Asuinrakennusten energiansäästökorjausten kannattavuus: Kenttäseurannan tulokset

Pekka Haalahti, Maarit Haakana, Lars-Olof Rejström

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Julkaisussa esitetään tulokset kenttätutkimuksesta, jossa on tutkittu asuinrakennusten energiansäästökorjausten kustannuksia, energiansäästöjä ja kannattavuutta. Tutkitut korjaukset olivat öljypolttimen uusiminen, termostaattisten patteriventtiilien asentaminen, yläpohjan lisäeristäminen ja ikkunoiden uusiminen. Korjaukset oli tehty pääosin vuosien 1985 ja 1986 aikana. Tavoitteena oli selvittää, miten korjaushankkeen olosuhteet, tekniset lähtökohdat ja korjausmenetelmät vaikuttavat säästötuloksiin ja kannattavuuteen. Tutkimus toteutettiin kenttäselvityksenä, jossa oli mukana sekä omakotitaloja että kerrostaloja. Tutkimuskäyntejä tehtiin yhteensä 64 taloon. Näistä 37:ää voitiin käyttää kannattavuuslaskelmissa. Energiansäästöt vaihtelivat välillä 37...-15 % ja keskimääräinen säästö oli 4,7 %. Ainoa keskimäärin kannattava toimenpide oli öljypolttimen uusiminen. Tapauskohtaiset vaihtelut olivat kuitenkin suuret ja myös termostaattisten patteriventtiilien asentaminen ja yläpohjan lisäeristäminen olivat joissakin taloissa kannattavia toimenpiteitä. Ikkunoiden uusiminen pelkästään energiansäästöjen takia ei ollut kannattavaa missään tutkituista kohteista. Energiansäästö oli korjausten ensisijaisena syynä vain noin joka neljännessä tapauksessa, ja useimmissa tapauksissa korjauksella tavoiteltiin lähinnä parempaa asumisviihtyisyyttä. Näin ollen korjauksen järkevyyttä ei voida arvioida yksinomaan saavutettujen energiansäästöjen ja tältä pohjalta lasketun kannattavuuden avulla. Korjausta kokonaisuutena arvioitaessa tulee myös ottaa huomioon sen aikaansaamat laadulliset parannukset. Mahdollisia laadullisia parannuksia voidaan verrata raportissa esitettyihin tietoihin korjausten vuosikustannusvaikutuksista. Rinnan varsinaisen tutkimusaineiston kanssa käsiteltiin vertailuaineistoa, jossa toimenpiteet oli tehty vuosina 1978 - 1980. Vertailuaineistossa energiansäästöt olivat keskimäärin 12,1 % eli huomattavasti suuremmat kuin varsinaisessa tutkimusaineistossa. Eroa selittävät viime vuosikymmenen lopun yleinen mielenkiinto energiansäästöä kohtaan sekä talojen suuremmat säästöpotentiaalit.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages66
ISBN (Print)951-38-3218-X
Publication statusPublished - 1989
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita
Number940
ISSN0358-5085

Keywords

  • residential buildings
  • apartment buildings
  • energy consumption
  • repairs
  • expenses

Cite this