Arvioita uusiutuvan energian lisäämisen vaikutuksista Suomen kasvihuonekaasupäästöihin ja kansantalouteen

Translated title of the contribution: Estimations of greenhouse reductions and economical effects of renewable energy in Finland

Tomi J. Lindroos, Suvi Monni, Juha Honkatukia, Sampo Soimakallio, Ilkka Savolainen

  Research output: Book/ReportReport

  Abstract

  Tietoja ilmastopolitiikkatoimien vaikuttavuudesta tarvitaan toimenpiteiden suunnitteluun, seurantaan ja edelleen kehittämiseen, mutta myös raportointiin EU:lle ja YK:n ilmastosopimukselle. Tässä hankkeessa kehitettiin menetelmiä ilmastopolitiikan vaikuttavuuden arvioitiin ja sovellettiin niitä metsähakkeen, tuulivoiman, biokaasureaktorien ja liikenteen biopolttoaineiden tarkasteluissa. Uusiutuvan energian käyttöä tukevilla politiikkatoimilla pyritään saavuttamaan EU:n uusiutuvan energian tavoite, mutta niillä on myös muita vaikutuksia. Tässä hankkeessa tarkasteltiin vaikutuksia kasvihuonekaasupäästöihin, työllisyyteen, suoriin kustannuksiin valtiolle ja kansantalouteen Suomessa. Arviot tehtiin suhteellisen yksinkertaisilla menetelmillä ja laskentamalleilla. Metsähakkeen käytön lisäämisellä saavutettaisiin suurimmat vuosittaiset päästövähennykset: 4,0-4,7 MtCO2 vuoden 2010 tasosta vuoteen 2020 mennessä. Tuulivoimalla saavutettava vastaava vuosittainen lisäpäästövähennys olisi arviolta 1,1-1,7 MtCO2 ja biokaasureaktoreilla 0,06-0,20 MtCO2 ekv. Liikenteen biopolttoaineiden lisäkäytöllä saavutettaisiin Suomen liikennesektorilla 1,1 MtCO2:n vuosittainen vähennys vuoden 2010 tasosta vuoteen 2020 mennessä, mutta niiden tuotantoketjussa vapautuisi arviosta riippuen päästöjä 0,05-0,4 MtCO2 ekvSuomessa ja 0,2-0,7 MtCO2 ekv ulkomailla. Metsähakkeen lisäkäytön suora työllisyyslisäys vuonna 2020 olisi arviolta vajaa 3 000 htv/vuosi vuoden 2010 tasoon verrattuna. Toiseksi suurin suora työllisyysvaikutus arvioitiin tuulivoimalle (n. 1 300 htv/vuosi vuonna 2020), mutta osa voimaloista ja niiden komponenteista valmistetaan ulkomailla ja työllisyyslisäys Suomessa jäänee jonkin verran arvioitua pienemmäksi. Biokaasureaktorien työllisyysvaikutus on suhteellisen pieni (100-150 htv/vuosi vuonna 2020) ja liikenteen biopolttoaineista arvioitiin vain metsätähdedieselin vaikutusta (500-850 htv/vuosi vuonna 2020), mikä saattaa olla osittain päällekkäinen metsähakkeen työllisyysvaikutuksen kanssa. Malliarvion mukaan kokonaisvaikutus työllisyyteen olisi yhteensä noin 3000 htv/vuosi vuonna 2020. Valtio myönsi tukia tarkastelluille uusiutuvan energian muodoille noin 150 M vuonna 2010, ja vuoteen 2020 mennessä tukien arvioidaan nousevan 350 M tasolle. Metsähake on pelkkiä valtion kustannuksia tarkasteltalessa tehokkain tapa lisätä uusiutuvan energian määrää ja vähentää päästöjä. Metsähakkeen käyttötavoite on kuitenkin lähellä suurinta kustannustehokasta käyttömäärää. Valtion kustannusten kannalta tuulivoima on biokaasureaktoreita edullisempi molemmilla käytetyillä tarkastelutavoilla (uusiutuvan energian lisäys Euroa/GWh ja päästöjen vähennys Euroa/tCO2). Valtion näkökulmasta liikenteen biopolttoaineille asetettu jakeluvelvoite ja valmisteveroalennus ovat suhteellisen edullinen tapa lisätä uusiutuvan energian käyttöä, mutta kotimaisen liikenteen biopolttoaineiden tuotannon edistäminen saattaa edellyttää myös muiden tukimekanismien, kuten investointitukien käyttöä, joita ei huomioitu tässä selvityksessä. Tarkasteltujen uusiutuvan energian politiikkatoimien yhteisvaikutuksesta kansantuote olisi malliarvion perusteella vuonna 2020 noin 0,2 % vertailuskenaariota korkeammalla tasolla ja investointivaiheen jälkeen kansantuote jäisi noin 0,1 % vertailuskenaariota korkeammalle tasolle. Jos energiateknologian vienti lähtisi kasvavien kotimarkkinoiden ansiosta kasvuun, positiiviset vaikutukset kansantuotteeseen olisivat suurempia.
  Translated title of the contributionEstimations of greenhouse reductions and economical effects of renewable energy in Finland
  Original languageFinnish
  Place of PublicationEspoo
  PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
  Number of pages136
  ISBN (Electronic)978-951-38-7624-1
  ISBN (Print)978-951-38-7623-4
  Publication statusPublished - 2012
  MoE publication typeD4 Published development or research report or study

  Publication series

  SeriesVTT Technology
  Number11
  ISSN2242-1211

  Keywords

  • renewable energy
  • policy evaluation
  • green house gas reductions
  • employment
  • GDP
  • forest residues
  • wind power
  • biogas
  • biofuels

  Fingerprint

  Dive into the research topics of 'Estimations of greenhouse reductions and economical effects of renewable energy in Finland'. Together they form a unique fingerprint.

  Cite this