Arkkitehtuurin määrittely Suomessa 1940-1989

Pauline von Bonsdorff

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Tutkimuksen tavoitteena on peilata arkkitehtuurikirjoitusten asemaa arkktehtuurin kentässä ja kartoittaa suomalaisten arkkitehtien arkkitehtuuriajattelua toisen maailmansodan jälkeen (1940 - 1989) sellaisena kuin se välittyy alan ammattilehdestä Arkkitehti. Aineisto edustaa suomalaista ja Suomessa esitettyä ulkomaista arkkitehtuuriajattelua. Artikkeleiden valintaperusta on ollut arkkitehtuurin deskriptiivinen tai normatiivinen määrittely. Arkkitehtuuria ohjelmallisesti määrittelevät tekstit ovat lujasti historialliseen tilanteeseen sidottuja, ne rakentuvat olemassa oleville arkkitehtuurikäsityksille ja polemisoivat niitä vastaan. Kirjoitukset ovat yksi tapa ilmaista arkkitehtuuriajattelua, muita ilmaisumuotoja ovat piirustukset ja fyysiset rakennukset. Kirjoitukset ilmaisevat ajattelua valikoiden, toimivat arkkitehtuurin välitysmekanismeina ja välittävät impulsseja muilta kulttuurin aloilta. Niiden tehtävä on ensisijaisesti operatiivinen: ne suuntaavat arkkitehtuuria käytäntöön, eivät sen tieteelliseen määrittelyyn. Tutkimuksen toinen luku pohtii arkkitehtuurikirjoitusten asemaa sekä käsiteltyjen kirjoitusten taustoja funktionalismissa ja modernismissa. Kolmas luku tulkitsee tutkimuksen kohteena olevaa aineistoa ja jäsentää sen kolmeen ryhmään: absoluuttiseen arkkitehtuuriin, toiminnallisuuden arkkitehtuuriin ja merkitykselliseen arkkitehtuuriin. Dominanssin vaihtelu eri ryhmien välillä piirtää kuvan suomalaisen arkkitehtuuriajattelun historiasta. Neljännessä luvussa tulkinta viedään yleisemmälle tasolle. Siinä käsitellään niitä metaforisia malleja, joiden kautta arkkitehtuuria on lähestytty. Näiden voi perustellusti väittää kuvastavan aikakaudelle tyypillistä ajattelutapaa laajemmin. Tutkimuksen viimeinen luku käsittelee vuoden 1991 tarjoamia lähtökohtia rakentamiselle. Tutkimuksen primaariaineiston muodostavat Arkkitehti-lehden artikkelit. Ne on lueteltu tutkimuksen liitteessä ryhmiteltyinä vuosikymmenittäin ja temaattisen tulkinnan mukaisesti.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages182
ISBN (Print)951-38-4100-6
Publication statusPublished - 1991
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus. Tutkimuksia - Research Reports
Number752
ISSN0358-5077

Keywords

 • architecture
 • evaluation
 • periodicals
 • Finland
 • article
 • academic journal
 • esthetics
 • environments
 • surveys
 • technical writing
 • bibliographic data
 • thinking
 • reasoning
 • judgment
 • human factors engineering
 • history

Cite this