Användning av teletex i bibliotekens fjärrlåneverksamhet och dokumentanskaffning

Pekka Partti

Research output: Book/ReportReport

Abstract

I publikationen utredes möjligheterna av att använda teletex - ett nytt elektro-niskt telekommunikationssystem - vid dokumentanskaffning och fjärrlåneverksam-het. Möjligheterna kartläggs på basen av erfarenheter från praktiken och med hjälp av försök. Försöket bestod av 50 fjärrlånebeställningar som gjordes både med telex, teletex och genom att använda beställningsrutinen vid online-sökningssystem. Metoderna jämförs med avseende på kostnadsfaktorer, den arbetstid beställningarna fordrat och kommunikationstiden för dataöverföringen. Teletex är ett internationellt standardiserad datakommunikationsprotokoll som grundar sig på överföring av text från maskinminne till maskinminne antingen via datanät eller via telexnät. Dess fördelar är en snabb dataöverföring, omfattande teckensortiment, möjligheter att redigera texten före sändning, textöverföringens automatik och textbehandlingsmöjligheter. Alla dessa egenskaper kan även utvecklade telex-utrustningar förses med. De fasta kostnaderna för teletex är högre än för telex eller online-beställningar. På grund av snabba datakommunikationsnät är kostnaderna för dataöverföring dock små. Den långsamma dataöverföringen vid telex och online-systemens databasbaserade avgifter höjer kostnaderna för dessa kraftigt med ökat antal beställningar. Teletex är jämfört med telex och online-beställningen relativt sett det mest fördelaktiga alternativet då antalet beställningar är stort och kommunikationsavstanden långa. Användning av online-beställningssystem avviker från telex och teletex så mycket, att de inte kan avses som ett alternativ för någondera. Fordelen av den snabba dataöverföringen vid teletex kommer inte till sin rätt då antalet teletex ännu är litet i bibliotek och informationstjänster. Den fortsatta utvecklingen av teletex är beroende av andra telematiska tjänster, såsom telefax och videotex. Kombination av bilder och text samt möjligheter att integrera dem i övriga ADB-system kommer ännu att öka användningsmöjligheter för teletex under de närmaste åren.
Original languageSwedish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages48
ISBN (Print)951-38-2558-2
Publication statusPublished - 1986
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita
Number556
ISSN0358-5085

Keywords

  • documents ordering
  • Teletex
  • cost comparison

Cite this