Arvio sähkömarkkinoiden toimivuudesta: Taustaraportti

Seppo Kärkkäinen, Ritva Hirvonen, Tiina Koljonen, Göran Koreneff, Aulis Ranne, Eero Tamminen

  Research output: Book/ReportReport

  Abstract

  Raportissa tarkastellaan Suomen ja Pohjoismaiden sähkömarkkinoiden toimivuutta tehtyjen kyselyiden ja haastatte-lujen sekä erillisten analyysien pohjalta. Kyselyjen perusteella sähkömarkkinoiden yleinen toimivuus on suhteellisen hyvä ottaen huomioon suhteellisen lyhyt toiminta-aika. Ongelma-alueina toimivuudelle nähtiin mm. - edelleen voimassa olevat vanhat tukkusähkösopimukset - ristiinsubventiomahdollisuudet kilpailtujen ja monopolitoimintojen välillä - kunnallisten laitosten erilainen verokohtelu - pullonkaulat ja niiden käsittely pohjoismaisessa siirtoverkossa - järjestelmävastaavien sidokset omistuksen kautta sähkön suurtuottajiin - Nord Poolin norjalaisvetoinen omistus ja valvonta Tehdyt analyysit tukevat näkemystä, jonka mukaan pohjoismaista siirtoverkkoa tulisi kehittää erityisesti Ruotsin ja Norjan välisten pullonkaulojen poistamiseksi. Suomen ja Ruotsin välillä ei näytä olevan tarvetta suurempiin investointeihin lähiaikoina. Menettelytapoja pullonkaulojen käsitte lyyn tule e myös tarkistaa. Markkinahinnan käyttäytyminen ei ole ristiriidassa markkinamekanismien kanssa. Aikaisemmista suurista investoin-neista ja runsaasta ve-si-ti-lan-tees-ta johtuen on vallinnut ylikapasiteettitilanne ja markkinahinta on vain harvoin noussut yli ki-vi-hii-li- ja maakaasuvoiman marginaalisen tuotantokustannuksen. Yli-ka-pa-si-teet-tia on purettu, mm. öljy- ja kivihiilikäyttöisiä lauhdutusvoimalaitoksia on sul-jet-tu kokonaan tai toistaiseksi. Samalla kuitenkin on laadittu suunnitelmia ja val-mis-tau-dut-tu uuden tuotantokapasiteetin rakentamiseen.
  Original languageFinnish
  Place of PublicationEspoo
  PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
  Number of pages97
  Publication statusPublished - 2001
  MoE publication typeD4 Published development or research report or study

  Publication series

  SeriesVTT Energian Raportteja
  Number11/2001
  ISSN1457-3350

  Cite this