Asiakaslähtöinen suunnittelu QFD rakentamisessa

Translated title of the contribution: QFD in construction

Antti Lakka, Petri Laurikka, Mikko Vainio

Research output: Book/ReportReport

Abstract

QFD:n soveltaminen rakentamiseen -projektin tavoitteena oli soveltaa muussa teollisuudessa hyväksi havaittua asiakaslähtöisen suunnittelun menetelmää ja sovittaa menetelmä suomalaiseen rakentamisen projektikäytäntöön. QFD-menetelmä on kehitetty apuvälineeksi asiakasvaatimusten ja tuoteominaisuuksien hallintaa varten ja sen avulla suunnitteluprosessia on pystytty nopeuttamaan ja parantamaan sen osumatarkkuutta. Menetelmä soveltuu rakentamisessa mm. seuraaviin tarkoituksiin:
1. Rakennushanke
- hankesuunnittelussa suunnittelutavoitteiden asettaminen
- erikoissuunnittelussa asiakkaan tavallisuudesta poikkeavan vaatimuksen täyttäminen
2. Rakennusyrityksen kehittämiseen
- strateginen suunnittelu
- tuotekehitys
- toiminnan kehittäminen.

Tutkimuksessa QFD:tä sovellettiin todellisissa rakennusprojekteissa. Testikohteiksi valittiin seuraavat rakennusprojektin vaiheet:
1. Asuinkerrostalon hankesuunnittelu
2. Suuren toimistorakennuskohteen ravintolan suunnittelu
3. Teollisuusrakennuksen rakennesuunnittelu.

Sovellettaessa QFD:tä rakennushankkeisiin menetelmä on erityisesti projektipäällikön johtamisen apuväline. Suurin hyöty menetelmästä on, että projektipäälliköllä on käytettävissään systemaattinen menetelmä koota ja analysoida asiakkaan tarpeita. Tarpeiden selvittäminen on soveltamisen kriittisin vaihe, johon käytetään erilaisia menetelmiä. Näitä ovat haastattelu, tiimityöskentely, kysely ja näiden erilaiset yhdistelmät. QFD-työskentely pakottaa asiakkaan keskittymään tulevaan tilaansa ja siihen kohdistuviin vaatimuksiin.

QFD ei korvaa asiantuntemusta. Menetelmän lisäarvo asiantuntijalle on, että sen avulla pystyy tunnistamaan kaikkein kriittisimmät asiakasvaatimukset ja löytämään niitä vastaavat ominaisuudet. Toisaalta matriisi muodostaa dokumentin, josta ilmenee tehtyjen päätösten perusteet vielä jälkikäteenkin.

Tässä tutkimuksessa ei pyritty kehittämään koko rakennusta kattavaa ominaisuusjärjestelmää. Kolmen sovelluskohteen kokemukset vahvistivat käsitystä, että menetelmää sovellettaessa kannattaa matriisin koko rajata alle 30 riviin tai sarakkeeseen.

Projektin yhteydessä kehitettiin QFD-Laatutalo-sovellus, jonka avulla voidaan täyttää ja hallita QFD-matriisia. Excel-taulukkolaskentaohjelman päälle laadittu sovellus osoittautui oivalliseksi työkaluksi hallita QFD-matriisia. Sen etuja ovat mm. helppokäyttöisyys, taulukon vapaa muokattavuus ja sovelluksen helppo levitettävyys.
Translated title of the contributionQFD in construction
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages75
ISBN (Electronic)951-38-6719-6
ISBN (Print)951-38-4840-X
Publication statusPublished - 1995
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesVTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes
Number1685
ISSN1235-0605

Keywords

  • construction
  • quality
  • requirements
  • design
  • product development
  • methods
  • customer-oriented
  • project
  • management

Fingerprint

Dive into the research topics of 'QFD in construction'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this