Asiakastarpeet kiinteistöliiketoiminnassa: Liike- ja toimistokiinteistöt

Markku Riihimäki, Heidi Siekkinen

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Tutkimuksen aiheena ovat asiakastarpeet kiinteistöliiketoiminnassa. Tutkimus on osa Tekesin Rembrand - palveleva kiinteistöliiketoiminta -teknologiaohjelmaa. Asiakaslähtöisesti ajateltuna kiinteistöä voidaan tarkastella neljästä ominaisuudesta koostuvana palvelupakettina. Nämä ominaisuudet ovat: tilat (teknisestä näkökulmasta), sijainti, tarjottavat palvelut ja mielikuvat. Tutkimuksessa tarkasteltiin pitkän aikavälin trendejä, jotka tulevaisuudessa vaikuttavat näiden elementtien painotuksiin ja sisältöihin. Kiinteistöalan näkökulmasta keskeisimmiksi trendeiksi määriteltiin seuraavat: teknologiset muutokset, tietoyhteiskunnan kehittyminen, kansainvälistyminen, yritysten keskittyminen ydinosaamiseen, pienten yritysten lisääntyminen ja verkottuminen, jakelukanavien kehitys, väestömuutokset, arvomuutokset ja muutokset työelämässä. Tutkimuksessa arvioidaan, että tulevaisuudessa kiinteistöjen käyttäjät ulkoistavat entistä enemmän kiinteistöihin liittyviä toimintojaan. Yksittäisten toimintojen ulkoistamisen lisäksi on mahdollista ulkoistaa koko kiinteistöpalvelujen hankinta. Tämä synnyttää potentiaalista uutta liiketoimintaa kiinteistöalan palvelutarjoajille. Kiinteistöalalla on perinteisesti keskitetty tarjoamaan kapeaa palveluvalikoimaa, mutta entistä enemmän on kiinnitetty huomiota asiakkaan palvelemiseen koko kiinteistötuotteen elinkaarella. Sijainti on tärkeä kiinteistön arvoon vaikuttava tekijä, eikä tämä tule menettämään merkitystään. Tietyillä toimialoilla, kuten kaupan alalla, keskeistä on toimipisteen maantieteellinen sijainti. Toisille yrityksille tätä tärkeämpää on sijainti suhteessa kumppaneihin ja sidosryhmiin. Näissä olosuhteissa on äärimmäisen tärkeää osaamisen siirtäminen verkostoissa. Tähän tarpeeseen vastaamaan on kehitetty erilaisia yrityspuistoja ja teknologiakeskuksia. Tutkimuksessa on syvennytty myös näiden nk. kiinteistökonseptien rakenteeseen ja ominaisuuksiin. Mielikuvien merkityksen kasvu jatkuu. Tulevaisuudessa nämä vaikuttavat kiinteistön arvoon entistä enemmän, kun yleisessä arvomaailmassa tapahtuu muutos kohti elämyksellisyyden korostumista. Tutkimuksessa esitellään myös kiinteistöalan toimintaympäristö yleisellä tasolla. Tämä osuus käsittelee laillisia rajoitteita, rakennuskantaa, uudisrakentamista, asiakaspohjaa ja erilaisia asiakasryhmiä. Myös alan keskeisimpiä toimijoita on esitelty kokonaiskuvan luomiseksi markkinoista.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages94
ISBN (Electronic)951-38-5940-1
ISBN (Print)951-38-5939-8
Publication statusPublished - 2002
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesVTT Tiedotteita - Research Notes
Number2125
ISSN1235-0605

Keywords

  • real estate business
  • facilities management
  • customer satisfaction
  • Finland
  • trends
  • changes
  • consumer products
  • building stock
  • performance

Cite this