Arbetsplatser i kommunalplanering: Nordisk forskarseminarium

VTT

Research output: Book/ReportBook (editor)Scientificpeer-review

Abstract

I augusti år 1981 hölls det första forskarseminariet inom Nordiska byggforskningsorganisationernas samarbetsgrupp NBS samhällsplanering, Seminariet var första steget i aktiviteter av det nordiska arbetsgruppet "Arbete, produktion och samhällsstruktur". Seminariet behandlade arbetsplatser i kommunal planering. I seminariet deltog 32 personer och nästan alla gav också sitt eget bidrag till seminariet. Seminariets viktigaste ändamål var nämligen att uppväcka diskussion om aktuella forskningsproblem inom Norden och erbjuda forskarna möjlighet till direkta kontakter med varandra. Ett av seminariets centrala resultat var att arbetsplatsernas planering och relevant forskning är av stor betydelse i miljöns och livsförhållandenas förbättring. Därför skall vårt samarbete inom NBS gruppet "Arbete, produktion och samhällsstruktur" fortsättas. Arrangörerna av seminariet tackar ännu alla deltagarna for givande diskussioner, för vanlig samvaron och den speciellt varma "Tammerfors andan" som härskade under vårt seminarium. Vi hoppas, att seminariet har kunnat främja utvecklingen på detta viktiga område.
Original languageSwedish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages206
ISBN (Print)951-38-1410-6
Publication statusPublished - 1982
MoE publication typeC2 Edited books
EventArbetsplatser i kommunalplanering : Nordisk forskarseminarium - Tampere, Finland
Duration: 24 Aug 198127 Aug 1981

Publication series

SeriesVTT Symposium
Number17
ISSN0357-9387

Cite this