Asiakasnäkökulma teknologioiden käyttöönotossa

Satu Pajala, Tapio Paljärvi, Julia Kantorovitch, Milla Immonen, Heidi Anttila

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter or book articleProfessional

Abstract

Teknologioilla pyritään vastaamaan yleisimpiin ikääntyneiden eri elämäntilanteisiin liittyviin toiveisiin ja tarpeisiin. Näitä ovat mahdollisuus elää yksilöllistä hyvää elämää, sosiaalisen vuorovaikutuksen säilyminen läheisten kanssa sekä turvallisuuden tunteen säilyttäminen. (1, 2) Iäkkäillä on lisääntyvästi valmiuksia teknologian käyttöön, mutta hoivapalveluissa tai kotona teknologioiden uudet mahdollisuudet jäävät usein vielä huomaamatta. Teoreettisten mallien ja empiiristen tutkimusten avulla on tunnistettu niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat teknologian hyväksymiseen ja käyttöönottoon. Iäkkäiden teknologiapelot näyttäisivät hiljalleen vähenevän. Tärkeimpiä vaatimuksia uusien teknologioiden kehittämiselle iäkkäille ovat teknologian tuttuus ja sen soveltuminen luontevana osana arkiympäristöä.
Original languageFinnish
Title of host publicationTeknologioiden mahdollisuudet iäkkäiden tapaturmien ehkäisyssä
PublisherTerveyden ja hyvinvoinnin laitos
Pages32-43
ISBN (Electronic)978-952-245-770-7
Publication statusPublished - 2013
MoE publication typeD2 Article in professional manuals or guides or professional information systems or text book material

Publication series

SeriesTerveyden ja hyvinvoinnin laitos. Työpaperi
Number6/2013

Cite this