Aravavuokratalo 90: Esitutkimus vuokra-asuntojärjestelmän kehittämisestä

Raimo Jänkälä, Jukka Kärkkäinen, Hanne Laitinen, Timo Lounela, Outi Timonen

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Aravavuokratalo 90 -tutkimusohjelman tavoitteena on poistaa vuokrataloasumisen kehittymisen esteitä. Aravavuokratalot on tähänastisessa asuntopolitiikassa liitetty ensisijaisesti sosiaalisten asuntojen määrällisen puutteen vähentämiseen. Vuokratalojen ylläpidon ja vuokrataloasumisen laadulliseen kehittämiseen on kiinnitetty tuskin lainkaan huomiota. Aravavuokra-asuntojen määrän sekä suhteellinen että absoluuttinen kasvu kiirehtivät vuokra-asuntojärjestelmän kehittämistä kaikessa laajuudessaan. Asuinkiinteistöjen ylläpito on monipuolinen tehtävä, minkä vuoksi alan tutkimukseen tarvitaan usean tieteenalan yhteisyötä. Tutkimusohjelma on laadittu yhteiskuntatieteen, kasvatustieteen ja tekniikan edustajien ryhmätyönä. Tieteidenvälisen yhteistyön mahdollistamiseksi on tutkimusasetelmiin ja tutkimuksen metodisiin kysymyksiin kiinnitettävä huomiota. Tutkimuksen lähtökohtana on hyvän asumisen käsite. Hyvä asuminen on vuokralla asumisen kehittämisen tavoite. Asuminen on kulttuurinen ilmiö ja kulttuurin osa. Siihen sisältyy itseisarvona nähtäviä tavoitteita. Hyvää asumista tutkittaessa tulisi tarkastella asumiskulttuuria tavoitteellisena toimintana eri aikakausina. Kysymystä on tässä suppeassa tutkimuksessa pystytty vain lyhyesti sivuamaan. Tutkimuksessa luodaan katsaus suomalaisen asumisen historialliseen kehitykseen sekä käsitellään tulevaisuuden vaihtoehtoisia asumismuotoja. Tutkimus jäsennetään henkilösuhteiden kolmioverkon avulla, jonka kärkinä ovat asukas, isännöitsijä ja kiinteistönhoitaja. Kiinteistöyhtiön luonnetta tavoitteellisena organisaationa, yriyksenä, painotetaan. Isännöitsijän rooli on yriyksen toimitusjohtaja, jolla on hallinnollisia, taloudellisia, teknisiä ja sosiaalisia tehtäviä. Aravavuokratalon vaarana on kustannuskierre ja sosiaalinen ongelmistumiskierre. Sosiaaliset ongelmat saavat tutkimuksessa runsaasti huomiota, koska ne ovat isännöitsijöiden erityinen huolen aihe. Vuokrataloasumisen uusia kehittämismuotoja, vuokralaisdemokratiaa, yhdyskuntayötä ja sosiaalista isännöintiä käsitellään. Asukas toimivana ja osallistuvana asuinyhteisön jäsenenä on tarkastelun kohteena. Kiinteistönhoitotyön tarkastelun viitekehyksenä on kehittävän työntutkimuksen malli. Työ nähdään yhteiskunnallisesti kehittyvänä toimintajärjestelmänä sekä ihmistä kasvattavana ja kehittävänä tekijänä. Työn kehittämisen tavoitteena on työntekijän tietoinen työn hallinta. Työn historiallisia kehitystyyppejä tarkastellaan alustavasti. Sisäisiä jännitteitä työhön samoin kuin yleensä asumiseen tuo perinteisen talonmiesjärjestelmän muuttuminen rationaalis-taloudelliseksi huoltomiesjärjestelmäksi. Esitutkimuksessa esitettävä Aravavuokratalo 90 -tutkimusohjelma jakaantuu kolmeen tutkimusalueeseen: asumiskulttuuri, kiinteistön ylläipito sekä asukkaat ja asuinyhteisö.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages112
ISBN (Print)951-38-3107-8
Publication statusPublished - 1988
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita
Number858
ISSN0358-5085

Keywords

  • housing
  • residential buildings
  • apartment buildings
  • management
  • rents
  • development projects
  • tenants
  • maintenance

Cite this