ASSURANCE - Assessment of the uncertainties in risk analysis of chemical establishments

Jyrki Tiihonen

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Suuronnettomuudet ovat esiintymistaajuudeltaan harvinaisia ja sattuvat monessa tapauksessa useiden eri tekijöiden yhdistelmän tuloksena. Näiden mahdollisuuksien tunnistaminen sekä seurauksien ja riskien arviointi edellyttävät yleensä järjestelmällistä suunnittelun yhteydessä tehtävää turvallisuusanalyysiä. Vuonna 1998 käynnistyi EU:n rahoittama ASSURANCE - Assessment of the uncertainties in risk analy-sis of chemical establishments -projekti, jonka tarkoituksena oli jatkaa 1980-luvulla toteutetussa Benchmark-hankkeessa havaittujen poikkeamien selvitystä sekä selvittää riskianalyysien tilaa Euroopas-sa. VTT Automaatio osallistui hankkeeseen partnerina. ASSURANCE-hankkeen tavoitteena oli parantaa kemianteollisuudessa laadittavien riskianalyysien tasoa vertailemalla eri eurooppalaisten tutkimuslaitosten osaamista toisiinsa. Hankkeessa arvioitiin riskiana-lyysin tarkkuutta mallien ja menetelmien osalta, sekä selvitettiin eri menetelmien epävarmuustekijöitä. Näin haettiin yhteistä näkemystä riskianalyysin laadusta ja laadun varmistamisesta.
Original languageFinnish
Place of PublicationTampere
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages18
Publication statusPublished - 2001
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesVTT Automaatio. Tutkimusraportti
NumberRISB 034

Cite this