkeämpiä hyvän arjen ja hyvinvoinnin kannalta. Yhä useampi ikäihminen haluaa asua ja asuukin elämänsä loppuun asti omassa kodissaan, jonne toivotaan tuotavaksi kulloinkin tarvittavat palvelut. Siten on tärkeä kehittää yhdessä ikäihmisten ja heidän läheistensä kanssa teknologisia ratkaisuja, jotka edistävät luontevasti ja huomaamattomasti toimintakykyä erilaisissa kotiympäristöissä. Ikäihmisellä tulisi olla mahdollisuus turvalliseen, itsenäiseen ja mukavaan asumiseen omassa kodissaan sairaudesta tai toimintakyvyn rajoituksista huolimatta. Teknologian avulla voidaan luoda yksilöllisen elämäntilanteen mukaisia mahdollisuuksia, jotka vahvistavat ikäihmisen elämänlaatua ja itsemääräämisoikeutta hänelle tutussa kotiympäristössä. Tämä on mahdollista silloin, kun teknologian kehittämisen lähtökohtana on laaja-alainen näkemys ihmisestä ja hänen arjestaan. Tällä tarkoitetaan ymmärrystä ikäihmisen toimintakyvystä, elämänmuodoista ja -tyyleistä, arvoista, sosiaalisista verkostoista ja elämänkokemuksista. Tämä julkaisu perustuu Bewell Happy -yhteistyöprojektin tuloksiin. Hankkeen tavoitteena oli aktivoida suomalaisen tieto- ja viestintäteknologian mahdollisuuksia hyvinvointipalvelujen ja aktiivisen ikääntymisen alueilla. Bewell Happy -projektissa keskityttiin erityisesti kotona asuvien ikäihmisten päivittäisen elämän ymmärtämiseen pohjautuvaan toimintakyvyn muutosten tunnistamiseen. Projektin lähtökohtana oli monitieteinen ja luova yhteiskehittäminen, johon korvaamattoman panoksen toivat projektiin osallistuneet ikäihmiset ja heidän läheisensä. Tässä julkaisussa kuvataan aluksi toimintakyvyn rakentumista ja kognitiivisten toimintarajoitteiden vaikutuksia ikäihmisen päivittäiseen elämään. Tämän jälkeen perehdytään ikäihmisen arjen rutiinien muotoutumiseen, mikä ohjaa julkaisussa kuvattavien teknologisten ratkaisujen yhteistoiminnallista toteutusta. Lopuksi pohditaan seurantateknologian eettisiä kysymyksiä ja kuvataan tutkimuksen toteuttamista yhteissuunnittelun keinoin.
Original languageFinnish
Place of PublicationHelsinki
PublisherMiina Sillanpää Foundation
Number of pages63
ISBN (Print)978-951-8973-67-9
Publication statusPublished - 2016
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Keywords

  • ambient assested living
  • user experience
  • sensors
  • ageing

Cite this