Asbestipitoisten putkistoeristeiden märkäpurkumenetelmä

Translated title of the contribution: Asbestos stripping from isolated tubes by water wetting

Jukka Saarenpää, Simo Sauni, Ilpo Kulmala, Seppo Enbom

  Research output: Book/ReportReport

  Abstract

  Asbestimateriaalien purkamisessa Suomessa ja muissa Pohjoismaissa on perinteisesti käytetty pölyäviä kuivapurkumenetelmiä. Sitä vastoin USA:ssa laki edellyttää asbestin märkäpurkua. Asbestin pölyämistä voidaan vähentää, mikäli purettava asbestia sisältävä rakennusosa kostutetaan perusteellisesti ennen purkamista. Tutkimuksen tavoitteena oli kehittää asbestipitoisen putkieristemassan kostuttamiseen ja liettämiseen perustuva pölytön purkumenetelmä. Eristemassan kostutuslaitteen kehitystyön pohjaksi tehtiin kirjallisuusselvitys asbestin märkäpurussa maailmalla käytettävistä kostutusaineista ja -metodeista. Laboratoriokokeilla tutkittiin erityyppisten nesteiden kostutusominaisuuksia. Parhaimmaksi ja helppokäyttöiseksi eristemassan kostuttajaksi todettiin lämmin vesi. Asbestipurkutyössä käytettäviä apuvälineitä kartoitettiin sekä kotimaasta että ulkomailta. Valmiita apuvälineitä löytyy lähinnä asbestijätteen siirtoon ja pakkaamiseen. Märkäpurkumenetelmässä tarvittavien laitteiden ja apuvälineiden prototyypit konstruoitiin tutkimuksen kuluessa. Putkieristemassan sydänosasta ulospäin tapahtuvaan kostuttamiseen kehitettiin piikeillä varustettu työväline, asbestisiili. Kostunut eristemassa pakattiin yksinkertaisella säkitystelineellä muovisukkaan tai jätesäkkiin. Putkipintojen loppusiivoukseen valmistettiin ja koekäytettiin kohdeimurin imuputkeen liitettävä harjaava suukappale. Märkä- ja kuivapurun vertailumittausten yhteydessä testattiin kehitettyjä märkäpurun apuvälineitä ja arvioitiin niiden soveltuvuutta käytännön putkieristemassojen purkutilanteisiin. Mittaustulosten mukaan purettavan eristemassakohdan kostuttaminen alensi purkuosaston pöly- ja asbestikuitupitoisuuden noin sadasosaan verrattuna kuivapurkuun puukolla ja vesurilla. Toteutetuissa märkäpurkukokeissa purkuosaston poistoilman asbestikuitupitoisuus oli jopa selvästi alle asbestin haitalliseksi tunnetun pitoisuuden HTP8h = 0,5 kuitua/cm3. Putkieristemassojen märkäpurkumenetelmän valitseminen kuivapurun sijasta on erityisen perusteltua purkukohteissa, joissa on vähän purettavaa laajalla alueella, työtehtävä koostuu pistemäisistä purkutöistä tai purkutilan arat pinnoitteet ovat vaikeasti siivottavissa kuivapurun aikana väistämättä kaikille osastoinnin pinnoille leviävästä asbestipölystä.
  Translated title of the contributionAsbestos stripping from isolated tubes by water wetting
  Original languageFinnish
  Place of PublicationEspoo
  PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
  Number of pages63
  ISBN (Print)951-38-4315-7
  Publication statusPublished - 1992
  MoE publication typeNot Eligible

  Publication series

  SeriesVTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes
  Number1421
  ISSN1235-0605

  Keywords

  • asbestos
  • pipes (tubes)
  • coated pipes
  • pipelines
  • insulation
  • repairs
  • renovating
  • safety engineering
  • water
  • humidification
  • wetting
  • breaking
  • methods
  • buildings
  • dust
  • dust control
  • working conditions
  • construction materials
  • equipment
  • measurement

  Fingerprint

  Dive into the research topics of 'Asbestos stripping from isolated tubes by water wetting'. Together they form a unique fingerprint.

  Cite this