Anturiajoneuvoilla saatavan tiedon hyödyntäminen

Satu Innamaa, Harri Koskinen, Anna Schirokoff, Mikko Tarkiainen

  Research output: Book/ReportReport

  Abstract

  Anturiajoneuvolla tarkoitetaan tieliikenteessä liikkuvaa autoa, joka kerää eri antureiltaan saatavaa mittaustietoa ja välittää sen eteenpäin keskitettyä tiedonjalostusta varten. Anturiajoneuvoissa on tyypillisesti mittaustiedon keräämiseen, käsittelyyn, tallennukseen ja tiedonsiirtoon tarvittavat laitteistot. Anturiajoneuvoihin perustuvan järjestelmän sovelluskohteet voidaan jakaa kolmeen ryhmään: liikenteen hallintaan liittyvät sovellukset, kalustonhallintasovellukset sekä säähän, tien kuntoon ja ympäristöön liittyvät sovellukset. Tämän työn tavoitteena oli tutkia anturiajoneuvoilla kerättävän tiedon hyödyntämismahdollisuuksia Suomessa sekä ajantasaisissa sovelluksissa että kerättyä aineistoa jälkikäteen analysoimalla (ns. historiatieto). Työssä selvitettiin nykytila anturiajoneuvotiedon tuottamisesta ja siihen liittyvistä standardeista. Lisäksi tutkittiin, kuinka anturiajoneuvotietoa on hyödynnetty maailmalla ja kuinka tietoa voisi soveltaa Suomessa. Lopuksi asiantuntijatyöpaja muodosti vision anturiajoneuvojen soveltamisesta Suomessa vuonna 2015 ja suosituksen askeleista, joilla tähän visioon edetään. Nopeus- ja paikkatietoon perustuvaa liikenteen sujuvuustietoa tuottavia anturiajoneuvojärjestelmiä on maailmalla tuotantokäytössä useita. Tietoa hyödynnetään sekä ajantasaisesti että historiatietoa käyttämällä. Monipuolisempaa anturiajoneuvotietoa hyödyntävät järjestelmät ovat vielä tutkimusvaiheessa. Ajoneuvoissa on jo riittävästi erilaisia antureita tuottamaan monipuolista tietoa sovelluksiin, mutta anturitietoa ei ole saatavana ajoneuvojen tiedonsiirtoväylistä. Tietojen saaminen ajoneuvon ulkopuolisiin sovelluksiin vaatisi tutkimus- ja kehitystyötä sekä standardointia. Visiotyöpajan näkemyksen mukaan anturiajoneuvotiedon tärkeimpiä hyödyntämissovelluksia ovat Suomessa vuonna 2015 liikenteen häiriö- ja kelitiedotus, teiden kunnossapidon ohjaus, liikennesuunnittelu ja tienkäyttömaksut. Esimerkiksi automaattisella hätäviestijärjestelmällä voi olla merkittävä rooli anturiajoneuvotiedon keruussa. Ajantasaista tietoa ja historiatietoa yhdistetään muiden mittausjärjestelmien tuottamaan tietoon. Anturiajoneuvojärjestelmän hyödyntäjiä ovat muun muassa liikennetiedon tarjoajat, muut palveluntarjoajat, tieviranomaiset, kunnossapitoyritykset, päättäjät, kuljetusyritykset, tutkijat ja tienkäyttäjät. Vuonna 2015 anturiajoneuvotiedon keräämisestä ja jalostamisesta on muodostunut merkittävää liiketoimintaa. Tiedon kerääjinä voivat toimia sekä yksityiset että ammattiautoilijat. Ajoneuvoista kerättävät tietosisällöt, tietojen ajantasaisuus, tiedonkeruualue, tiedonsiirto ja tiedonkeruun rakenne vaihtelevat ajoneuvolaitteistojen ja sovellusten mukaan. Suomessa häiriöiden ja kelin rooli yleisellä tieverkolla tulee merkittäväksi. Anturiajoneuvosovellukset keskittyvät liikenteen sujuvuuden osalta suurten kaupunkiseutujen ruuhkiin ja muun tieverkon osalta häiriösovelluksiin.
  Original languageFinnish
  Place of PublicationHelsinki
  PublisherLiikenne- ja viestintäministeriö
  Number of pages75
  ISBN (Print)952-201-965-8
  Publication statusPublished - 2005
  MoE publication typeD4 Published development or research report or study

  Publication series

  SeriesAINO-julkaisuja
  Volume13

  Cite this