Asiakkaan ja energialaitoksen välinen tiedonsiirtotapa

Petri Pietarinen, Markku Ahonen

Research output: Book/ReportReport

1 Citation (Scopus)

Abstract

Kiinteistön ja lämpölaitoksen välinen tiedonsiirtotapa -tutkimusprojektissa selvitettiin energialaitoksen ja energian kuluttajien välisiä tiedonsiirtotarpeita sekä laadittiin suositusehdotus siirrettävien tietojen sisällöstä. Lisäksi projektissa kehitettiin tiedonsiirtotavan demonstraatiosovelluksia. Projekti vietiin läpi vuosien 1996 ja 1997 aikana osana Rakennusten energiatekniikan tutkimusohjelmaa (RAKET). Tiedonsiirtotarpeita selvitettiin syksyn 1996 aikana haastattelemalla projektissa mukana olleita energialaitoksia ja laatimalla tältä pohjalta kirjallinen kysely, joka lähetettiin Suomen Kaukolämpö ry:n jäsenille. Kyselyyn vastasi 37 % sen kohteena olleista energialaitoksista. Saatujen vastausten ja aiemmin tehtyjen haastattelujen perusteella laadittiin energialaitoksen ja asiakkaan välillä siirrettävistä tiedoista suositusehdotus. Ehdotus lähetettiin keväällä 1997 tiedotteena Suomen Kaukolämpö ry:lle, jolla on mahdollisuus huomioida se tulevissa suosituksissaan. Energialaitoksen ja asiakkaan välisen tiedonsiirron demonstrointia varten kehitettiin vuoden 1997 aikana kaksi pilottisovellusta. Molemmissa sovelluksissa on käytössä tietokanta, johon seurattavasta kiinteistöstä luetut kulutustiedot tallennetaan. Tietokannan käyttöliittymä on toteutettu Internet-verkon kautta hajautettuna www-palveluna. Ensimmäinen pilottisovellus tehtiin yhteistyönä VTT:n ja projektissa mukana olleiden Telecom Finland Oy:n ja Elektroniikkatyö Oy:n kanssa ja sen toteutuksessa hyödynnettiin TELE:n kaukovalvontaan kehittämää SafeNet-palveluverkkoa. Kyseinen sovellus oli esitteillä Telecom Finland Oy:n osastolla elokuussa 1997 pidetyillä EnerNet 97-messuilla. VTT:n omana työnä kehitettiin loppuvuodesta 1997 toinen pilottisovellus. Kehitettyä ohjelmistoa on mahdollista ajaa yksittäisellä palvelinkoneella, joka on varustettu Windows NT -käyttöjärjestelmällä.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages45
ISBN (Print)951-38-5185-0
Publication statusPublished - 1998
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesVTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes
Number1884
ISSN1235-0605

Keywords

  • electric power distribution
  • energy consumption
  • data transmission
  • telecommunication

Cite this